Stemcomputer maakt zelfstandig stemmen mogelijk

Stemcomputer in initiatiefwet

*Voor de tweede keer heeft Joost Taverne (VVD) een initiatiefwet ingediend bij de Tweede kamer over de mogelijkheid om te stemmen via een computer. Graag zou hij zien dat dat eind 2017 mogelijk is. Taverne diende ook in 2012 een wetsvoorstel in om de stemcomputer weer in te voeren, of liever gezegd de stemprinter.*
Computerscherm

Stemprinter zorgt voor zelfstandigheid

Elektronisch stemmen is in Nederland een heet hangijzer. Voor (visueel) gehandicapten zou een stemcomputer het mogelijk maken om zelfstandig een stem uit te brengen, waar in het huidige systeem hulp gevraagd moet worden. Maar in 2007 werden stemcomputers in de ban gedaan vanwege fraudegevoeligheid. Sindsdien wordt weer met het rode potlood gestemd.
printer

Taverne denkt dat elektronisch stemmen nu wel veilig is met het gebruik van de stemprinter . Die slaat geen gegevens op, maar print ter plekke een leesbaar stembiljet uit, dat de kiezer vervolgens in een stembus kan doen.

Een partij die graag de stemprinter ingevoerd zou zien, is de Oogvereniging. Voor hun achterban, blinden en slechtzienden, is het zelfstandig invullen van een stembiljet vaak niet te doen. Ton van Weerdenburg vertelt dat er al jaren onderzoek gedaan wordt naar de mogelijkheden van elektronisch stemmen door een commissie die in 2012 werd ingesteld.

De commissie deed onder andere onderzoek naar het gebruik van de stemprinter. Ook wordt onderzocht of meer visueel gehandicapten en laaggeletterden gaan stemmen als het met een stemprinter kan. Binnenkort gaat hier een rapport over naar de minister.

Gevraagd of de nieuw ingediende initiatiefwet de zaken in een stroomversnelling kan brengen, zegt Van Weerdenburg: “Het is natuurlijk goed om het weer even op te rakelen. Maar als er een wet wordt aangenomen voor digitaal stemmen, zijn we er nog niet. De stemprinters moeten ook toegankelijk zijn.” En daar wordt dus al sinds 2012 hard aan gewerkt.

Bron: redactie De voorste kamer
17 maart 2016