Hulphonden welkom in openbare ruimte

Hulphonden ook welkom in openbare ruimte

Vanaf 14 juli 2016 mogen hulphonden in geen enkele openbare gelegenheid meer worden geweigerd. Dat is het gevolg van de ratificatie door Nederland van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Op 14 juli treedt het Verdrag daadwerkelijk in werking en zal het College voor de Rechten van de Mens toezicht houden op de implementatie en de naleving van het Verdrag.
Honden

Blindegeleidehonden, hulphonden, signaalhonden, honden voor mensen met Post traumatisch stress syndroom zijn allemaal hulphonden, of liever gezegd assistentiehonden. Een beperking van iemand die afhankelijk is van een assistentiehond is niet altijd zichtbaar. Dankzij assistentiehonden kunnen mensen met een handicap of chronische ziekte participeren in de samenleving en sociale contacten onderhouden.

Hulphonden en de openbare ruimten

Het verdrag houdt in dat alle openbare ruimten voor iedereen met een handicap ten alle tijden toegankelijk moet zijn. Assistentiehonden vallen daar ook onder. Want het weigeren van de hond is indirect het weigeren van de persoon, die daardoor namelijk minder zelfvoorzienend wordt. Onder openbare ruimtes vallen restaurants, hotels, openbare gebouwen, scholen maar ook taxi’s.
Hond wordt uitgelaten

Hotels en restaurants die een beroep doen op hygiëneregels doen dat tevergeefs.
De nieuwe Hygiënecode die 1 april jongstleden is ingegaan biedt duidelijkheid. Assistentiehonden mogen wel worden toegelaten tot restaurants, ook die met een open keuken en buffetrestaurants. Voor alle andere gelegenheden, inclusief taxi’s geldt ook dat een excuus als allergie geen reden meer kan zijn om een persoon met assistentiehond te weigeren.

Strafbare discriminatie

Het weigeren van een assistentiehond valt onder strafbare discriminatie. Van geval tot geval zal de rechter volgende maand beoordelen of het weigeren van een assistentiehond onder delictsomschrijving uit artikel 429 lid 2 uit het Wetboek van Strafrecht valt. In dit artikel is discriminatie wegens handicap strafbaar gesteld. Staatssecretaris Van Rijn van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft in een brief aan de Tweede Kamer wel laten weten dat een veroordeling op grond van het Wetboek van Strafrecht het sluitstuk van de handhaving is. Daarmee bedoelt hij dat er eerst andere vormen van handhaving worden ingezet alvorens een weigeraar op grond van het strafrecht wordt aangeklaagd en (mogelijk) veroordeeld.

Meldpunt weigering assistentiehonden

Een toegangsweigering of weigering in een taxi kan gemeld worden bij Stichting Gebruikers Assistentiehonden, op website www.stichtingga.nl, of via e-mail stichting@gebruikersassistentiehonden.nl . De stichting zal er alles aan doen om een oplossing te vinden.

Auteur Andre Heuzer
Bron

Lees ook: Assistentiehonden welkom in openbare ruimte