Visio adviseert gemeenten over toegankelijkheid

Visio zicht op toegankelijkheid

De adviesdienst Visio Zicht op Toegankelijkheid werkt in opdracht van bijvoorbeeld gemeenten, architecten en bedrijven. Onze opdrachten variëren van eenvoudige vragen over de lijnen op trappen tot complexe openbaar vervoersgebieden. Maar bijvoorbeeld ook inrichtingsvragen bij zorginstellingen.

Dit jaar ratificeert onze regering het VN-verdrag over de rechten van mensen met een beperking. Waar toegankelijkheid nu nog vrijblijvend is, wordt dit straks een vereiste. Hoewel Visio voor u een vertrouwde partner is, is dat voor veel gemeenten nog niet het geval. Naamsbekendheid is van belang. U kunt ons erbij helpen!

Inspraak slechtzienden bij gemeenten

Op de Slechtziendendag 2015 hebben bezoekers met ons van gedachten gewisseld over de wijze van samenwerken. Duidelijk is dat het erg belangrijk is dat u als direct belanghebbende uw gemeente laat weten dat uw belangen vaak onvoldoende belicht zijn in een ontwerp. Vroegtijdig in een ontwerp rekening houden met visuele aspecten, hoeft geen afbreuk te doen aan de creativiteit van de ontwerper. Rekening houden met goede gidslijn en in een ontwerp voorkomt bijvoorbeeld dat geleidelijnen als enige oplossing worden toegepast.
blinde met taststok
Kortom, mocht zich in uw omgeving een ontwikkeling voordoen waarbij u denkt dat de toegankelijkheid in het geding is, dan kunt u de opdrachtgever wijzen op de mogelijkheden van Visio.

Visio adviseert en geeft voorlichting bij nieuwbouw-, renovatie- en verbouwingsprojecten. Bij elk advies wordt rekening gehouden met bestaande architectuur en situaties. Visio biedt deze adviezen aan tegen marktconforme prijzen.

Betrokken vanaf het begin

Wanneer Visio van meet af aan betrokken wordt bij nieuwbouwplannen kunnen adviezen geïntegreerd worden in het programma van eisen. Dat resulteert in een ontwerp waarin vormgeving, installatietechnische eisen en toegankelijkheidseisen harmonieus gecombineerd zijn. Ook uit financieel oogpunt is die werkwijze aantrekkelijk.

Toegankelijkheid is van belang voor alle openbare gebouwen! Denk aan scholen, overheidsgebouwen, theaters en zorgcomplexen. Ook winkels, horeca en toerisme, openbaar vervoer locaties en centrumontwikkeling zijn gebaat bij optimale toegankelijkheid. U kunt ons betrekken bij:

* het bouwontwerp

* het inrichtings- en verlichtingsplan
* landschapsplannen
* openbare buitenruimten.

Vroege betrokkenheid in het ontwerpproces, is bevorderlijk voor de mate van toegankelijkheid. Het voorkomt aanpassingskosten van uw ontwerp. Wij bieden u maatwerk!

Meer informatie

Aanbod Zicht op Toegankelijkheid

bronVisio

Lees ook:
Toegankelijkheid ten behoeve van mensen met een beperking