Liefde van de ziel

liefde van de ziel, een boek van Sanaya Roman

Sanaya Roman schrijft hierin dat dit boek haar `gegeven` is door een niet fysieke entiteit die zichzelf `Orin` noemt. Mensen vragen haar vaak wie Orin is. Zijn antwoordt is dat het niet belangrijk is wie hij is, belangrijk is de boodschap die hij brengt en de bruikbaarheid van die boodschap aan jou. Hij wil dat de aandacht gericht is op jou en jouw groei. Orin is een wezen van het licht en leeft in de zielsdimensie.

Een van zijn doelen is het dienen van de mensheid. Hij biedt mensen een spiritueel pad aan en helpt bij het contact maken met hun ziel. Orin communiceert d.m.v een vorm van hogere telepathie. Hij zend boodschappen naar de ziel die worden ontvangen in je bewustzijn.

Je ziel.

Je ziel leeft in de zielsdimensie. Dit is een dimensie van licht en vibratie die zich dichter bij de eenheid, de bron bevindt dan de aardse dimensie. Je ziel wordt doordrenkt met goddelijke bewustzijn, het is het bewustzijn dat je ziel doordrenkt en het leven geeft. Zij is de verbinding tussen goddelijk bewustzijn en je persoonlijkheid.
Je ziel is meer dan een combinatie van je mentale, emotionele en fysieke lichaam. Ze is de intelligentie die richting geeft aan het creëren van je lichamen. Ze bevat je essentie tussen verschillende levens en draagt de patronen die jou in dit leven hebben gemaakt.

Je ziel is niet gescheiden van je. Je ziel is een deel van je. Als je contact maakt met je ziel, zul je jezelf leren kennen als ziel. Je ziel bestaat uit licht en is de belichaming van liefde. Ze is een meester in haar eigen dimensie, de zielsdimensie. Om te groeien en haar hogere doelen te verwerkelijken, dient je ziel een meester te worden in de fysieke dimensie waarin jij leeft.

Doel

Een deel van het doel van je ziel, is te leren hoe zij haar licht naar je persoonlijkheid, gedachten en emoties kan zenden om daarin licht en ritme te brengen. Je niveau van ontwikkeling wordt bepaald door het meesterschap dat je ziel op aarde heeft verworven. Als je persoonlijkheid volledig is ontwikkeld en geïntegreerd, wordt deze een instrument waardoor je ziel haar doelen kan verwerkelijken.

Ze wordt meer dan een persoonlijkheid. Je persoonlijkheid ontwikkelt zich tot je hogere zelf. Maar het harmonisch samengaan van je denken, van je emoties, van je lichaam is toch nog iets anders dan je ziel.
Je hogere zelf is een perfect instrument waardoor je ziel zichzelf op aarde tot uitdrukking kan brengen.

Als je hogere zelf voer je doelen van je ziel uit, in plaats van de verlangens van je persoonlijkheid te volgen. Iedere keer als je je afstemt op je ziel en je haar doelen uitvoert ben je je hogere zelf.

Als je met je ziel versmelt, kun je de spirituele kennis opnemen. Dit zal de kwaliteit van je leven verbeteren.
Je ziel kent het goddelijke plan voor de mensheid. Zij kent de rol die jij daarin te spelen hebt. Door contact met je ziel kun je liefde,licht en schoonheid en vreugde uitstralen naar anderen. Je wordt iemand die zielsenergie uitdeelt.

Je persoonlijkheid voorbereiden

Het contact met je ziel zal je bewustzijn verruimen. Uiteindelijk zal het veranderingen aanbrengen in de wijze waarop je denkt, voelt, leeft en in relatie staat met anderen.
Het is belangrijk om tijd te nemen, voordat je contact maakt met je ziel, om te kijken naar de angsten, twijfels en bezorgdheid. Om twijfels of bezorgdheid uit de weg te ruimen kun je contact maken met de verschillende aspecten van je persoonlijkheid. Man: weet niet

Delen

Je persoonlijkheid bestaat uit vele delen.
Zo kunnen er een gehoorzaam zelf zijn, een rebels, een ouder-zelf, een kind-zelf, een zelf vol zelfvertrouwen en een angstig zelf zijn.
Deze zelven worden subpersonen genoemd of delen van je persoonlijkheid. Je hebt de meeste subpersonen ontwikkeld toen je jong was. Ze besloten wat goed voor je was, gebaseerd op wie je toen was, je toenmalige omgeving en de doelen die je toen had.
Probeer als hoger zelf te kijken naar je subpersoon.

Zielsdimensie

Wat is de zielsdimensie?
De werkelijkheid kent vele lagen, van de fysieke dimensie waarin we op aarde leven tot de hogere dimensie waar alles uit licht bestaat. Op aarde komen levens- energie, tijd, materie en energie op bepaalde manieren samen om de realiteit die we hier kennen te vormen.

In de zielsdimensie is tijd gelijktijdig, heeft licht een andere kwaliteit en bestaat materie niet op de wijze zoals wij die op aarde kennen.

Versmelten met je ziel

Merk op in hoeverre je je bewust bent van je ziel te midden van je kinderen, familie, vrienden, zakenrelaties en vreemden.
Onderzoek of de wijze waarop je mensen ervaart veranderd nadat je met je ziel bent versmolten.
Wellicht merk je dat je je hart meer opent en op nieuwe manieren je liefde tot expressie brengt. Misschien kun je liefdevol reageren in plaats van defensief of bang. Misschien verandert het gespreksonderwerp of de energie tussen jullie op een positieve manier.

Mogelijk merk je dat je perspectief veranderd van gericht zijn op jezelf en jouw leven naar een toenemend gewaarzijn van welke invloed jouw handelingen op anderen hebben.

Maar misschien ook merk je dat je meer compassie en zorg voelt jegens anderen.
Of ben je meer bereid tot luisteren en ben je er minder op gebrand dat dingen speciaal op jouw manier moeten, waarmee je vrede boven conflict verkiest. Je kunt een wijze, rijpe liefde verkiezen die meer de ziel van mensen dient dan hun persoonlijkheid behaagt.
Denk aan je ziel en versmelt met haar gedurende verschillende activiteiten.

Merk wat er verandert.
Maak je ziel deel van je dagelijks leven, niet iets waarmee je je verbindt gedurende speciale gelegenheden.

Positief

Je kunt vele positieve gevoelens ervaren als je je verbindt met je ziel.
Zo kun je meer vrede, zelfvertrouwen en moed ervaren. Als je je ziel aanroept in moeilijke situaties, kunnen haar kracht en aanwezigheid je gevoel aangaande jezelf en de omstandigheden je leven veranderen.
Versmelten met je ziel kan je het gevoel geven dat je groter bent. Je kunt jezelf ervaren als groter dan je lichaam, of buiten je lichaam, of beide. Misschien ervaar je subtiele kwaliteiten van licht.
Je kan een gouden licht, een wit licht, of veelkleurig licht ervaren.

Als je je ziel ontmoet en met haar versmelt, lijkt het misschien of je een dierbare vriend ontmoet.
Het is mogelijk dat je een gevoel van ` thuiskomen ` ervaart.
Wat belangrijk lijkt voor je persoonlijkheid kan onbelangrijk lijken als je ziel aanwezig is. Je kunt op een andere wijze over dingen denken of nieuwe inzichten hebben.

Hartcentra

Vrolijke hartjes

Er zijn vele manieren om je hartcentra te doen ontwaken.
Ze ontwikkelen zich voortdurend door je daden van liefde, gedachten van compassie en je keuze om je 1 met anderen te voelen. Je doet je hartcentra ontwaken door zieleliefde tot uitdrukking te brengen door vergeving en onvoorwaardelijke liefde. De wijze waarop je je dagelijks tot mensen verhoudt, spreekt, handelt en leeft doet geleidelijk en beslist je hartcentra ontwaken.

Je kan ook je hartcentra doen ontwaken door een verbinding te maken met je ziel en met de kwaliteiten van zieleliefde te werken.

Een zielsverbinding maken

Een zielsverbinding maken is een manier om je hartcentra te doen ontwaken en zieleliefde naar anderen toe te brengen
Het is een belangrijke vaardigheid die je kunt gebruiken om je relaties naar een hoger niveau te brengen
Een zielsverbinding maken is een manier om liefde naar mensen uit te stralen. Liefde uitstralen kan voelen alsof je liefde “zendt” naar anderen. Maar je bent niet echt liefde aan het zenden. De ontvangst vindt onmiddellijk plaats door het principe van resonantie.

Je hebt dit wellicht wel eens ervaren als je in het gezelschap verkeerd van iemand die gelukkig was en je er plotseling voor koos ook jezelf gelukkiger te voelen. De ander zond jou geen geluk, jij begon te resoneren met de geluksvibraties van die ander. Het geluk dat je voelde was niet van de ander; het was jouw geluk. Je kon ervoor kiezen wel of geen geluk te ervaren.

Op dezelfde manier zend je geen energie naar anderen als je een zielverbinding maakt.
Je straalt verschillende kwaliteiten van zieleliefde uit omdat je ze zelf ervaart. Als anderen deze voelen, is dat omdat zij resoneren met de kwaliteiten van liefde die jij uitstraalt. En omdat zij ervoor kiezen deze te voelen. Als anderen reageren op de liefde die jij uitstraalt, kun je je uitzending van liefde op verschillende manieren intensiveren.
Omhelzing

Kwaliteit

Je kunt dit doen door de kwaliteit van liefde die je uitstraalt zo compleet mogelijk te ervaren terwijl je een zielsverbinding maakt.
Je kan je uitstraling van liefde ook versterken door verschillende kwaliteiten van licht van jouw hartcentrum uit te stralen naar het hartcentrum van de ander. Je kunt bijvoorbeeld een vloeiend, bemoedigend, zacht licht door je hartcentrum uitstralen. Voeg er een roze kleur aan toe. Maak het hartlicht schitterend met een pulserend licht.

Als je de liefde die je uitstraalt doet toenemen, kan het zijn dat sommige mensen er niet alleen op reageren maar er zelfs aan bijdragen. Dit is gaande als je een gevoel dat je in een opwaartse spiraal zit en meer vreugde, licht en liefde ervaart.

Dit is een van de aantrekkelijkste aspecten van het maken van een zielsverbinding: het plezier om met anderen te spelen wanneer zij reageren op en resoneren met de zieleliefde die jij uitstraalt.

Verbinding

Op een gegeven moment zal het tijd zijn om te stoppen met het maken van een zielsverbinding.
Je zult alle liefde hebben uitgestraald die de ander kan gebruiken. Dit kan al dan niet vrijwel onmiddellijk gebeuren nadat je een zielsverbinding hebt gemaakt.
Soms zullen mensen met jouw liefde resoneren. Ze reageren op je zielsverbinding en de energie tussen jullie zal opbouwen. Maar er zal altijd een moment zijn waarop de verbinding tussen jullie compleet is en dan zal het tijd zijn om te stoppen.

Je kan weten dat het tijd is om te stoppen door goed op jezelf te letten. Mogelijk ervaar je het niet langer als vreugdevol of gemakkelijk om nog langer door te gaan. Of het kan zijn dat je gewoon stopt, zonder te weten waarom. Je kunt het gevoel hebben dat je aan het proberen bent, aan het forceren, of hard aan het werken bent om een zielsverbinding te maken.
Wanneer dit gebeurt, kan het doorgaan met het maken van een zielsverbinding resulteren in een gevoel van uitputting, omdat je energie nergens heen kan. De ander zal zich echter prima voelen. Stop met het maken van een zielsverbinding wanneer je het gevoel hebt dat het niet langer gemakkelijk gaat. Weet dat je zoveel liefde hebt uitgestraald als voor dit moment passend is.

Wees niet op zoek naar specifieke uitkomsten of resultaten om te weten of je zielsverbinding werkt. Je kunt niet voorspellen wat voor resultaten er zullen zijn, wanneer en in welke vorm ze komen.
Het maken van een zielsverbinding geeft geen zekere of gegarandeerde uitkomst, want je kunt nooit weten hoe anderen zullen reageren op de liefde die jij uitstraalt.

Innerlijk niveau

Als je een zielsverbinding maakt, werk je op innerlijk niveau, van ziel tot ziel.
Werken op dit niveau kan positieve en krachtige veranderingen in jezelf en relaties teweegbrengen, hoewel je het niet om deze reden doet. Mensen met wie je een zielsverbinding maakt hoeven zich daar niet van bewust te zijn
Je zendt liefde naar hun ziel terwijl een hoger licht je leidt.

Wanneer je op deze wijze een verbinding met mensen aangaat, ben je je zelf en jouw werkelijkheid aan het veranderen en niet die van hen.
Wanneer je zieleliefde uitstraalt, straal je een prachtige energie van liefde uit.
Mensen kunnen deze energie gebruiken op welke wijze ze maar willen, of haar volledig negeren.
Hart

Zieleliefde

Zieleliefde uitstralen is altijd een gift van energie die anderen sterker kan maken en kan stimuleren en hun een gelegenheid kan geven hun hartcentra te doen ontwaken en meer liefde te ervaren, als ze daarvoor kiezen.
Als mensen zieleliefde naar jou uitstralen is het altijd jou keuze of je deze gebruikt of erop reageert.
Wanneer mensen zieleliefde naar je uitstralen, geven ze jou het geschenk van liefde en dat maakt altijd krachtiger.

Je kunt dit gebruiken om je geinspireerd, verruimd, wijzer, energieker of liefdevoller te voelen.
Je ziel is sereen omdat ze weet hoe ze als een magneet liefde kan aantrekken.
Je ziel is niet bezig moeite te doen of hard te werken voor liefde.
Ze ervaart voortdurend liefde.

Terugkrijgen

Mensen doen veel dingen voor anderen met het doel er liefde voor terug te krijgen.
Je hebt wellicht geleerd dat liefde iets is wat je moet verdienen door je goede gedrag of door het vervullen van de behoeften van anderen. Wellicht heb je er moeite mee je grenzen te bepalen in relatie tot anderen, omdat je denkt dat je hen dan kwetst of hun liefde kwijtraakt. Het is niet wat je zegt of doet. het is de liefde, de essentie van je zijn, die mensen tot je trekt en bij je doen blijven. Verwoord je zielsverbinding in een uitspraak die iets zegt over de nieuwe wijze waarop je over deze relatie gaat denken.

Je kunt iets zeggen in de trant van “Ik bied jou zieleliefde aan. Dit is het grootste geschenk dat ik je kan geven. Ik trek nu het hoogste en beste aan dat onze relatie te bieden heeft.” Als het aan de orde is, kun je eraan toevoegen “Ik zal er niet langer voor werken om jouw liefde te verkrijgen. Ik zal niet proberen jouw liefde te verkrijgen door op jouw behoeften te anticiperen en deze te vervullen. Ik zal jouw vermogen om je eigen behoeften te vervullen respecteren.”

Magneet

Voel het verschil tussen magnetisch zijn voor liefde en hard werken voor liefde.
Wanneer je als een magneet liefde aantrekt blijf je in je centrum en in contact met je ziel.

Er stroomt liefde van je uit en deze trekt liefde naar je toe.
Je aandacht is niet bij anderen om te anticiperen op hun behoeften en stemmingen zodat je je dan op een bepaalde wijze kunt gedragen om hun liefde te verkrijgen.
Wanneer je magnetisch bent voor liefde en niet afhankelijk van 1 persoon als bron van je liefde, kun je van overal liefde ontvangen. Je bent sereen omdat je weet dat je een overvloed aan liefde kunt ervaren door zielenliefde uit te stralen. Deze trekt dan als een magneet liefde in al haar vormen en uitdrukkingen naar je toe.

Sereen

De liefde van de ziel is sereen omdat ze transparant is. Je ziel geeft liefde die geen eigen kleur toevoegt aan de aanwezige energieën. Je ziel kan transparant zijn in relatie tot iedere energie die geen liefde is, zij kiest met welke energieën zij resoneert. Je kunt de sereniteit van transparante liefde ervaren, een liefde die geen weerstand maakt, geen eigen energieën toevoegt en niet beïnvloed wordt door de energie van anderen.
Springend hartje
Hoe neutraal kan je zijn in de aanwezigheid van een persoon als hij of zij in de war is en ongelukkig.
Hoe transparant ben je voor de sterke meningen en verwachtingen die deze persoon wellicht heeft over hoe jij zou moeten zijn?
Straal de transparante kwaliteit van zieleliefde uit wanneer je met deze persoon bent en rustig wilt blijven in de aanwezigheid van krachtige emoties.

Bron: deze tekst is afkomstig van een site die inmiddels is opgeheven.

Bij Bol.com te koop

Liefde in de ogen van Paramahansa Yogananda

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Liefde