Sjamanisme

Wat is sjamanisme?

Sjamanisme is een verzamelnaam voor spiritueel leiderschap dat universeel is. Alle natuurvolkeren over heel de wereld kennen de sjamaan. Het zijn helers, zieners en filosofen, die voor de gemeenschap belangrijk zijn vanwege de kennis die zij bezitten om de verbinding te herstellen tussen hemel en aarde, tussen mensen en goden, tussen mensen en de natuur en tussen mensen onderling. Sjamanen beschikken over het vermogen te communiceren met de spirituele wereld, kunnen zonder zich fysiek te verplaatsen reizen op de slag van de drum, kunnen visioenen en dromen interpreteren.

Een sjamaan weet dat ieder mens over helende en zelfhelende vermogens beschikt. Hij of zij zal dit zelfhelend vermogen van de mens weer proberen te herstellen.

Sjamanisme is geen religie. Sjamanisme kan ook niet worden onderwezen.
De bedoeling is te leren hoe je je eigen kracht, de krachten van de natuur en de krachten uit andere dimensies op een bewuste manier met alles wat bestaat te verbinden en met respect te gebruiken.
Dit zal – zo leert de ervaring – de kwaliteit van je leven verbeteren op fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel niveau.

Men zal in aanraking komen met een wereld waarbinnen alles leeft en deel uitmaakt van een groter geheel. Dit te ervaren maakt van alles los, omdat het hierbij gaat om verbinding, gemeenschapszin en familieverbanden.

De site van de School voor sjamanisme is de bron, site is niet langer online.