Komt Dyslexie voor bij blinden?

Dyslexie en blindheid

Ja, ook blinden kunnen dyslexie hebben, al komt het in de praktijk niet vaak voor. Dyslexie is namelijk een ontwikkelingsstoornis, je hebt hardnekkige problemen met leren lezen en spellen. Er is maar een kleine groep mensen die blindgeboren of op jonge leeftijd blind geworden is en die dan in braille leert lezen.

Woordblind

Vooral vroeger werd dyslexie ook wel woordblindheid genoemd. Dat wijst er al een beetje op dat veel mensen dachten dat dyslectische mensen blind zijn voor woorden, de woorden niet goed waarnemen. Maar het is niet echt een probleem van je ogen, maar meer van je hersenen. Inmiddels weten we meer over dyslexie, maar nog lang niet alles.
Ogen
Leren lezen is geen gemakkelijke taak. Er komen veel processen bij kijken, zoals het onderscheiden van letters, het koppelen van lettertekens aan klanken, het koppelen van klanken tot een woord en het automatiseren van het hele proces. Overal in dat proces kan het misgaan. Daarom is het ene dyslectische kind ook het andere niet.
Dyslexie is een complexe stoornis die in vele soorten en maten voorkomt. Je ziet bijvoorbeeld dat dyslectische kinderen vaak moeite hebben rijmen (nog voordat ze leren lezen en schrijven), dat ze letters omkeren en daardoor moeite hebben om de b en de d van elkaar te onderscheiden en dat het lang duurt voordat processen automatisch gaan. Maar niet iedereen heeft die problemen in dezelfde mate. Voor braille geldt dat je ook gemakkelijk letters om kunt keren, al zijn het andere letters dan in geschreven taal. Bijvoorbeeld de d en de f zijn elkaars spiegelbeeld in braille.
Leest braille
Aan de Rijksuniversiteit Groningen is sinds 1998 een langlopend onderzoek naar dyslexie uitgevoerd. Daaruit zijn veel nieuwe inzichten gekomen. Zo bleek dat kinderen die later dyslectisch bleken al als baby’s van twee maanden verschilden van hun niet-dyslectische leeftijdsgenoten en dat erfelijkheid een belangrijke rol speelt.