Liefde is eigenliefde

Eigenliefde

Geliefde Osho, u zegt dat angst het tegenovergestelde is van liefde. Hoe kan ik angst loslaten? Hebt U een praktisch, of onpraktisch advies voor me?

Liefde is existentieel, angst is slechts de afwezigheid van liefde. De moeilijkheid met elke afwezigheid is dat je zoiets niet direct kunt aanpakken. Angst is als duisternis. Wat kun je direct aan duisternis doen? Je kunt haar niet verwijderen, je kunt haar niet manipuleren. De enige manier om duisternis aan te pakken is het licht te laten worden. Duisternis benader je via het licht. Als je wilt dat het donker wordt, doe je het licht uit; als je het niet wilt, doe je het licht aan. Je werkt dus met licht en niet met duisternis. Lamp knippert

Hetzelfde geldt voor liefde en angst: liefde is licht en angst is duisternis. Wanneer je door angst wordt beheerst zul je nooit tot een oplossing komen. Het is alsof je met de duisternis in gevecht bent, je raakt op den duur uitgeput, doodmoe en verslagen. En het wonderlijke is dat je verslagen wordt door iets dat er helemaal niet is! En wanneer je verslagen bent, voel je echt de kracht van de duisternis, de kracht van de angst. Je voelt de kracht van onwetendheid en onbewustheid. Ze zijn helemaal niet sterk, ze bestaan namelijk niet. Vecht nooit met dat wat niet bestaat.

Daarmee zijn alle oude religies de mist in gegaan. Wanneer je gaat vechten met het niet-bestaande ben je verloren. Je smalle stroompje bewustzijn verliest zich volledig in een niet-bestaande woestijn, en die is oneindig.

Liefhebben

Daarom moet je allereerst onthouden: maak van angst geen probleem. Het gaat om liefde. Daar kun je rechtstreeks iets aan doen, je hoeft niet af te wachten of uit te stellen. Begin met liefhebben! Liefde is een geschenk van God, of van het bestaan, welke terminologie je ook prefereert. Ben je godsdienstig opgevoed, dan gebruik je de term God. Zo niet, dan noem je het: het bestaan, het Al of het universum. Onthoud dat je met liefde geboren bent; het is een aangeboren eigenschap. Ruim er een plaats voor in, geef haar de gelegenheid te stromen, laat het gebeuren. We blokkeren haar, houden haar tegen. We springen zo zuinig met liefde om. Dat komt doordat we economisch hebben leren denken. Dat werkt heel goed in de buitenwereld. I love you

Economisch denken

Wanneer je een bepaalde hoeveelheid geld hebt en je geeft er maar van weg, ben je heel gauw arm en moet je er zelf om vragen. Door geld weg te geven raak je het kwijt. Dit economische denken zit in je bloed. Het gaat op voor de buitenwereld, daar werkt het. Het geldt alleen niet voor je innerlijke wereld. Daar is een heel andere wiskunde van toepassing: hoe meer je geeft, hoe meer je overhebt; hoe minder je geeft, hoe minder je overhebt. Wanneer je helemaal niets geeft, verlies je je aangeboren eigenschappen. Ze stagneren en raken verstopt, ze raken bedolven. Wanneer ze zich niet kunnen ontplooien, verschrompelen ze en sterven af. Het is zoals een muzikant die op zijn gitaar of fluit speelt en steeds meer tonen te voorschijn roept. Hij verliest zijn muziek niet door te spelen, hij wint erbij. Of zoals een danser: hoe meer hij danst, des te groter zijn vaardigheid wordt. Of zoals schilderen: hoe meer je het doet, des te fraaier worden je schilderijen.

Kunstschilder

Op een keer werkte Picasso aan een schilderij. Een kritische vriend vroeg hem: `Er is iets dat mij bezighoudt en ik kan niet langer wachten met het je te vragen. Ik wil het nu weten: je hebt honderden schilderijen gemaakt, welke is nu het beste?’ Picasso antwoordde: `Dit, waar ik nu aan bezig ben.’ De vriend zei: `Dit? Maar die andere dan, die je hiervoor hebt geschilderd?’ Toen antwoordde Picasso: `Die zitten hier allemaal in. Het volgende wordt zelfs nog mooier, want hoe meer je schildert, hoe groter je vaardigheid wordt, hoe groter je kunst.’

delen

Zo werkt liefde, zo werkt vreugde! Deel ze. In het begin lijken het dauwdruppels, omdat je zuinigheid nog stevig ingebakken zit. Maar wanneer je je dauwdruppels hebt gedeeld, stroomt er van lieverlede een zee van liefde door je heen die je helemaal kunt delen met anderen. Je hebt er onnoemelijk veel van. Pas wanneer je de hogere wiskunde van geven en ontvangen begrijpt, zie je in dat je door te geven heel veel wint. Het is niet zo dat je iets terugkrijgt; het ligt aan het geven zelf, daardoor word je rijker. Dan wordt je liefde groter en stralender. En op een dag vraag je je verbaasd af waar de angst is gebleven. Zelfs als je ernaar op zoek gaat, vind je haar niet meer.

Het is dus geen kwestie van de angst loslaten; het is nog nooit iemand gelukt angst los te laten. Het gaat er alleen om je liefde met anderen te delen, dan valt de angst vanzelf weg. Je vraagt me: `Hebt U een praktisch, of onpraktisch advies?’ Met praktische adviezen houd ik me niet bezig. Onpraktische adviezen heb ik genoeg!

Vreugde

Geliefde Osho, komt vreugde uit het hart of uit het wezen? Als ze uit het hart komt, valt ze dan weg wanneer je je wezen bereikt? En als dat zo is, hoe komt het dan dat U zoveel blijheid uitstraalt?
Osho, ik ben zo gehecht aan vreugde en gratie. Moet ik die ook loslaten?
Dansend poppetje
Het is een prachtige vraag. `Komt vreugde uit het hart of uit het wezen?’ Vreugde komt uit het wezen, maar gaat via het hart. Het hart is de eerste die de vreugde van het wezen ontvangt. En het hart is het voertuig waarmee de vreugde de buitenwereld bereikt; daarom kun je je gemakkelijk vergissen door te denken dat vreugde uit het hart komt. Ze passeert het hart, maar komt voort uit het wezen. Het wezen zit heel diep. Het hart is een instrument, een medium, een voertuig. … Het enige dat je kent is je verstand en dat is alleen maar een voertuig; je hart en dat is alleen maar een voertuig. Maar ze zijn leeg. Je denken leidt nergens toe. Je hart blijft bij lust steken, het leert nooit de liefde kennen.

Zoek je innerlijke wezen en al het andere zal uit eigen beweging volgen. Je hoeft niets los te laten, dat kun je niet eens. Het zijn je eigen innerlijke eigenschappen; ze schitteren uit zichzelf. Dan is je hart vol liefde en je denken vol intelligentie.

Uit: Liefde IS eigenliefde, www.osho.nl

Liefde kan zich manifesteren als een relatie,
maar begint in diepe afzondering.
Als je gelukkig bent in je alleen-zijn,
als je de ander geheel niet nodig hebt,
als de ander geen vereiste is,
dan ben je in staat tot liefhebben.
Als de ander een vereiste is, kun je slechts
exploiteren, manipuleren, domineren,
maar je kunt niet liefhebben.

Osho

Wat is liefde?

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Liefde