Regelhulp, webloket voor mensenmet een ziekte of beperking

Regelhulp.nl – Webloket voor mensen met een beperking en chronisch zieken

Regelhulp is een soort routeplanner (webloket) voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen. Het helpt bij het vinden van de juiste voorzieningen en organisaties.
De site is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft. Het bevat actuele en betrouwbare informatie op het gebied van zorg, ondersteuning, jeugdhulp en financiële regelingen bij ziekte of beperking.
Regelhulp biedt eenvoudige informatie over zorg en ondersteuning in het dagelijks leven. Sinds 28 december 2020 is Regelhulp onderdeel van de website Informatielangdurigezorg.nl van het ministerie van VWS.

* In drie stappen van uw situatie en hulpvraag naar de best passende oplossingen.
* Hoe regelt u zorg en ondersteuning?
* Ook informatie voor mantelzorgers en zorgaanbod bij specifieke beperkingen.

Rolstoel

Het webloket

– Helpt u om voorzieningen te vinden.
– Geeft van iedere voorziening een korte beschrijving.
– Gebruikt de officiële aanvraagformulieren.
– Toetst of u voldoet aan de algemene voorwaarden om de voorziening aan te vragen.
– Verwijst u naar organisaties die u verder kunnen helpen.

Meer informatie langdurige zorg

Zorgkompas van Zorgwijzer

ZorgWijzer heeft een landelijk Zorgkompas samengesteld die de zorgbehoevende op een laagdrempelige manier (ver)wijst naar de juiste zorginformatie, zorgvormen en zorgloketten.

In 2015 is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) komen te vervallen en dat heeft geleid tot nieuwe wetten en regelingen. Het is er in ieder geval tot dusver niet veel duidelijker op geworden voor de zorgbehoevende Nederlander. Uit eigen onderzoek van Zorgwijzer.nl bleek dat bijna 40 procent niet weet naar welke instantie hij of zij toe moet gaan met een zorgvraag.

Dit vormde de aanleiding om een Zorgkompas te maken. In het Zorgkompas wordt allereerst gevraagd welke zorg (informatie) er gezocht wordt. Daarna volgt een tweede stap, waarin de zorgbehoevende aan kan geven wat hij/zij precies wil bereiken, zoals het aanvragen van een persoonsgebonden budget (pgb). De laatste stap betreft een antwoord of advies waarin het kompas relevante zorginformatie geeft en verwijst naar officiële instanties die binnen de zorgsector actief zijn.

Bekijk hier het Zorgkompas