Universele wetten van het bestaan: de ‘gij zult’ regels

Universele wetten van het bestaan

De tien wetten Gij zult bestaan
Wij kennen waarschijnlijk allemaal de tien geboden ofwel de tien ‘gij zult niet’-wetten. Deze bestaan al sinds de jaartellingen zijn begonnen. Er zijn ook echter de tien wetten van ‘gij zult’ bestaan. Deze tien ‘je moet/gij zult’-regels zijn als volgt:

1) Je moet je persoonlijke creativiteit tot uiting laten komen

Ieder individu ziet de dingen in het licht van zijn eigen omstandigheden en heeft de wereld daarom iets unieks te bieden. Kunst is een vorm van creativiteit maar creativiteit is niet alleen kunst.

Op welke manier je ook in kunst bezig bent, schilderen, componeren, of schrijven is in geen enkel opzicht belangrijker dan de creatieve oplossing die je bedenkt om je medemens in nood te troosten, orde in onenigheid of chaos te scheppen, of een kind een verhaal te vertellen. Mensen die denken dat ze niet creatief zijn en zodoende denken dat ze hun creativiteit niet kunnen uiten hebben het mis. Het is in feite juist andersom. Het is juist een grote verdienste om ons creatieve bewustzijn te bevrijden. In de huidige maatschappij krijgt niet iedereen de gelegenheid om leiding te geven omdat er nu eenmaal meer ondergeschikte zijn. Daarom krijgt onze creatieve uiting meer flair. Juist daarom is het belangrijk om dit bewustzijn te uiten. Creativiteit behoort sowieso positief te zijn. Maar aangezien we een vrije wil hebben gekregen kan creativiteit zowel voor je zelf als voor de rest van de wereld negatief zijn.
Kunstschilder

Expressief

We kunnen expressief zijn op verschillende manieren. Het kammen van je haar, het inrichten van je woning of je tuin, het uitkiezen van je kleren enz. Uiteindelijk gaat het erom dat je jezelf in de daden tot uiting laat komen. Ernaar streeft dat alles wat je tot uiting laat komen, iets is waar je trots op bent.

2) Wees je bewust van je verantwoordelijkheden

Als gastzijnde van de planeet aarde word je geacht die in dezelfde toestand of zelfs beter achter te laten. Je draagt de verantwoordelijkheid om te zorgen voor de andere levensvormen die niet voor zichzelf op kunnen komen. Tevens ben je verantwoordelijk voor de beloftes die je doet, overeenkomsten die je doet en voor de gevolgen van je daden. Je moet goed beseffen dat je spirituele ontwikkelingen nooit eindigen maar dat je tijdelijk pauzeert, als je sterft, bij een of een andere interessante activiteit. Alleen wordt je lichaam afgedankt, dus terug gegeven aan Moeder Aarde. Met andere woorden, je kunt de mens niet doden maar alleen ontzien van hun lichamelijke hulsel. Bij ontnemen van het lichaam ben je rekenschap verschuldigd voor je onnadenkendheid, evenals de pijn en leed die je je slachtoffer mogelijk hebt aangedaan en diens naaste relatie. Het slachtoffer is je niet kwaad gezindt maar de maatschappij echter wel.

Evenwicht

Je moet verantwoordelijk worden voor alles wat je zegt en doet om je evenwicht te herstellen en om te helpen om het in evenwicht te houden. Tevens ben je verantwoordelijk voor je lichaam dat je tijdelijk te leen hebt van Moeder Aarde. Ook voor seksuele daden ben je verantwoordelijk. Je draagt de verantwoordelijkheid om de zielen van eventuele verwekte kinderen te begeleiden, hun lichaam te beschermen en positieve emotionele voorbeelden te geven. Dit gaat gepaard met de creativiteit want je bent verantwoordelijk voor alles wat je creëert en in de wereld brengt. Je draagt je verantwoordelijkheid anderen te beschermen en het leven niet te schaden.
Aardbol

3) Voor je geboorte heb je ermee ingestemd anderen te helpen

Het menselijke bestaan is niet bedoeld als een reis die eenzaam verloopt en volbracht moet worden. Het is de bedoeling om andere te steunen en te helpen ofwel voor elkaar te zorgen. Door kennis te delen, hulp te verlenen en een positieve bijdrage te leveren ofwel anderen van dienst te zijn betekent dit hulp geven aan anderen. Iedereen die geboren wordt heeft het recht om met respect en waardigheid behandeld te worden. Door een hand uit te steken naar de ouderen, de zieken, de kinderen en de stervende, ben je ze van dienst. Van dienst zijn is het tegenovergestelde van dingen voor jezelf doen. Met andere woorden, je maakt deel uit van een team, het team van verenigd menselijk bewustzijn. De planeet is dus afhankelijk van de verantwoordelijkheid van het team.

4) Word emotioneel volwassen

Frustratie, hopeloosheid, verdriet, schaamte, bezorgdheid, inhaligheid en woede zijn emotionele gevoelens die we allemaal uiten. Net als vreugde, hoop, kalmte, geluk, liefde enzovoort. Wanneer je ouder wordt en begint te begrijpen om mens te zijn, moet je streven naar groei en je emoties onder controle proberen te krijgen en te selecteren. Ofwel ‘je bent net zo gelukkig als je van jezelf mag zijn.’

Relaties en incidenten zijn cirkels die beginnen, doorgaan en stoppen op een bepaald moment. Het is niet moeilijk om elke cirkel te sluiten en geen gerafelde uiteinde achter te laten, negatieve gevoelens, te laten bestaan als je emotioneel volwassen wordt. De enige manier waarop je je ziel in contact kan brengen met je hersens is via je gevoel. Bijvoorbeeld als je last hebt van je nek moet je je afvragen waarom en waar staat die pijn voor. Wat kun je eraan doen om er iets aan te veranderen en wat kun je ervan leren.
Vervolgens zorg je voor die dingen die je moet doen om fysiek op sterkte te komen en daardoor je lichaam te corrigeren maar ontzie je gedachtenproces en je spirituele lessen niet. Door een van deze twee te ontwijken kan dat op je lichamelijke gezondheid wreken.

De lach

De lach is een van de belangrijkste uitingen van emotie voor de gezondheid van ieder mens en voor de planeet. Als mens heb je humor mee gekregen en de mogelijkheid om die te uiten. Door lachen en luchthartigheid kan het lichaam gezond blijven en kunnen dingen die de gezondheid bedreigen corrigeren. Relaties worden sterker door de lach omdat humor problemen onderdrukt en de lach brengt vreugde aan de anderen. Aangezien humor zo belangrijk is, moet je niet gaan slapen voordat je hebt gelachen, met andere woorden ‘een dag niet gelachen is een dag niet geleefd.’ Dus als je niet hebt gelachen als je gaat slapen, stap dan gerust uit bed en zorg ervoor dat je iets zoekt waardoor je wel gaat lachen. Wat in elke beschaving voorkomt zijn clowns en in iedere mens zit een clown verscholen. Hoe oud je ook bent, laat de clown naar voren treden om je te vermaken want je bent nooit te oud hiervoor.
Clown

Maar eerlijkheid is de sleutel. De waarheid over wie je bent, waarom je hier bent en hoe het met je gaat, je kunt niet zoeken, tenzij je uitsluitend de waarheid spreekt.

5) Zorg voor vermaak

De aandacht en afleiding van anderen en van onszelf verzorgen is één van de aardse taken die tot ons behoort. Het is een doelbewuste bezigheid, het vermaak van anderen om zoals de vermoeide op te vrolijken, de zieke te troosten of de gefrustreerden te kalmeren. Het is tevens een uitlaadklep voor onze creativiteit. Jezelf vermaken kan een bijdrage leveren aan onze zelfdiscipline en het emotioneel volwassen worden. Men moet ten alle tijden streven naar een positief vermaak en niet te lang in de rol blijven van diegene die vermaakt wordt. Vermaak kan een uiterst sterke invloed uitoefenen, maar kan niet los worden gezien van je verantwoordelijkheden.

6) Wees de rentmeester van je energie

De mens kan alleen energie gebruiken van scheppen of anders om. Verder kunnen we energie veranderen en herordenen. Alle energie werd op het zelfde moment geschapen. Bij alles wat je ook doet is er energie aanwezig zoals woorden uitspreken, denken en bij elke daad die je verricht. Onze wereld bestaat uit niets anders dan energie, zowel zichtbaar als onzichtbaar. De redenen dat op dit moment iedereen er aan herinnerd wordt dat hun taak is om rentmeester te worden van hun eigen energie is dat om collectieve energie resulteert in wat we zien en onzichtbare energie lagen bewustzijn in de mens opbouwt of aan het afbouwen is naar gelang het energieniveau.

Woorden

Onze dampkring bestaat uit woorden die de mens ooit heeft uitgesproken. De woorden worden nooit teruggenomen of gecorrigeerd. Zodoende worden ze een deel van de laag die de wereld omringt. Aangezien er in het verleden veel is geschreeuwd door slachtoffers, gewelddaden en egoïstische beperkte gedachten die een laag hebben gevormd van slachtofferbewustzijn. Mensen vinden het gemakkelijker om uit de negatieve energie, energie te halen in plaats van er door heen te dringen en hoger te reiken. Daarom verkeren meer dan de helft van alle zielen die hier op de aarde vertoeven in een staat van slachtofferbewustzijn. We hebben hem zelf gecreëerd en moeten hem daarom verdrijven. Als we ons met zijn allen bewust worden van ons rentmeesterschap en een voorbeeld stellen, kunnen we dit doen. Als je je een slachtoffer voelt en je gedraagt je ook zo, dus geeft anderen de schuld en je wentelt in zelfmedelijden dan vibreer je dit uit. Daarom moeten we het positief bekijken door middel van het vergeven en vergeten, dus optimistischer worden. Wijd met je hart en ziel aan de andere ‘gij zult’-taken en snijd alle banden met het slachtoffer door.

Muziekbox en -noten

7 Geniet naar hartelust van muziek

Muziek is een van de grotere gaven die de mens heeft gekregen ten opzichte van andere levensvormen door hun stem te uiten met diverse tonen. En de mens heeft ook de gave gekregen om muziekinstrumenten te maken om zodoende meer muziek te maken. Creativiteituitingen en het vermaak kunnen voor een deel bestaan uit muziek. Aangezien muziek zo belangrijk is, is het op zich een afzonderlijke taak. Het beïnvloed de hele mensheid, en de energie van muziek kan zelfs een helende werking hebben op het lichaam en de planeet. Als muziek rustig is en een ritme heeft van onze hartslag, heeft het een positieve invloed op onze zenuwen en geestelijke toestand. Aangezien iedereen muzikaal is, wordt iedereen er door beïnvloed. Muziek is je ziel die spreekt. Het is de stem die met het universum communiceert.

8) Streef naar wijsheid

Wijsheid is geen kennis. Kennis haal je via boeken, media, school, ervaringen en andere bronnen. Iemand met een hoog IQ ofwel een geleerde heeft niet altijd veel wijsheden bij zich. Wijsheid is de manier waarop je kennis toepast. Wijsheid is een weloverwogen, zorgvuldig besluit om op een bepaalde manier te handelen of juist niet te handelen, gelet op het welzijn van alle betrokkenen. Het is geen vereiste om naar school te gaan en een titel te behalen. Alhoewel het handig is om te leren lezen en schrijven, is het niet nodig om je spirituele reis als menselijk wezen tot een succes te maken.
Men zou moeten streven naar wijze daden en daarbij in gedachten houden dat alle zielen de zelfde menselijke ervaring hebben. Dat we allemaal te gast en op bezoek zijn op Moeder Aarde. Aangezien het getuigt van wijsheid wanneer je het doel van alle dingen eerbiedigt en doet wat van het hoogste belang is, laat dit zien dat de hele schepping uit de zelfde bron komt.

9) Breng je discipline bij

Het is niet je plicht ervoor te zorgen dat ieder van ons daden kiest die verenigbaar zijn met vreedzaam, productief, vreugdevol bestaan op de wereld. Omdat er helaas mensen zijn die niet op deze manier leefden, bleek het al snel nodig om wetten te maken. Je kunt je te veel laten gaan, verslaafd raken, nalatig zijn, wreed en destructief zijn. Om dit in de hand te hebben en je te helpen bij het gezond houden van je lichaam, heb je zelfdiscipline nodig. De gezondheidstoestand is een goede graadmeter voor de gezondheid van de aarde. Om je innerlijke samenhang tussen je lichaam en je geest te ervaren, heb je eveneens zelfdiscipline nodig. Luister naar je hart; het zegt wanneer het genoeg is voor je lichaam. Het verschil, tussen wat je hoofd zegt en wat je hart zegt, het luisteren naar een boodschap, dat moet je leren. Hetgeen je hoofd zegt is een product van de maatschappij en hetgeen je hart zegt komt uit het eeuwige.

10) Observeer zonder te oordelen

Observeren zonder te oordelen wordt soms ‘onvoorwaardelijke liefde’ genoemd. Alle mensen werden op het zelfde moment geschapen. We zijn spirituele zielen die allemaal gelijk zijn. Ofwel er is geen enkele ziel die ouder, slimmer of beter is dan een andere. Elke ziel kreeg een en dezelfde gave: vrije wil, keuzevrijheid, De bron is volmaakt, en alles wat de bron heeft geschapen is volmaakt. We werden spiritueel geschapen en zijn dat nog steeds. Maar door onze gave geloven we het tegendeel en gedragen we ons anders. We staan onszelf toe onszelf en anderen als minder dan volmaakt te zien. En gunnen onszelf het avontuur om minder te zijn dan ons potentiële vreedzame ik.

Er zijn geen fouten in termen van het Eeuwige. Je kunt geen fout maken, omdat het menselijke leven jouw geschenk is en je op onderzoek bent. Je kunt observeren wat er gebeurt en, zonder het te veroordelen, besluiten dat het intuïtief niet ruikt, smaakt, of voelt voor je weg. Daarna zegen je het en je wandelt voort. Zo kun je voldoen aan de eis dat je van iedereen moet houden. Dat betekent niet dat je hun daden of gedrag prettig vindt. Maar je veroordeelt de persoon niet. Het maakt gewoon geen deel uit van jouw weg. Je steekt er geen energie in. Geen woorden, geen daden, geen gedachten. Als je oordeelt, moet je ook leren vergeven. Anderen vergeven, omstandigheden vergeven, jezelf vergeven. Bij observeren zonder te oordelen is vergeven niet nodig. Observeren is gekoppeld aan begrip, aan de waarheid kennen dat alles in volmaakt Goddelijke Orde is. En als gevolg daarvan zal de wereld een goddelijke plaats worden.
Uiteindelijk zullen we zien hoe een mooie gouden cirkel zich sluit.

Uit: Marlo Morgan, “Kinderen van het Echte Volk”

Lees ook over de vrijheidswens