Tao te Ching

Tao te Ching

Men neemt aan dat de Tao Te Ching dateert uit de zesde eeuw vóór Christus en dat de schrijver onbekend is. Lao Tzu betekent namelijk “de Oude Wijze” en het ligt dus voor de hand dat het een verzameling is van eeuwenlang mondeling doorgegeven wijsheden, die ergens in de geschiedenis opgeschreven zijn. De Tao Te Ching behoort tot de basisgeschriften van het Taoïsme.

Weg terug

De Tao Te Ching beschrijft de weg terug, terug naar de eenvoud, terug naar tevredenheid. Terug naar jezelf, terug naar wat je ooit als klein kind geweest bent. Steeds hoef je minder te doen, tot je uiteindelijk niets meer hoeft, niets meer wil, niets meer te verliezen hebt. Dan ben je nooit meer bang, kent geen pijn en verdriet meer. Kun je nooit meer ziek worden, nooit gespannen, nooit onrustig, geen verwachtingen dus ook geen teleurstellingen meer. Dan ben je wijs en onkwetsbaar.
Duim omhoog

Tao te Ching
een reis in beelden
Auteur: Lao Tzu’
Uitgeverij Ten Have

Beroemde verzameling paradoxale uitspraken over de aard van het ’tao’ (de ‘weg’) ten dienste van hen die begeerteloos, harmonieus en spontaan het juiste willen doen door middel van de macht (’te’) van het tao. Het boek – waarvan de tekst soms per uitgave verschilt! – was bedoeld als handboek voor autoriteiten. Zij zouden daardoor zo omzichtig te werk kunnen gaan in hun persoonlijk leven en in hun machtsuitoefening, dat zelfs hun bestaan onopgemerkt bleef. De centrale figuur bij Lao Tze is de Meester, de man of vrouw, van wie het leven in perfecte harmonie is met de werkelijkheid. En die de Natuur heeft overwonnen door haar te worden. Hoewel toegeschreven aan Lao Tze, is het waarschijnlijk een compilatie uit de derde eeuw v.Chr. Deze uitgave bevat weinig uitleg van de tekst en geen literatuurlijst maar wel een inleiding van 2 pagina’s. De talloze grijs-bruinige illustraties bij de tekst worden achterin toegelicht en maken van het boek een fraaie editie, die als geheel toch weinig informatief is. Er zijn vertalingen met meer uitleg!
(Biblion recensie, Drs. C.J.G. v.d. Burg)

Auteur: Marcel Roggemans

Lees hier over het Taoïsme elders op deze site.