Slechts één procent van overheidswebsites aantoonbaar toegankelijk

Alle Nederlandse overheidsinstanties moeten zich vanaf vandaag, 23 september 2020,  verantwoorden over hun digitale toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Dat moet met een toegankelijkheidsverklaring.

Uit onderzoeken van DigitaalToegankelijk.com en zelfstandig Digital Accessibility Consultants Ron Beenen en Jules Ernst is gebleken dat het grootste deel van de websites van overheidsinstanties onvoldoende toegankelijk is voor mensen met een beperking. Bovendien blijkt dat op een groot deel van de overheidswebsites nog helemaal geen toegankelijkheidsverklaring te vinden is.
Computerscherm
Van zeker 5000 andere websites hebben de bewuste overheden niet eens in kaart gebracht of ze toegankelijk zijn. Juist dat is nu verplicht. “De vrijblijvendheid is er nu echt van af, maar in veel gevallen krijgen overheden het niet voor elkaar”, aldus Ron Beenen tegenover de NOS.
“We spreken hier over websites van onder meer veiligheidsregio’s, GGD’s, omgevingsdiensten, diverse Rijksdiensten, gemeenten, provincies en waterschappen. Van de 2000 websites die een verklaring hebben en in het register hebben geplaatst, voldoen er 70. Dit is 1% van het aantal onderzochte sites.”

Ieder(in) geschokt

Illya Soffer, directeur van Ieder(in), reageert geschokt op de uitkomsten van het onderzoek: “Een grote groep mensen kan niet volwaardig deelnemen in de samenleving, omdat overheidssites ontoegankelijk zijn. Uiterst bedroevend dat toegankelijkheid anno 2020 nog steeds niet standaard is.”
Vrouw achter pc

Nuance

Iacobien Riezebosch van Firmground, een bedrijf dat zich bezighoudt met digitale toegankelijkheid, nuanceert de cijfers enigszins: “Het is goed dat er zo veel organisaties zijn die nu transparant zijn over de mate van toegankelijkheid. Een organisatie die nu voor haar websites toegankelijkheidsverklaringen publiceert waarin ze stellen nog niet te voldoen, is veel verder met de aanpak dan de organisaties die geen verklaring publiceren en onder de radar blijven.”

(Bron: emerce.nl)

Robert Keus van DigitaleToegankelijkheid.com beaamt dit, maar voegt daar wel aan toe: “Digitale Toegankelijkheid staat bij veel organisaties, overheden en gemeenten wel op de agenda, maar interne kennis ontbreekt. De mensen met een beperking worden vaak vergeten. Gebruikerstesten worden minimaal gedaan en leveranciers hebben weinig kennis van dit onderwerp.”

Werk aan de winkel

Ilya Soffer van Ieder(in) besluit op de website van Ron Beenen: “Juist in deze tijd waarin mensen steeds vaker naar digitale loketten verwezen worden, is toegankelijkheid een absolute noodzaak. Het VN-Verdrag handicap is hier bovendien heel helder over: toegankelijke informatie is een mensenrecht. Werk aan de winkel dus.”
Update 
Bron:
Voorste kamer
Postbus 24
5360 AA Grave
redactie@voorstekamer.nl