Taststok, witte stok, herkenningsstok en slimme stok

De witte stok, de taststok

Elk jaar vindt op 15 oktober de Internationale Dag van de Witte Stok plaats. De witte stok is het symbool van blindheid en slechtziendheid. Hij biedt blinden en slechtzienden de mogelijkheid om zich op straat te verplaatsen, en zo de automobilisten en voetgangers te wijzen op hun handicap.
De taststok is een recente uitvinding: de jonge Parisienne Guilly d’Herbemont kwam op het idee in 1930. Ze stelde vast dat op straat noch de automobilisten noch de voetgangers oog hadden voor de blinden.

Ze inspireerde zich op de witte stok van de politieagenten en slaagde erin de politieprefectuur van Parijs te overtuigen om blinden en slechtzienden een witte stok te laten gebruiken.

Dit gewaagde en baanbrekende initiatief werd al snel bekend en kreeg zowel in Frankrijk als elders ter wereld navolging.
blinde met zwarte bril en taststok

Witte rollator

Sommige blinde en slechtziende ouderen, die slecht ter been zijn, maken gebruik van een witte rollator, met rode banden. Ook voor hen geldt het recht op voorrang.

Het Reglement Verkeersregels en -tekens, artikel 49, lid 1 geeft aan:
"Bestuurders moeten blinden, voorzien van een stok met één of meer rode ringen, en overigens alle personen die zich moeilijk voortbewegen, voor laten gaan".

Visueel gehandicapten komen in het leven van alledag, ondanks de regels in het verkeer, geregeld verkeersknelpunten tegen, die het maatschappelijk functioneren kunnen belemmeren. Vaak zijn andere verkeersdeelnemers zich hiervan onvoldoende bewust.

Internationale dag van de witte stok

De witte stok heeft een grote betekenis voor de mobiliteit van alle blinden en de meeste slechtzienden. Daarom heeft de stok een internationaal erkende waarde als symbool van onafhankelijkheid van mensen met een visuele handicap.
In Europa bestaat sinds het begin van de tachtiger jaren de zogenaamde Internationale Dag van de Witte Stok. Deze actiedag is altijd op 15 oktober.
Veel mensen denken, dat de witte stok vooral dient om anderen te attenderen op de visuele beperking van de verkeersdeelnemer. Maar behalve deze signalering heeft de witte stok nog een beschermfunctie en een oriëntatiefunctie. Ook deze functies komen op de Internationale Dag van de Witte Stok aan bod.

Ik zie niet wat jij wel ziet (15 oktober 2014):
Youtube

Veilig op pad met een witte stok

Stopbord

De witte stok met 1 of meer rode ringen is een internationaal erkend hulpmiddel. Hiermee heb je wereldwijd wettelijk recht op voorrang in het verkeer. In Nederland is dit vastgelegd in artikel 49 lid 1 van de Verkeerswet. Verder wordt jaarlijks op de Internationale dag van de witte stok op 15 oktober aandacht gevraagd voor de witte stok en het belang van verkeersveiligheid voor mensen met een visuele beperking.

Herkenningsstok

De herkenningsstok is bij uitstek geschikt om ziende mensen in je omgeving duidelijk te maken dat je slecht ziet. Deze stok is veel korter dan de taststok en gebruik je vooral bij het oversteken en in drukke situaties. Ook wordt hij gebruikt door blinden die bijvoorbeeld aan de arm begeleid worden door een ziende persoon. Ook wordt hij gebruikt in combinatie met een blindegeleidehond.

Taststok

De taststok is veel langer dan de herkenningsstok en een goed hulpmiddel om de weg vóór je te verkennen. Met deze stok kun je eventuele obstakels herkennen en omzeilen zoals een wegversperring, een hoge stoeprand of trappetjes. Ook kun je met deze stok de geleidelijnen op de openbare weg volgen. Natuurlijk heeft de taststok ook de signaalfunktie van de herkenningsstok.

De taststok kun je op 2 manieren gebruiken. door deze van links naar rechts voor je lichaam te bewegen, waarbij de punt van de stok telkens op de grond tikt. Of door de stok over de grond te schuiven. Deze techniek is voral handig op stations en in het openbaar vervoer om snel te herkennen of er iets in de weg staat zodat je dit kunt ontwijken.

De slimme stok

In 2013 kwam een nieuwe stok op de markt; de Icane mobilo. Dit is de eerste witte stok die is voorzien van navigatie- en sensortechnologie. Deze slimme witte stok is gekoppeld aan een speciale navigatie-app voor je smartphone. De voelpijl is een belangrijk onderdeel van deze stok. Deze detecteert alles wat zich een halve meter boven en onder je hoofd en borst bevindt. Boomtakken, luifels of de laadklep van een auto bijvoorbeeld. Deze stok is ook voorzien van een infoknop en een noodknop waarmee je een hulpbericht kunt sturen. De coördinaten van de plek waar je je op dat moment bevindt worden dan meteen meegestuurd. Nadeel van deze stok is dat deze vrij prijzig is en niet altijd wordt vergoed.
Reddingsband

Leveranciers

Babage
I-cane
Lexima-Reinecker
LVT Low Vision totaal
Optelec
Slechtziend
World wide vision

Training

Bartiméus
Robert Coppes
Visio

Navigatiesystemen en apps

Applicatie op smartphone werkt als virtuele geleidelijn
Headset helpt de weg vinden
horus helpt blinden met het waarnemen van de omgeving
Navigeren middels smartglasses
Virtuele geleidelijnbrengt blinden van deur tot deur.