Aquariustijdperk

Goeroes in het Aquariustijdperk

Door Sonia Bos
In Spiegelbeeld oktober 2000 p. 23
Duiveltje

In de commotie rond Sai Baba is de vraag of hij God, de duivel of een goede goochelaar is, eigenlijk irrelevant. Wat veel wezenlijker is – en wat nu begint te spelen – is dat met het inzetten van het Aquariustijdperk ook de aquariuszuivering is begonnen. Eén van de aspecten die in het Aquariustijdperk uitgezuiverd wordt, is de grote afhankelijkheid van grote zieners, goeroes of vermeende avatars.

Wat de meeste mensen in de grote meesters zoeken, is God, de weg naar God of de goddelijke aanraking. Dit komt omdat door het wekken van de aquariusimpuls een grote hunkering naar de goddelijke liefde is ontstaan en men zoekt daarom deze Liefde een plaats te geven in het leven. De aquariusevolutie stimuleert deze hunkering. Zij wekt het oerheimwee, het oerverlangen van de mens naar de Bron. In dit tijdperk wordt de mens immers weer naar de Bron teruggeroepen!

De aanraking door de aquariusimpuls betekent voor veel mensen dat zij God (de Bron) in eerste instantie niet in zichzelf zoeken, maar Hem in grote meesters of avatars herkennen, waar zij dan een volgeling van worden. Voorbeelden zijn Sai Baba, Bhagwan, swami Premananda, maar ook vele spirituele leermeesters (m/v) die veel dichter bij huis worden gevonden. De bedoeling van de aquariusevolutie is echter dat de mens de Bron in zichzelf herkent en niet alleen in die grote voorgangers!

Op zoek naar de Bron in jezelf

Aan het einde van het vissentijdperk zijn er vele grote leermeesters gezonden, opdat duidelijk kon worden wat het voor het leven van de mens betekent als deze de Bron in zichzelf ontsloten heeft. Deze fase is inmiddels voorbijgegaan. Het aquariustijdperk is ingezet. De mens moet nu de eigen innerlijke levensbron gaan herkennen. Dientengevolge is de evolutie begonnen haar energie uit de gevestigde instituten terug te trekken. Het gevolg is dat er nu twijfel omhoog begint te komen, die steeds verder wordt aangewakkerd. De spirituele bedoeling daarvan is dat men tot onderscheid zal komen en naar de Bron in zichzelf zal gaan zoeken!

De mens mag gaan zien dat de enige juiste weg, de weg het eigen innerlijk is. Dat hij volgeling mag worden van de Christus en de Schepper in zichzelf. Dat hij de Universele Waarheid diep in zichzelf draagt en dat als hij díe ontsluit, hij nooit meer van iemand anders dan de eigen innerlijke meester afhankelijk zal zijn. De afhankelijkheidspiralen aan bronnen buiten ons worden uitgezuiverd ten gunste van de eigen draagkracht vanuit de innerlijke meester.
yin yang
Probeer de signalen te verstaan! Doorbreek de eigen afhankelijkheid. Weet dat u zelf God bent. U bent mens, u bent God. U bent Yin en Yang. Bovendien hebt u een zwarte stip in het wit, net als elk mens. Tracht de zwarte stip van uzelf en van die ander zo goed en zo kwaad als binnen grenzen van redelijkheid mogelijk is, te accepteren. Besef steeds dat geen koe zo bont is of er zit wel een vlekje aan! Vlekken en vlekjes zijn altijd in elk mens te vinden. Laten we die alsjeblieft niet levensgroot gaan uitvergroten! Want door dat te doen wordt ook zoveel goeds onnodig geruïneerd! Laten we slechts de les proberen te verstaan. Hij is God; ik ben God. Maar nu ga ik op weg om míjn Goddelijk-zijn werkelijk tot ontwikkeling te brengen, opdat ik onafhankelijk van vele meesters dan ook in het leven zal kunnen staan. En… met nog steeds mijn zwarte stip in mijn ransel!