Ayurveda

De basisprincipes van Ayurveda

Vanuit ayurvedisch perspectief zijn er in de natuur drie basisprincipes (dosha’s) werkzaam, die ook terug te vinden zijn in ons lichaam en onze geest. Ze worden aangeduid met: Vata, Pitta en Kapha.

VATA

het bewegingsprincipe is verantwoordelijk voor het zenuwstelsel, de ademhaling en alle bewegingsmechanismen in ons lichaam.
De Vata-dosha houdt verband met de elementen ether en lucht. Als Vata in balans is voelt men zich vol energie, vrolijk, enthousiast en creatief; de geest is rustig, helder en wakker.

PITTA

het stofwisselingsprincipe regelt de spijsvertering, de stofwisseling en de lichaamstemperatuur. Pitta reguleert de alertheid van de geest, de scherpte van het intellect en de mate van verfijndheid van het gevoelsleven. Pitta vertegenwoordigt hoofdzakelijk het element vuur. In evenwicht zorgt Pitta voor tevredenheid, energie, spreekvaardigheid, een goede spijsvertering, de juiste lichaamstemperatuur en een heldere geest.

Barometer klapt van de hitte uit elkaar

KAPHA

het structuurprincipe geeft stevigheid en stabiliteit aan het lichaam en houdt de vloeistofhuishouding in evenwicht. De elementen aarde en water houden verband met Kapha.
Als Kapha in balans is uit zich dat in kracht, uithoudingsvermogen, een sterk immuunsysteem, geduld en psychische stabiliteit.

Ayurveda

de Veda’s zijn de heilige hindoe boeken. Zoals veel religies hebben ook de veda’s bepaalde leefregels om de mens te helpen om gezond, in evenwicht met de kosmos, te leven.
Ayur is een Sanskriet woord voor gezondheid. Ayurveda betekent dus: gezondheid(szorg) gebaseerd op de Veda’s.

Om in evenwicht met de Kosmos en het Goddelijk plan te leven komt er nogal wat kijken. Omdat de Veda’s de oorzaak van alles bij het ontwikkelingsstadium van de Ziel of Geest leggen, zal dus nooit alleen de kwaal in het lichaam worden bestreden. Het doel is eerder om de Geest of de Ziel te helpen in zijn ontwikkeling. Omdat de geest, ziel in het lichaam woont zal er dus op alle fronten actie ondernomen worden. o.a. door middel van de Pancha Karma.

Pancha Karma

Pancha is het Sanskriet woord voor vijf. Karma is het Sanskriet woord voor actie of daden. Er zijn dus vijf behandelwijzen binnen de ayurveda.

Het doel ervan is om de mens te helpen zijn evenwicht terug te vinden. Door vijf verschillende acties. Ze zijn geënt op de vijf Indiase elementen, die weer worden bepaald door de krachten erachter.

Indiase cultuur

Man zegt: respect

Zodra men zich met ayurveda gaat bezighouden komt men in aanraking met de Indiase cultuur. Die verschilt nogal van de onze. Onder andere doordat respect, spiritualiteit en eerbied er nauw verweven zijn met het dagelijkse leven. Zo kent de Indiase cultuur een schat aan begrippen, namen en titels, die enige uitleg vragen. Hieronder volgen vast enkele begrippen.

De Brahma Kumaris World Spiritual University is een spirituele beweging die sinds haar oprichting in 1937 door Prajapita Brahma, wordt geleid door vrouwen.
Alle onheil wordt teruggevoerd op onwetendheid van de mens. De doelstelling van de beweging is te komen tot een beter begrip van de krachten en kwaliteiten van het individu en de ontwikkeling van de persoonlijke integriteit, door het belangenloos delen van kennis en inzichten.

Alle programma’s zijn gericht op morele en spirituele waarden en het bijdragen aan de groei van het individu daarin om zo de wereldvrede dichterbij te brengen. Het hoofd idee is eigenlijk: verbeter de wereld begin bij jezelf. Leer zelf de kracht van de innerlijke stilte ontdekken en gebruiken. Een mens die zorgt voor zijn persoonlijke integriteit en levensgeluk zal nooit op het idee komen om oorlog te gaan voeren en weet dat het zijn eigenbelang is dat iedereen genoeg heeft. Te veel hebben verstopt alleen maar, dus wat je te veel hebt kun je beter weggeven. Als iedereen, te beginnen bij jezelf, dat nu eens zou gaan doen, dan komt die wereldvrede er ooit nog wel eens.

Vredespijp

Meer lezen over Ayurveda