Blindheid genezen

Blindheid en slechtziendheid

Beschrijving en ontstaan
Een stoornis van het gezichtsvermogen
door een afwijking aan de ogen, de oogzenuw of de hersenen.

Er zijn verschillende oorzaken voor blindheid en slechtziendheid:
* Het licht kan het netvlies in het oog niet meer bereiken, doordat de lichtdoorlatende structuren in het oog niet meer (of in elk geval minder) lichtdoorgankelijk zijn. Dit wordt bijvoorbeeld gezien bij staar of bij een hoornvliesbeschadiging.
* Het netvlies zelf functioneert niet (goed) meer. Dit kan veroorzaakt worden, doordat het netvlies loslaat, doordat de bloedvoorziening van het netvlies verminderd is, door een bloedpropje in de slagader of door vaatafwijkingen, zoals die bij glaucoom en suikerziekte worden gezien.
* Een afwijking in de oogzenuw. De afwijking kan worden veroorzaakt door een ontsteking of door een gezwel.
* Het niet functioneren van hersencellen in vooral de zijkwabben van de grote hersenen. Dit kan voorkomen bij hersenvliesontsteking of bij een hersenbloeding of -infarct.

Diagnose

Soms wordt een afwijking aan de ogen al ontdekt vlak na de geboorte. Op het consultatiebureau wordt elke keer aandacht gegeven aan de ontwikkeling van het gezichtsvermogen. Oudere kinderen merken vaak zelf dat ze minder kunnen zien en zullen dat aan de ouders laten merken. Ouders van jonge kinderen moeten natuurlijk zelf goed opletten of hun kind wel goed ziet. Ga bij zichtproblemen in elk geval altijd naar de huisarts. Deze zal proberen uit te zoeken wat de oorzaak van de slechtziendheid is door middel van verschillende tests en het bekijken van de ogen. Eventueel zal hij u doorverwijzen naar een oogarts of specialist.

Klachten en verschijnselen

Blindheid of slechtziendheid kan aangeboren zijn of op latere leeftijd ontstaan. Kinderen kunnen in principe direct na de geboorte al zien. Het pasgeboren kind zal proberen de ogen te fixeren op bepaalde voorwerpen. Kinderen die blind zijn, kunnen dit niet en zullen gaan dwalen met hun ogen. Zij zullen vaker ‘scheelzien’ en snelle oogbewegingen maken. Ronddraaiende ogen
Bij ouderen kan de slechtziendheid plotseling ontstaan, maar veel vaker geleidelijk toenemen in ernst. Plotselinge blindheid komt voor bij een netvliesloslating en een afsluiting van netvliesbloedvaten door een bloedpropje.

Ernst en beloop

Als staar, glaucoom en suikerziekte de oorzaak zijn, zal de blindheid zeker langzaam toenemen als er geen behandeling gegeven wordt.

Behandeling

Ogen die schrik uitbeelden

In sommige gevallen kan de blindheid genezen worden door een operatie, zoals bij staar, waarbij de lens vervangen wordt. In andere gevallen zal geprobeerd worden een toename van de blindheid te voorkomen, zoals bij glaucoom of bij suikerziekte. Aan sommige oorzaken van blindheid is niets te doen.

Nb. De bron van dit artikel is een site die inmiddels is opgeheven.
Ogen en oogziektes

Kan spinazie blindheid genezen!

Tholen – Wetenschappers denken dat spinazie een mogelijke oplossing biedt tegen blindheid. Zij werken nu aan een techniek om licht-absorbeert pigment uit de groente te halen en dit toe te voegen aan zenuwcellen in de "retina". Zij hebben beklemtoond volgens de BBC dat de techniek slechts beperkt kan bijdragen in het herstel bij patiënten die aan kleurenblindheid lijden.