Dyslexieverklaringen aan banden gelegd

Een dyslexieverklaring blijkt zo geregeld, toonde het televisieprogramma Rambam vorige week aan. Een undercover redacteur van het VARA programma wist twee dyslexieverklaringen te regelen op basis van een test van een kwartier en zelfs een telefoongesprek. En dat is waarschijnlijk nog maar het topje van de ijsberg, zegt Ids Terpstra van het Kwaliteitsinstituut Dyslexie. Begin maart schuift het instituut aan bij het Ministerie van Onderwijs om te praten over de toekomst.

Dyslexieverklaringen door speciale behandelaars

“Dyslexieverklaringen mogen voortaan alleen nog afgegeven worden door behandelaars die door ons zijn goedgekeurd,” zegt Terpstra. “Dat is het idee. Officieel is dat niet onze taak. Wij beoordelen alleen of dyslexiebehándelingen aan de kwaliteitseisen voldoen. Het afgeven van een verklaring kan nu in principe door iedere orthopedagoog gedaan worden. Het is een vrije markt. De beroepsgroep zou dit eigenlijk aan banden moeten leggen om de kwaliteit te kunnen bewaken. Er wordt een hoop geld uitgetrokken voor dyslexiezorg en dat geld moet goed en eerlijk besteed worden. Maar als de beroepsgroep er niets mee doet, dan willen wij er graag aan bijdragen. Dat kunnen we en dat moeten we ook.”
Dokter
Eerlijk gebeurt het overigens al jaren niet. “In 2013 bleek op een school in Friesland vijftig procent van de leerlingen dyslectisch te zijn bijvoorbeeld,” zegt Terpstra. “Dat kan dus gewoon niet. En een leerling die op zijn zeventiende ineens dyslexie blijkt te hebben? Na een test van een kwartier, waar een hele dag voor zou moeten staan? Dat is ook dubieus. Maar ‘dyslexiefraude’ is geen nieuw fenomeen. En dat het nu weer in het nieuws komt, is niet erg. Integendeel. Dit zet iedereen weer op scherp.”

Bron: Dedicon

Meer over dyslexie interne link

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Archief