Reizen met het openbaar vervoer

Het openbaar vervoer

Het openbaar vervoer in Nederland is over het algemeen slecht toegankelijk voor mensen met een handicap die zelfstandig reizen. Gehandicapten en chronisch zieken kunnen zo nodig gebruik maken van het vervoersysteem Valys. Dat zorgt voor aangepast openbaar vervoer door heel Nederland. Smileys reizen in trein

OV begeleiderskaart

Kunt u vanwege uw handicap niet alleen per openbaar vervoer reizen, dan komt u in aanmerking voor een OV begeleiderskaart. Uw begeleider mag met zo’n kaart gratis mee. Niet alleen in de trein, maar in vrijwel het hele openbaar vervoer, dus ook in bussen, trams, de metro en sommige veerdiensten. De kaart staat op uw naam, zodat u zelf kunt bepalen wie er als begeleider met u mee reist.
Voor het aanvragen van een aanvraagformulier OV Begeleiderskaart neemt u contact op met Argonaut via telefoonnummer 030-2354661 of kijk op Argonaut.nl
OV-begeleiderskaart wordt gebruiksvriendelijker.
Trein

Reizen per trein

De Nederlandse Spoorwegen (NS) verleent op verschillende manieren assistentie aan reizigers met een handicap.
• Hebt u als rolstoeler assistentie nodig bij het in-, uit- of overstappen, dan kunt u die bij de NS aanvragen. De spoorwegen verzorgen zulke assistentie op ruim 100 stations door Nederland. Die assistentie wordt overigens niet op alle uren verleend. Op sommige stations kunt u bijvoorbeeld niet in de spits in- of uitstappen en niet ’s avonds laat. Wilt u gebruik maken van deze assistentie, dan moet u dat uiterlijk drie uur tevoren melden het Bureau Assistentieverlening Gehandicapten van NS. Treinreizen na 22.30 uur (of voor 9.00 uur de volgende dag) moet u uiterlijk om 19.30 uur aanmelden. De dienstverlening is gratis.Rolstoel
Nb. Zie voor recente wijzigingen: aanvraagtijd reisassistentie verkort

NS breidt tijden assistentieverlening uit

• Reist u met een blindengeleidehond of met een hulphond voor gehandicapten, dan mag die hond voor niets mee in de trein, zonder speciaal kaartje.

Valys

Valys is een speciaal, landelijk vervoersysteem voor mensen met een handicap. Valys combineert allerlei vormen van aangepast vervoer. Collectief gemeentelijk vervoer van gehandicapten, rolstoeltaxi’s, treinreizen met assistentie, treintaxi’s, aanvullend openbaar vervoer, alle vormen van vervoer kunnen door Valys worden ingezet om u op uw plaats van bestemming te krijgen. Valys vervoert u van deur tot deur. U wordt dus opgehaald aan uw eigen voordeur en afgeleverd op de plaats van bestemming. Moet u overstappen onderweg, dan zorgt Valys voor assistentie. Gaat er onderweg iets fout, dan kunt u een speciaal calamiteitennummer bellen. Valys zorgt dan voor een oplossing.
Valys is uitdrukkelijk bedoeld voor reizen buiten de eigen regio, voor persoonlijke doeleinden. Valys komt daarom pas in actie als u meer dan vijf OV zones moet reizen, gerekend vanaf uw eigen voordeur. Vervoer over kortere afstanden is de verantwoordelijkheid van de gemeente. Vervoer naar school of naar het werk wordt niet door Valys verzorgd.
De kosten van reizen per Valys zijn vergelijkbaar met die van het zogenoemde Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV). Valys is daarmee duurder dan het gewone openbaar vervoer. Voordeel is wel dat u van deur tot deur vervoerd wordt.
Kleine auto

meer info

Op de site van de Nederlandse Spoorwegen vindt u onder andere informatie over de volgende onderwerpen:
Reizen met een functiebeperking
Uw reis voorbereiden; Win vooraf informatie in
Extra voorzieningen in trein en station; Voor een betere toegankelijkheid
Makkelijk naar het station; Deeltaxi, speciaal taxivervoer en Valys
Hulp onderweg; Zo regelt u dat!
De OV-Begeleiderskaart; Reizen met uw eigen begeleider
OV-chip Plus abonnement; Voor als u een visuele beperking heeft
Bezoek de site van de NS