Cursus in wonderen

>Cursus in wonderen

Attitudinal Healing (AH) komt voort uit Een Cursus in Wonderen (ECIW) en wil ons handreikingen doen voor het leven in innerlijke vrede. Dagelijkse oefeningen geven ons -net als het volgen van autorijlessen- een zekere routine om ontspannen te reageren in ‘noodsituaties’. Dit oefenen om anders met stressvolle situaties om te gaan, leidt ons weg van oordelen en schuld en geeft ons direct een andere ervaring; meer rust, meer vrede, meer ontspanning. Attitudinal Healing wil letterlijk zeggen ‘het helen van je innerlijke houding of instelling’.
Man peinst

Kern

De kern van ons wezen is liefde.
Gezondheid is innerlijke vrede.
Genezen is angst laten varen.
Geven en ontvangen zijn in wezen één.
We kunnen het verleden en de toekomst loslaten.
Nu is de enige tijd die er is, en elk moment is bestemd om te geven.

Vrede

Wij kunnen leren van onszelf en van anderen te houden, door te vergeven in plaats van te veroordelen.
Wij kunnen liefde zien in plaats van fouten.
Wij kunnen er bewust voor kiezen van binnen vredig te zijn, wat er ook maar buiten ons gebeurt.

Wij kunnen ons concentreren op het leven als geheel in plaats van op fragmenten.
Omdat liefde eeuwig is, hoeft de dood niet als iets beangstigends te worden gezien.
Wij kunnen onszelf en anderen altijd zien als mensen die of liefde verspreiden, of een beroep doen op liefde.

Jongen maakt vredesteken

Doel

Ons doel is werken aan onszelf, elkaar wederzijdse steun geven en oefenen in onbevooroordeeld luisteren en delen.

Aanvaarden

We erkennen dat het proces dat ieder doormaakt belangrijk is en niet ons oordeel hierover. Aanvaard worden zoals we zijn, maakt het makkelijker om anderen te aanvaarden in plaats van te veroordelen.
We delen wat werkt voor onszelf en voor anderen in plaats van advies te geven. We laten anderen hun eigen antwoorden vinden. Door onze eigen gevoelens te tonen én te riskeren, ontdekken we gemeenschappelijke ervaringen die ons met elkaar verbinden.

We respecteren elkaar als unieke personen, we erkennen dat ieder zichzelf beter kent dan wie ook. Als we luisteren naar onze innerlijke stem, vinden we ons beste antwoord.

Student en leraar

De rollen van student en leraar zijn onderling verwisselbaar. Ze gaan van de één op de ander over, ongeacht leeftijd of ervaring.
We oefenen in het samenzijn met anderen, terwijl we alleen het licht in hen zien en niet hun schaduwzijde.
Wij zijn leerlingen en leraren voor elkaar. Leraar staat bij kaart

We zijn hier om elkaars innerlijke leiding te steunen en elkaar te helpen concentreren op wat belangrijk is voor ieder van ons. We zijn hier niet om te preken of te confronteren.

We willen in gedachten houden dat we altijd een keuze hebben tussen vrede en conflict, tussen liefde en angst.

Attitudinal Healing wil letterlijk zeggen het helen van je innerlijke houding.
Het is gebaseerd op de overtuiging dat je altijd kunt kiezen voor innerlijke vrede in plaats van innerlijke strijd, voor liefde in plaats van angst.

Het proces van heelwording gaat via het loslaten van een op pijn en angst gebaseerde houding, zoals haat, wrok, schuldgevoel, het niet kunnen vergeven van jezelf en anderen. Waar angst verdwenen is komt liefde vrij.

Attitudinal Healing is gebaseerd op het boek Een Cursus In Wonderen en is ontwikkeld door de Amerikaanse psychiater Jerry Jampolski.
Van hart tot hart geeft meer info.

De Cursus bevat een werkboek met 365 lessen (1 voor elke dag van het jaar), die zodanig opgebouwd zijn dat je je eerst bewust gaat worden van hoe je denkt, en dat het ook anders kan. Vervolgens, vanaf les 220 ga je oefenen met het anders denken en handelen. Een cursus in wonderen is een dik boek, dat voor de meeste mensen niet makkelijk te lezen is door het moeilijk toegankelijke taalgebruik. Daarom lezen veel mensen het in lees- en studiegroepen en/of onder deskundige begeleiding. Er zijn echter ook een groot aantal boeken verschenen die zijn gebaseerd op de principes van Een cursus in wonderen, die veel makkelijker zijn te lezen. Zo is in mei 2002 het boek “Het wonder van vergeving” verschenen van Willem Glaudemans, de vertaler van Een cursus in wonderen.
Man leest en gaat dan slapen
Verder is het werk van Gerald Jampolsky goed toegankelijk, o.a. de boeken “De kracht van liefde en vergeving”, “Uit het duister in het licht” en “Liefde is angst laten varen”. Van Marianne Williamson verscheen o.a. “Terugkeer naar liefde”. Ook een mooi en eenvoudig te lezen boek is “Wonderen bestaan” van Albert Clayton Gaulden. In 2006 verscheen “De verdwijning van het Universum” van Gary Renard, en in 2007 “Take me to thuth, undoing the ego” van Nouk Sanchez en Tomas Vieira. Op internet zijn deze schrijver en boeken ook te vinden.
Bron

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Liefde