Deepak Chopra

Synchronisch leven

(De onbegrensde macht van het zinvolle toeval)
Chopra, Deepak

“We kennen allemaal de ervaring dat sommige gebeurtenissen te toevallig zijn. Misschien moeten wij zelfs het hele begrip toeval wantrouwen en bestaan er verbanden die wij onbewust aanvoelen zonder ze precies te kunnen aanwijzen. Deepak Chopra is ervan overtuigd dat wij contact kunnen leggen met een gebied van onbegrensde mogelijkheden in onszelf. Zinvol toeval, of synchroniciteit, is een boodschap uit dit gebied.
Boek
In dit boek laat Chopra zien hoe wij deze boodschappen kunnen inzetten om onze wensen te vervullen en ons leven te vervolmaken. De cursus waarop Synchronisch leven is gebaseerd behoort tot de meest succesvolle van Deepak Chopra. Dit boek is voorbestemd om een klassieker te worden.

Deepak Chopra is arts en een pionier in het onderzoek naar de wisselwerking van lichaam en geest. Zijn vele eerdere boeken werden wereldwijd bestsellers. Chopra geeft lezingen en seminars over de hele wereld en zijn werk is voor talloze lezers een bron van inspiratie en succes.”

Deepak Chopra is arts en specialist op het gebied van de Ayurveda, de traditionele Indiase geneeswijze. Met zijn bestsellers in de Verenigde Staten en Europa en zijn druk bezochte lezingen heeft Chopra bewezen dat hij niet alleen qua kennis op eenzame hoogte staat. Hij verstaat ook als geen ander de kunst om op een begrijpelijke manier te schrijven over de moeilijke materie van de geest/lichaamrelatie. Dit liet hij al zien in zijn eerste in Nederland gepubliceerde werk, ‘Quantumgenezing’.

In ‘Leven zonder grenzen’ beantwoordt Chopra de complexe vraag in hoeverre de mens zijn eigen realiteit kan vormgeven. Dat mensen ruimschoots in staat zijn zichzelf door hun denken allerlei beperkingen op te leggen is algemeen bekend. Maar er bestaan aarzelingen om de andere, positieve, kant van de medaille te onderkennen, namelijk dat we eveneens in staat zijn te leven zonder die beperkende grenzen.

Met een uitdagende gedrevenheid beschrijft Chopra eerst de werking van de geest.
Vervolgens verbindt hij diverse disciplines met elkaar, van de moderne fysica en de neurologie tot de oude Indiase religieuze tradities, en vertelt hij over zijn eigen leven en over gevallen uit zijn praktijk, om te illustreren dat het mogelijk is de beperkingen van de eigen geest te overstijgen. In het laatste deel van het boek zet hij in heldere bewoordingen uiteen waarom de kracht van het bewustzijn grenzeloos is.

Ayurveda en Quantumfysica volgens Dr. Deepak Chopra

Koorts, thermometer in mond
Wat gebeurt er in ons lichaam wanneer wij ziek worden? En wat gebeurt er wanneer wij weer beter worden? Welke mechanismen worden geactiveerd, hoe reëel is het onderscheid tussen geest en lichaam?
Dr. Chopra was aanvankelijk als algemeen arts verbonden aan het Militair Hospitaal in Boston, en vestigde zich vervolgens in diezelfde stad als endocrinoloog. Tijdens een bezoek aan zijn geboorteland kwam hij in aanraking met de Ayurveda, de traditionele Indische geneeswijze, waarin niet de ziekte maar de patiënt centraal staat. Chopra verdiepte zich in de methoden hiervan en bracht ze naar de Verenigde Staten waar hij, in overleg met zijn patiënten, een wijze van behandelen ontwikkelde waarin ayurvedische en westerse methoden werden gecombineerd. Tegenwoordig verdeelt hij zijn tijd tussen het werk in de ayurvedische kliniek in Lancaster, een voorstad van Boston, en de vele lezingen waartoe hij wordt uitgenodigd.

In “Quantumgenezing” voert hij ons naar het gebied waar de gebeurtenissen zich afspelen, het grensgebied tussen geest en lichaam: “Het lichaam heeft zelf een geest, zo moeten we concluderen. Als we dit mysterieuze aspect, dat tot de essentie van onze natuur behoort, eenmaal begrijpen, dan is de genezing van kanker niet langer een wonderbaarlijke genezing. Want al hebben slechts weinigen een lichaam dat weet hoe het kanker moet genezen, elk lichaam weet hoe het een snijwond moet genezen.”

Meer lezen over Ayurveda op deze site.