Zorgwebsites zijn onvoldoende toegankelijk en bruikbaar

Zorgwebsites niet goed toegankelijk

Veel zorgwebsites van ziekenhuizen, huisartsen en andere zorgaanbieders zijn nog altijd slecht te gebruiken voor blinden, slechtzienden en doven. Zo meldde de NOS een aantal weken geleden. Hoewel precies een jaar geleden wetgeving van kracht werd die organisaties onder meer verplicht om websites bruikbaar te maken voor mensen met een beperking, is er nog maar weinig veranderd, blijkt uit onderzoek van de Stichting Accessibility. “Erger nog, bij veel zorginstellingen staat het nog niet eens op de agenda”, zegt Monique van der Heijden van die organisatie op nos.nl

De stichting nam websites onder de loep met een geautomatiseerde test en ook handmatig. Daarbij bleek dat vrijwel alle zorgwebsites wel problemen hebben, van sites van ziekenhuizen tot die van huisartsen. De gedetailleerde, met de hand uitgevoerde test is uitgevoerd op 62 websites.
Niet alleen blinden hebben problemen als een website niet goed is gebouwd, waardoor hun schermleessoftware niet goed werkt – iets wat in de helft van de gevallen gebeurt. Ook slechtzienden kunnen problemen krijgen als het contrast tussen de achtergrond en de tekst niet groot genoeg is; zoals bij 90 procent van de sites het geval is.
Computerscherm

Formulieren invullen lukt blinden en slechtzienden bij 85 procent van de websites niet goed. Filmpjes met bijvoorbeeld uitleg over medicijngebruik zijn in driekwart van de gevallen niet ondertiteld en dus niet nuttig voor doven.

E-health

“En dan hebben we alleen nog maar het openbare deel van de zorgwebsites onderzocht”, zegt Van der Heijden. Het besloten deel waar patiënten hun eigen zaken kunnen regelen, is immers niet zomaar toegankelijk. “Maar we hebben niet de indruk dat dat veel beter is.”

De Oogvereniging herkent het probleem. Bart Borsje vertelt: “We krijgen vooral het signaal dat er al bij voorbaat niet geprobeerd wordt om zorgwebsites te bezoeken omdat al verwacht wordt dat deze niet toegankelijk zullen zijn. En dat daarom al in het voorkomende geval iemand uit de directe omgeving gevraagd wordt om ze hierin te ondersteunen. Je zult begrijpen dat ik dat een zorgelijk signaal vind.”

Hij ligt toe: “Digitale toegankelijkheid is verplicht voor (semi)overheidsorganisaties sinds 2008. De huidige richtlijnen voor de digitale toegankelijkheid zijn beschreven in de wet- en regelgeving. Het toekomstige beleid gaat uiterlijk in per 23 september 2018. Dit ontslaat (semi-)overheden evenwel niet van de plicht nu al te voldoen aan de bestaande richtlijnen.”

“Het onderzoek toont aan waar de pijn zit. Er is nu de wil om er iets mee te gaan doen. Die signalen krijgen we door van het ministerie van VWS. De resultaten van het onderzoek dienen als aangrijpingspunt om nu door te pakken. Samen met o.a. Ieder(in) en het Dovenschap gaan we hier als Oogvereniging actief mee aan de slag. Digitale toegankelijkheid in de zorg moet en kan ook beter.”
Oogvereniging

Bron: Dedicon.nl, 5 februari 2018

Lees meer op NOS.nl

Toegankelijkheid speelt niet alleen een rol bij zorgwebsites, ook de overheid moet eraan geloven!

Websites en apps van de overheid toegankelijk en bruikbaar voor mensen met een handicap

Alle websites en mobiele apps van alle overheden en semi-overheden moeten ook toegankelijk en bruikbaar zijn voor mensen met een handicap. Alle overheidsinstanties moeten de Europese (open) standaard voor digitale toegankelijkheid toepassen; dat wordt wettelijk vastgelegd. De ministerraad heeft dat besloten op voorstel van staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Op dit moment is alleen in afspraken en beleidsregels vastgelegd dat websites zo bruikbaar mogelijk zijn voor mensen met een handicap. Websites kunnen daar nu van afwijken volgens het principe pas-toe-of-leg-uit. Als de nieuwe wettelijke verplichting van kracht wordt, kan dat niet meer. Nieuw is dat de wettelijk verplichte toegankelijkheid niet alleen voor externe websites geldt, maar ook voor interne intranetten en mobiele apps.
Mannetje achter pc

Wat valt erbuiten?

Er blijven enkele bijzondere uitzonderingen mogelijk: bijvoorbeeld voor reproducties van stukken uit erfgoedcollecties (denk aan te weinig contrast), live-uitgezonden geluid of video en online-kaarten (essentiële informatie voor navigatie moet dan wel digitaal beschikbaar zijn). Ook digitale archieven die niet meer actief worden geraadpleegd en niet meer worden aangepast, vallen buiten de verplichting.

Het is de bedoeling de verplichting in fases in te voeren: vanaf september 2019 voor nieuwe websites, vanaf september 2020 voor bestaande websites en vanaf juni 2021 voor mobiele apps.
Het besluit dat de verplichte toegankelijkheid regelt, gaat voor advies naar de Raad van State.
Vrouwtje achter pc

Toegankelijkheid is géén keuze

Bartiméus kan dit soort initiatieven alleen maar toejuichen. Bartiméus streeft naar een toegankelijke samenleving waarin iedereen – ongeacht een (visuele) beperking – kan meedoen!

Bron: Rijksoverheid.nl / Bartiméus

Zie ook Zorgwekkend aantal gemeentewebsites is ontoegankelijk