Dalai Lama

Dalai Lama

Wat kunnen we doen?

Lieve vrienden van overal ter wereld!

Vandaag de dag vraagt de ziel van de mens: wat kan ik toch doen, in het deel van de wereld waar ik verkeer, om het mooie en wonderbaarlijke van onze wereld te bewaren; en tevens de woede en haat te elimineren en de ongelijkheid die eraan ten grondslag ligt?
Vraagteken in hoofd
Probeer deze vraag vandaag nog te beantwoorden, met alle grootsheid die in je is.
Wat kun je vandaag doen, op dit ogenblik?
In de meeste spirituele tradities staat dit centraal:
dat wat je graag wilt ervaren, verschaf dat aan een ander!
Bezie wat het is dat je wenst te ervaren, in je leven, in de wereld.
Kijk dan of er een ander is voor wie jij de bron daarvan kunt zijn.
Als je vrede wilt ervaren, maak die dan voor een ander.
Als je jezelf veilig wilt weten, zorg dan dat anderen zich veilig weten.
Als je graag inzicht wilt krijgen in dingen die onbegrijpelijk lijken, help anderen aan meer inzicht.
Als je je eigen verdriet of boosheid wilt helen, tracht dan het verdriet of de boosheid van een ander te helen.
Die anderen, zij wachten op je, nu.
Ze kijken naar je uit voor begeleiding, hulp, moed, kracht, begrip, en voor zekerheid op dit uur. En bovenal, ze zien naar jou uit voor liefde.

Mijn religie is heel eenvoudig. Mijn religie is vriendelijk te zijn.

Uit een “recente” open e-mailbrief van Z.H. de Dalai Lama