Tantra

Tantra, de weg naar verlichting

Het woord Tantra als aanduiding van Tantra-Yoga (de ‘Yoga’ of ‘weg naar verlichting’ middels ‘Tantra’) kan voor het eerst teruggevonden worden in de Indiase literatuur rondom 600 na Christus.
Het Sanskriet-woord staat, afhankelijk van het zinsverband, voor pendel, weefstuk, voortgaand proces, systeem, theorie (handelingen of onderneming die uitgaat van een) mystieke of magische leerstelling.

Weegstuk of weefsel

In de betekenis ‘weefstuk’ staat het voor de opvatting dat het heelal beschouwd kan worden als een weefsel, waarin alles zich in elkaar vermengt, waarin alles zich bevindt en alles een invloed heeft op alles.

Voor de hedendaagse Indische massa staat ‘Tantra’ voor iedere niet-vedische leerstelling of cultus, hetgeen een indicatie is voor de onmin tussen het arisch-vedisch-brahmaanse systeem en ‘Tantra’.

Onderstaande tekst is afkomstig uit Baghwan: Tantra

Doe geen moeite bij Tantra. Waar yoga eindigt, begint tantra. Moeite-loos, los en natuurlijk. Vecht niet met jezelf. Disciplineer je niet te veel. Schep geen karakterstructuur om je heen. Beweeg met de situatie. Laat die in je klinken, leef oplettend, van minuut tot minuut. Laat je door de maatschappij niet van alles opleggen. Dat is niet drijvend en vloeiend. Functie van structuur is dat je niet zo op hoeft te letten.
Wees bewust. Blijf als los water. Laat woede toe, laat het gebeuren. Sla het gade en het verdwijnt. Woedend worden is dom, niet slecht. Ware woede is mooi, schoonheid. Valse glimlach is als een plastic bloem.

Wees leeg, los, natuurlijk. Dat is bevrijding. Dan is er niets gebeurd. DUISTERNIS bestaat niet, het is de afwezigheid van licht. Daarom kun je het niet bestrijden. Evenmin als haat, onwetend- heid, seks. Strijd nooit met wat niet bestaat. Zoek datgene waarvan het de afwezigheid is. Het zoeken naar Realiteit is zelf een bewegen, dat uitgaat van de realiteit. Als je gevraagd wordt, wat je moet doen? Doe niets, wees.

Actie-Activisme

(uit: Baghwan p.77)

Actie is geen activiteit; het komt voort uit een verstilde geest, als een bloeseming, vanzelf, fris, vol energie. Actie is scheppend. Vanuit een ontspannen geest. Activiteit is totaal iets anders, activiteit is geen weerklank, komt voort uit een rusteloze geest. Vluchten van de leegte en de angst met actie moeten vullen. Roken is ook zoiets. Man rookt Ontspanning is geen lichaamshouding, het is totale transformatievan energie. Er is geen doel ver weg (activiteit als middel tot doel). Jij bent het doel. Activiteit kan je in haar greep hebben, hetgeen eigenlijk bezit genoemd moet worden. Wordt je daarvan bewust, dat is het enige dat je kunt doen. Sla gade. Als een holle bamboestengel worden. Ontspanning betekent niet neerliggen als een dode; ontspanning komt als er geen drang is tot activiteit; de energie is thuis, beweegt zich niet ergens naar toe. Als er zich een situatie voordoet, kom je tot actie, dat is alles, maar je zoekt geen excuus om te handelen.