Nuances in Yin en Yang

Yin en yang

Bij yin en yang gaat het niet om abstracte eenzijdige begrippen. Het gaat niet om hokjes, dat kan niet omdat er zoveel verschijningsvormen en invloeden zijn die de mate van yin en yang bepalen. Yin kun je onderverdelen in gewone, kleine en grote yin. Dat geldt ook voor yang. De intentie van yin en yang wordt bepaald door energieën, koud en warm, seizoenen, emoties, nat en droog.

Energie

Yin en yang zijn tegenpolen die niet zonder elkaar kunnen. Het is een bewegende energie. Energie is kwalitatief en functioneel heel verschillend en bestaat uit een scala aan energieën. Te weten: menselijke energieën, overgeërfde energieën, afweer energieën, ademenergie, geestelijke energie en groei energie.
Dan zijn er energieën van de vijf elementen: water, hout, vuur, aarde en metaal en verder kosmische energieën als zon, planeten, maan, electromagnetische energie, wind, hitte, droogte, vocht, kou.

Er is een voortdurende beïnvloeding, als stimulatie, remming, blokkade, doorstroming.

Trillingen

Je kunt ook spreken van gewone yin of yang, snelle en trage yin of yang. Dit alles valt onder yin en yang. Je spreekt van gewone, kleine of grote yin en van gewone, kleine of grote yang. Of van gewone, volle en lege yin of yang, maar ook van heldere of donkere yin of yang. De winter is yin (koud), de zomer is yang (warm). Maar een warme winter is een andere yin. Een koude zomer is een andere yang. Dat komt omdat de energietrilling anders is. De dag is yang. Tussen 12.00 en 14.00 uur is bij mooi weer of in de zomer de zon op een hoogtepunt. Tot 12 uur ’s nachts is het yang. Maar dat is een andere yang als het koud is en yin wordt toegevoegd, of als het koud is en regent. Dus met yin en yang houd je rekening met deze factoren.

Yinyang"/

Voorbeeld water

Energie is trilling. Alles is trilling. Ook yin en yang is trilling. Er zijn gewone, snelle en trage trillingen. De watermoleculen trillen normaal. Wordt water ijs dan trillen de moleculen langzamer. Wordt water verhit en overgaat in damp dan zijn de trillingen uiterst snel. Ook in ons lichaam spelen zich dergelijke processen af. Zo hebben zon en maan invloed op water. Maar dat niet alleen. De maan zorgt voor eb en vloed. Ons lichaam bestaat voor 75 tot 80 procent uit water en de maan heeft ook invloed op de mens.

De avond die nog yang is wordt minder yang door bepaalde invloeden. Ons spijsverteringssysteem wil ’s avonds rust (yin). Als je altijd laat eet, bijvoorbeeld na 20.00 uur, dan kost dat het lichaam energie. Als je na een maaltijd rond 18.00 uur ’s avonds nog weer gaat eten, dan kost dat nog meer energie. Je wordt daardoor overdag sneller moe. De avond is yang, maar je lichaam wil yin.
Man valt vanfiets
Na overdag gewerkt te hebben heb je de avond om te relaxen. Daarom is het niet verstandig je ’s avonds nog druk te maken, bijvoorbeeld door nog even flink te sporten of te joggen. Je ziet tussen 21.00 en 23.00 uur dat toch nog veel gebeuren. Wordt dit structureel dan put je, of je lichaam uit of je veroorzaakt storingen in de energie- en hormoonhuishouding. Serotonine heb je overdag nodig, want dat is een werkhormoon. Maar ’s avonds dient zich melatonine aan, dat je nodig hebt voor je rust. Ook je hersengolven, met name de bêtagolven moeten weer de juiste trilling krijgen. Blijven deze trillingen te hoog dan houd je stress vast en slaap je niet ontspannen.

Slaperig, geeuwt

Nog meer factoren

Yin en yang wordt tevens beïnvloed door hoe je leeft en welk voedsel je eet. Dus de mens beïnvloedt zijn yin en yang en daarmee ook zijn bioritme, hormoonhuishouding en energiecirculatie. Ook de cultuur is bepalend. In bepaalde culturen of kringen is er bijvoorbeeld bij mannen sprake van een machogedrag. Dat is een gemaakte houding, het lijkt flink (yang), maar is in wezen zwak, teer en wankelend want het is doorspekt met faalangst.

We weten ‘vrouwen zijn yin’ en ‘mannen zijn yang’. In het yin zit ook een beetje yang, in het yang zit een beetje yin.
Er kan, zoals al opgemerkt, bijvoorbeeld grote yin ontstaan. Yin wordt dan omgeven door yin.

Yin yang

Een voorbeeld
Als vrouwen lange tijd dag en nacht met elkaar optrekken en bijelkaar zijn, dan ontstaat er een synchronisatie. Vrouwen worden omgeven door vrouwen. Yin wordt omgeven door yin. De menstruatie, die bij elk eerst op verschillende dagen viel, stemt zich op elkaar af en gaat vrijwel gelijk lopen. Bij mannen die in een mannengemeenschap leven gaat het mannelijke overheersen, ook het denken en het gevoel wordt rationeler. Yang wordt omgeven door yang. Maar een vrouw die in een mannencultuur verkeert neemt de mannelijke trekjes over in rationaliteit. Om zich waar te maken wordt, ondanks haar vrouwelijkheid, het handelen en denken harder. Zo verschuiven yin en yang.

Nuances

Het gaat niet om abstracte begrippen van dit is yin en dat is yang. Er zitten nuances in. Yin en yang staat onder invloed van bepaalde krachtvelden en van zwak en sterk. Elk seizoen heeft zijn eigen yin of yang. Het is nooit hetzelfde, want van invloed zijn ook klimaatswisselingen, droogte, warmte, hitte, koude, vochtige warmte of koude, vocht, regen, wind, storm, donker en licht, zon en schaduw. De trillingen worden anders. Dieren, planten en mensen reageren op die schommelingen. De zonsverduistering is daarvan een goed voorbeeld. Naarmate de zon verduisterde reageerden planten en dieren hierop. De Teunisbloem bijvoorbeeld, die bij licht de bloem sluit en ’s avonds bij het donker worden de blaadjes open laat springen, gaat bij zonsverduistering midden op de dag open! Dieren raken er ook van in de war. Voor een vogel in een kooi, wordt de dag een nacht als er een doek over de kooi wordt gedaan om licht weg te nemen. De tsjilpende vogel wordt ineens stil en gaat slapen. Kippen gaan met het bioritme op stok. Maar om ze meer eieren te laten leggen laat men de lampen branden, zodat ze het besef van rust kwijt raken.
Vliegende vogel

Uitgaande energie en andere invloeden

Het heeft te maken met energie die zich niet met het bioritme terugtrekt maar naar buiten blijft stromen. Daarvan is ook sprake bij slapeloosheid. De overschakeling naar yin is niet optimaal of lukt niet. De avond is yang maar verschuift naar yin wat de spijsvertering, actie en energie betreft. Vroeger hield de mens zich aan het ritme. Ze stonden rond 5 uur of 6 uur ’s ochtends op en gingen om 9 of 10 uur ’s avonds naar bed. Door een andere leefwijze, de industrialisatie is dit ritme naar later verschoven. Ondanks dat de avond yang is trekt het yang zich terug als je bijvoorbeeld om 22.00 uur gaat slapen. De nacht is yin. Als je aan slapeloosheid lijdt dan is voor jou de nacht niet yin. Zelfs in gebieden met veel lichtreclame en verlichting van gebouwen heeft invloed op het bioritme van dieren. Dus, allerlei invloeden, temperatuur, klimaatswisselingen, gemoedstoestanden, licht en donker etc. hebben invloed op wisselwerking en samenwerking van yin en yang. Yin is dan een andere yin en yang een andere yang.
Tai Chi Tao houdt daarmee rekening.

Met toestemming overgenomen van de site van Jan Kraak
Meer over yin en yang