Toegankelijkheid wordt Europese zaak

Europese landen en toegankelijkheid

Logo alles toegankelijk

Toegankelijkheid van diensten en producten wordt met de vaststelling van de European Accessibility Act eindelijk op Europees niveau geregeld. Dat betekent dat alle Europese landen zich de komende jaren moeten inspannen om hun toegankelijkheid op overheids-, maar ook op bedrijfs- en organisatieniveau op orde te krijgen.
Europese vlag

Wat betekent dit in de Nederlandse praktijk?

Naar verwachting zal het verdrag in het voorjaar van 2016 geratificeerd worden – gedurende het Nederlandse EU-voorzitterschap. Dat geeft de overheid 2 jaar de tijd om de richtlijnen van het verdrag in nationale wetgeving om te zetten. In de 4 daaropvolgende jaren moet de nieuwe regelgeving geïmplementeerd zijn.
Daarbij gaat het overigens niet alleen om ict-toegankelijkheid, maar ook om producten en diensten die van algemeen belang zijn.
Nederlandse vlag

Waarvoor gelden de richtlijnen

– computers en besturingssystemen
– pinautomaten, ticketsystemen en check-in-systemen
– telefoonservices en bijbehorende apparatuur
– audiovisuele media diensten en bijbehorende apparatuur
– vlieg-, bus-, spoor- en boottransportdiensten voor passagiers
– bancaire diensten
– e-books
– e-commerce

Het verdrag geeft geen voorschriften over de (technische) invulling van de toegankelijkheid, maar beschrijft richtlijnen. Daarmee wil de Europese Commissie innovatie op het gebied van toegankelijkheid aanjagen. In de richtlijnen staat bijvoorbeeld dat banken ervoor moeten zorgen dat mensen met een functiebeperking autonoom en zelfstandig hun bankzaken kunnen regelen. In de praktijk betekent dat onder andere dat pinautomaten moeten worden uitgerust met een koptelefoonaansluiting en visuele en auditieve signalen die blinden of doven helpen om zelfstandig geld uit de muur te kunnen halen.

Ook op en rond de televisie gaat er het nodige veranderen; tv-programma’s moeten voortaan audiodescriptie en captions beschikbaar zijn, tv-apparatuur moet voorzien zijn van voelbare knoppen en digitale menu’s moeten niet alleen zichtbaar, maar ook hoorbaar zijn. En natuurlijk moeten websites aan de toegankelijkheidsrichtlijnen voldoen!

Voor wie

Voor wie geldt dit allemaal en hoe zit het met bijvoorbeeld kleine bedrijfjes voor wie aanpassing van hun dienstverlening wel eens een forse financiële strop zou kunnen betekenen? In deze gevallen – waarbij wordt gekeken naar de omvang en aard van de dienstverlening – gelden speciale clausules die hen vrijwaren van de toegankelijkheidsverplichting.
Overigens heeft de Europese Commissie becijferd dat de harmonisering van regelgeving volgens de European Accessibility Act een kostenreductie van zo’n 50 procent met zich mee brengt voor bedrijven en lidstaten.

Accessibility heeft zich altijd hard gemaakt voor een verdrag dat de ict-toegankelijkheid op Europees niveau regelt. We zijn dan ook blij dat de Europese Commissie de gelijke rechten en kansen van mensen met een functiebeperking op deze manier concreet maakt.

Deze tekst is een bewerking van het Engelstalige persbericht van de EU over de European Accessibility Act:
europa.eu

Bron: Accessibility.nl

Meer lezen over de Act

P.s. Inmiddels zijn we aanbeland in 2022 en is toegankelijkheid nog steeds geen vanzelfsprekendheid. Toegankelijkheid ‘wordt’ Europese zaak? Wanneer is de vraag. Uit bovenstaande blijkt dat het in 2022 gerealiseerd zou moetenzijn. Heb er zo mijn twijfels over. Ook stond er: natuurlijk moeten websites aan de toegankelijkheidsrichtlijnen voldoen!
Ook dat gaat dus niet lukken, zelfs de websites van de overheid zijn onvoldoende toegankelijk.
Op deze website kunt u meer, actuelere, informatie en uitleg lezen.