Tai Chi Tao; de kracht van eenvoud

Tai Chi Tao, De kracht van eenvoud

Kosmos betekent in feite ‘eenvoud’. Alles in het universum is een veelvoud van eenvoud. Alles in de natuur is eveneens een veelvoud van eenvoud. Alles wat groot en compact is bestaat in feite uit kleine deeltjes.
De kosmos lijkt ingewikkeld, maar is het in feite niet. Dit principe hanteren we in Tai Chi Tao.

Elk klein deeltje is weer opgebouwd uit meerdere kleine deeltjes. Neem je de natuur als voorbeeld dan kan één handeling ook opgedeeld worden in meer mogelijkheden. Alles bestaat uit energie (chi). Alles, tot in de kleinste onderdeeltjes. In iets simpel schuilt heel veel kracht. Vooral voor je gezondheid.

runner

Om aan je conditie te werken heb je geen inspanning en kracht nodig. Je hebt genoeg aan chi, aan balans, harmonie en doorstroming. Dat kun je bereiken met simpele handelingen uit Tai Chi Tao.

Mensen met beperkte mogelijkheden, zwakheid, slechte conditie kunnen hun conditie verbeteren zonder inspanning en met simpele onderdelen. Daarmee kun je je longen en spieren verbeteren. In de reguliere kringen zal men zeggen dat dit niet kan omdat ze niet weten wat chi is en kan doen.

Baby en chi-kracht

Baby

Een goed voorbeeld is een baby. Een baby heeft chi-kracht. Als een baby je vinger met zijn vuistje vasthoudt, dan krijg je die vinger moeilijk weer los. Je voelt een niet aangespannen kracht. De baby heeft nog geen goed ontwikkelde spieren en heeft nog nooit met gewichten gewerkt. Waar komt die stevige maar zachte kracht dan vandaan? Van de kosmische krachten, de chi. Bij het groter worden van het kind wordt de chi teniet gedaan door conditionering, vervreemding en rationaliteit.

Je kunt de chi weer terug krijgen. Het is een beperkte zienswijze om te denken dat gezondheid en welzijn alleen maar kan worden bereikt door middel van inspanning, loopband, hometrainer en gewichten. We moeten inzien dat het lichaam uit meer bestaat dan alleen maar longen en spieren.

Levensvlam

Als je als voorbeeld een kaarsvlam neemt, dan brandt die met een goede vlam. Zet je over de brandende kaars een glazen stolp dan wordt de vlam steeds kleiner naarmate het zuurstof door verbranding op raakt. Zo kan een mens zichzelf ook opbranden. Til je de stolp weer iets op dan komt er weer een vleugje zuurstof binnen en laait de vlam weer iets op.

Kaars

Als je elke keer de stolp maar een klein beetje op kan tillen dan voeg je steeds zuurstof toe. Op een gegeven moment til je de stolp hoger op en krijg je nog meer chi. Op een gegeven moment haal je de stolp helemaal weg. De levensvlam is niet meer gevangen en kan zich nu beter ontplooien.

Zo werkt het ook met de kleine, zachte, vriendelijke, rustige, niet forcerende oefeningen uit Tai Chi Tao. Er komt dan een omslag. Alles begint beter door te stromen, blokkades verdwijnen en de lege reservetank begint ook weer vol te lopen. Dan gaat ook weer het zelfgenezend vermogen werken.

Zuurstof

Zuurstof is jouw brandstof. Het is energie. De lucht om je heen bestaat uit electrisch geladen deeltjes. Je zwemt eigenlijk in een zee van energie. Maar als je door stress gespannen bent dan adem je niet goed. Je krijgt dan onvoldoende energie. Als je ademhaling niet goed functioneert, dan krijg je onvoldoende energie. Als je pijn hebt dan kost dat energie. Er ontstaan blokkades en de circulatie van bloed en energie verloopt niet goed meer. Alles in je lichaam wordt onvoldoende voorzien van zuurstof.

Een vuur wordt kleiner als de brandstof opraakt. Als het vuur bijna uit is en nog smeult kun je dat weer aanwakkeren door er in te blazen. Of door er lucht naar toe te waaieren. Je kunt ook het voorbeeld noemen van een barbecue. Is het vuur niet meer voldoende dan doe je schuif open van de barbecue en er kan weer meer lucht bij. De open schuif zorgt dan voor een betere doorstroming. De lucht kan dan weer beter bij het houtskool. Zo is het ook bij mensen. Door de zachte oefeningen hoe klein en kort ook worden de kanalen weer geopend. Je voorziet je levensvlam dan van chi (brandstof).

In Tai Chi Tao leer je tegelijkertijd je te bezinnen, anders tegen de dingen aan te kijken, zodat je niet weer in dezelfde valkuilen trapt waardoor je ziek bent geworden. Prestatie- en werkdruk, stress, je laten leven door normen en waarden die je opgelegd krijgt gooi je van je af, want je kunt ook iets bereiken op een andere wijze.

Biljartspel

De kleine energetische oefeningen helpen daarbij. Je moet het niet robuust aanpakken maar heel teder. Deze aanpak sorteert een speciaal effect. En daarbij gebruik je kleine zachte aanpasbare kalme bewegingen, chi-ademoefeningen en vijf elementenoefeningen. Het is net als met het biljartspel. Je kunt tegen de bal stoten om hem te laten rollen, maar dat is niet genoeg om hem de goede kant op te laten gaan. Het is de kunst de bal een speciaal effect te geven. Je raakt de bal net even anders dan met een recht toe recht aan stoot. Met Tai Chi Tao bereik je ook het goede effect.

Mensen die er erg aan toe zijn, bijvoorbeeld met fibromyalgie, ME of burnout, hebben vaak niet de puf om iets te doen. Ze denken dat er toch niets aan te doen is. Bij ME, Fibromyalgie (FM), burnout, is er energie weggelekt en de energiereserve-tank volkomen leeg. De bijkomende klachten vreten ook energie.

Kortom de levensvlam is een klein waakvlammetje geworden. De fut is er uit. Er wordt vrijwel geen energie meer opgenomen. Het lichaam in zijn totaliteit krijgt onvoldoende zuurstof. Dat kun je niet verbeteren met inspanning en het opvoeren van de prestatie. Kleine dingen Het zijn juist de kleine dingen die het hem doen om het lichaam weer vitaliteit te geven zonder inspanning. En dat alles kan je tot op hoge leeftijd blijven volhouden. Je gaat andere normen en waarden aanleggen. Normen en waarden die van je zelf zijn.

Je gaat er niet meer van uit dat je hard voor je zelf moet zijn. Als je van vriendelijkheid voor jezelf uitgaat, dan stop je ook met het steeds vechten tegen jezelf. Als je dat niet doet blijf je een vijand van jezelf. Je bent dan niet bezig met ‘leven’ maar steeds met het ‘overleven’.

Alleen is dat voor sommige mensen in het begin moeilijk te begrijpen. Dat komt vooral door de fitnesscultus, rationaliteit en het denken in sporttermen. Men zit daar dan in gevangen. Maar er zijn andere wegen en dat merken mensen op de Tai Chi Tao-cursussen. Het gaat om het natuurlijke proces van yin en yang, de chi, de vijf elementen, aura, 13 chakra’s, de Tao, ongedwongen bezig zijn, zachtheid en vriendelijkheid. Dat geeft tegelijk een innerlijke rust en harmonie. Het vergroot je zelfkennis, zelfontplooiing en intuïtie. En dat alles door de kracht van eenvoud.

In Tai Chi Tao zijn er hele kleine 30 seconden- en 1 minuut-oefeningetjes. Je gebruikt één tot drie van deze simpele handelingen om spanning te ontladen en nieuwe energie op te doen.
Je leert deze techniekjes over de hele dag en ook in je werk te integreren. Je kunt dan niet meer de uitvlucht gebruiken dat je geen tijd had om te oefenen.
Als je er aan begint en je neemt het geduld, dan gaat er een nieuwe wereld voor je open.

Jan Kraak Tai-Chi-Tao – Chi, De kracht van eenvoud
Met toestemming overgenomen uit deze site

Lees ook over energiekoorden