Levensboom

De Keltische Levensboom

Eén van de belangrijkste symbolen van de Keltische mythologie, naast het Keltisch kruis, is de levensboom. Hij stelt de verbinding voor tussen de 3 werelden van water, lucht en aarde. De boom verbindt de aarde met de lucht via zijn wortels en zijn takken, zoals ook op het strand de 3 elementen samenkomen. Zijn takken rijken tot de Opper-wereld. Dit is de plaats van de sterren en de goden, van hieruit kan je het hele heelal zien. Zijn wortels graven zich diep in de aarde, naar de Onder-wereld, waar de heer van de Onder-wereld zit. Dit is ook het domein van de dieren en de god met een hertenhoofd (Cernunnos), die de plaats bewaakt vanwaar de 7 rivieren van het leven vertrekken en zich uitspreiden over de Onder-wereld. En deze vormen ook een regenboog die zich rond de Andere werelden uitstrekt. Achter hem zit Moeder Aarde die een machtige figuur is, omdat ze uit een levende rots gekerfd is.

Bomen tijdens de 4 seizoenenm

Symbool

De boom is het symbool van evenwicht en harmonie tussen die 3 werelden. De wortels en takken vormen eigenlijk een kaart van het heelal waarin alles met elkaar verbonden en in elkaar verweven is. Vele levensbomen worden afgebeeld in een pot, die Moeder Aarde waaruit alle leven ontstaat, voorstelt.
Deze boom bestaat eigenlijk ook bij de christenen, in de tuin van Eden, en ook in het Judaïsme als de boom van het complot. De levensboom is dus een multiculturele afbeelding van de andere werelden.

In dialoog met de natuur

Kennismaken met het waarnemen
en interpreteren van uitstraling en levensenergie in de natuur.
Niet tegenwerken maar samenwerken in dialoog met de natuur

Boom

Irene, kom dat bos uit!
De huidige aandacht voor de natuur wordt gedragen door de begrijpelijke zorg om het milieu, maar geluiden als die van Irene komen veel meer voort uit de zorg om het ‘zelf’, om de opheffing van een innerlijke vervreemding en van een vervreemding van de natuur.’ ( HN-Magazine, 11 nov. 1995). Wat bleef hangen was het beeld van ‘een prinses die met bomen praat’. Een bezigheid die overigens helemaal niet gek is.

Verbinding

Via bomen verbinding krijgen met ‘het hogere’ is een zeer oude en wereldwijd verbreide cultus. Verhalen en afbeeldingen die betrekking hebben op boomverering zijn legio. Dat bomen naast hun omvang en imponerende hoogte geweldig oud kunnen worden, zal ongetwijfeld hebben bijgedragen tot hun uitverkiezing tot symbool van het leven. De boom van leven en de boom van kennis van goed en kwaad in het paradijsverhaal symboliseren de vervlechting van leven en dood. In het Oude Testament wordt Jahweh in relatie gebracht met een krachtige boom. Door de vruchten van de levensboom te eten, leert de mens het leven kennen in al zijn goedheid en mogelijkheden. Daardoor kan het paradijs worden verwezenlijkt; de aarde als een grote hof van Eden. En los daarvan: hoeveel mensen praten niet tegen hun televisietoestel tijdens het kijken naar een voetbalwedstrijd, zoals Irene eerder deze week snedig opmerkte in een tv-programma waarin ze over haar nieuwe boek werd geïnterviewd.

Nb. de bronnen van deze teksten zijn niet meer te traceren, sites bestaan niet meer.
Maar op Mens en gezondheid kunt u meer lezen over de levensboom.