Toegankelijkheid van oa openbare gebouwen en voorzieningen voor mensen met een handicap

Toegankelijkheid van openbare gebouwen in steden

Logo Alles toegankelijk

Onderstaande websites richten zich op de toegankelijkheid van o.a. openbare gebouwen voor mensen met een beperking. Sommige sites zijn verbonden aan een stad of provincie. Andere richten zich op de toegankelijkheid van bijvoorbeeld het onderwijs, het circus of de horeca.

Gewoonweg
Gewoonweg.nl is een betrouwbare bron van informatie over de toegankelijkheid van hotels, restaurants, natuurparken, pretparken, bibliotheken, theaters, bioscopen, stadskantoren, vvv-kantoren en nog veel meer in Noord-Brabant.
Mensen met een beperking moeten er gewoonweg op uit kunnen. Net als ieder ander. Gewoonweg.nl wil mensen met een beperking, hun begeleiders en mantelzorgers betrouwbare informatie verstrekken over de toegankelijkheid van voorzieningen. Van elke locatie krijg je informatie over de bereikbaarheid en de toegankelijkheid. De controles hierop zijn uitgevoerd door bouwkundig adviseurs van Zet in opdracht van de Provincie Noord-Brabant of op verzoek van de ondernemer of de eigenaar van het gebouw.

Kom beter binnenKom Beter Binnen heeft als doel het verbeteren van de toegankelijkheid van kerk(elijke) gebouwen voor mensen met een lichamelijke of zintuiglijke beperking.
Op de site kunt u op een eenvoudige wijze kerken zoeken en zo te weten komen of die toegankelijk zijn met bijvoorbeeld een rolstoel of andere voorzieningen hebben voor mensen met een beperking.

Platform Gehandicapten Westland
Platform Gehandicapten Westland hecht veel waarde aan toegankelijkheid van woningen, openbare gebouwen, scholen in Westland

Toegankelijkheid steden

Toegankelijk Amsterdam cliëntenbelang
Gewoon weg
Met ingang van 2018 is ToegankelijkBrabant.nl overgegaan in Gewoonweg.nl. de gewoonwegwijzer
Gewoonweg.nl is een betrouwbare bron van informatie over de toegankelijkheid van hotels, restaurants, natuurparken, pretparken, bibliotheken, theaters, bioscopen, stadskantoren, vvv-kantoren en nog veel meer. Alle locaties op Gewoonweg.nl zijn objectief gemeten door toegankelijkheidsexperts van Zet. Hoe meer sterren, hoe toegankelijker.
Toegankelijk Groningen
Toegankelijk Groningen is een werkgroep die de gemeente adviseert en helpt bij het verbeteren van de toegankelijkheid voor mensen met een handicap. Toegankelijkheid moet je dan zeer breed opvatten: kan je met een rolstoel over de drempel? of met een scootmobiel in de lift? Is een uitzending ondertiteld? Een gebarentolk aanwezig of een website begrijpelijk? Leden van de werkgroep zijn allemaal ervaringsdeskundigen, ze hebben allemaal een handicap.
Toegankelijk Nijmegen
Het Zelfregiecentrum Nijmegen wil met deze website informatie geven over toegankelijkheid in Nijmegen.
Onder de knop ‘Parkeren’ vindt u nuttige informatie over parkeren in Nijmegen. Moet je betalen of niet als je een handicap hebt? Waar zijn gehandicaptenparkeerplaatsen?
‘Vervoersregelingen’ legt uit welke regelingen er zijn op het gebied van vervoer, van Vervoerskostenvoorziening tot Gehandicaptenparkeerkaart en van scootmobiel tot Regiotaxi.
‘Advies’: Het Expertisecentrum Toegankelijkheid van het Zelfregiecentrum Nijmegen kan u begeleiden bij het toegankelijker maken van uw gebouw voor mensen met een beperking.
Het Zelfregiecentrum Nijmegen is een stichting die opkomt voor de belangen van mensen met een (fysieke, psychische of verstandelijke) beperking en voor iedereen die een steuntje in de rug kan gebruiken.
Naast belangenbehartiging kun je er terecht voor advies op het gebied van toegankelijkheid, ondersteuning bij een keukentafelgesprek, trainingen en coaching.
Toegankelijk Tilburg
Toegankelijk bezoek Utrecht
Utrecht werkt sinds 2007 aan die toegankelijkheid, eerst met Agenda 22 en nu met het VN-verdrag handicap. Dit verdrag heeft Nederland in 2016 vastgesteld. 
Wilt u weten of u met een rolstoel de bibliotheek in kunt, welk restaurant toegankelijk is en waar een toegankelijk toilet is? Wheelmap.org is een kaart (en app) waarop u toegankelijke plekken kunt zoeken.
Sinds 2015 looft Utrecht de Toegankelijkheidsprijs uit. Deze prijs gaat naar de organisatie, instelling of het bedrijf die het best toegankelijk is voor mensen met een beperking.
De gemeente werkt samen met belangenorganisaties van mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychiatrische beperking. Deze organisaties geven aan
waar inwoners met een beperking in het gewone leven tegenaanlopen. Zij denken ook mee over oplossingen.
Toegankelijk Venlo
De gemeente Venlo heeft zich ten doel gesteld om toe te werken naar een volledig toegankelijke gemeente in 2024. Samen met de Gehandicaptenraad Venlo worden jaarlijks, naast de reguliere projecten en uitgezette acties, speerpunten benoemd.
Toegankelijk Zwolle
Toegankelijk Zwolle is een belangenbehartigersgroep van bijna veertig vrijwillige ervaringsdeskundigen, samen zetten zij zich in voor een toegankelijke en inclusieve samenleving
Een toegankelijke en inclusieve samenleving betekent dat iedereen zo zelfstandig en gelijkwaardig mogelijk mee kan doen aan de maatschappij. Wat je achtergrond moge zijn, hoe je leefsituatie ook is, welke (on)mogelijkheden je gezondheid met zich meebrengt, tijdelijk of permanent.
De ervaringsdeskundigen hebben kennis en ervaring opgedaan vanuit hun eigen praktijk en willen dit delen. Dit doen we door voorlichting te geven, te adviseren, openbare ruimte en (publieke) gebouwen te schouwen en jaarlijkse activiteiten te organiseren.  Het liefst in samenwerking met anderen, omdat we samen-leven.

Diversen

Winkelwagentje
Keurmerk Toegankelijkheid
Het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid (NLKT) is bedoeld om gebouwen en organisaties voor de ruim 2,5 miljoen mensen in Nederland met een beperking toegankelijk te maken.

MKB toegankelijk
Deze website staat boordevol tips en aandachtspunten om je bedrijf toegankelijker te maken voor mensen met een beperking. Kijk wat jij kunt doen om toegankelijk te ondernemen, want toegankelijk ondernemen loont.
Met – vaak verrassend – eenvoudige aanpassingen maak je je bedrijf beter toegankelijk voor (potentiële) klanten met een beperking. Maar bijvoorbeeld ook voor ouderen met een rollator of ouders met een kinderwagen. Op deze website vind je veel praktische tips om toegankelijk te ondernemen en je klantenkring te vergroten.

VGR-Rotterdam
DVD: ‘Zó Gewoon, Samen werken aan een toegankelijk Rotterdam’
De VGR-DVD ‘Zó Gewoon, Samen werken aan een toegankelijk Rotterdam’ bevat clips die laten zien wat toegankelijkheid voor mensen met een beperking betekent en waartoe deze hen in staat stelt.
Op de site volgt per themagebied een kort filmportret. Deze clips zijn stuk voor stuk voorbeelden van mogelijkheden in het denken over toegankelijkheid op beleidsniveau, op de werkvloer en op straat, van burger tot burger.

Studie en onderwijs

Handicap en studie
Voor studenten in een rolstoel moet een gebouw fysiek toegankelijk zijn. Maar het is ook prettig dat studenten die slecht zien of slecht horen gebruik kunnen maken van de faciliteiten. Daarnaast kun je gebouwen zo inrichten dat studenten met psychische beperkingen, autisme of ADHD minder gauw verdwalen en zich prettig voelen op hun onderwijsinstelling.

Iederin, toegankelijkheid in brede zin

Iederin, thema’s toegankelijkheid
Onze samenleving is nog lang niet toegankelijk voor iedereen. Een grote groep mensen kan daardoor niet meedoen aan allerlei gewone maatschappelijke activiteiten. Uiteten, naar de film gaan, iemand thuis bezoeken, internetten, geld pinnen etc. Wat zulke belemmeringen betekenen in het alledaagse leven wordt nog teveel onderschat.
Op deze site info over de toegankelijkheid van Gebouwen en omgeving, Toegankelijke informatie, Stemmen, Betalingsverkeer, Openbaar vervoer en OV chip, Week van de Toegankelijkheid.

KHNKoninklijke Horeca Nederland, toegankelijkheid: ontdek de winst
Heeft u weinig gasten die blind zijn, in een rolstoel zitten of op een andere manier beperkt zijn? Misschien komt dat wel doordat uw producten en diensten voor hen niet goed toegankelijk zijn. Toch hoeft het lang niet altijd kostbaar, ingrijpend of ingewikkeld te zijn om uw producten en diensten beter toegankelijk te maken voor iedereen.

Natuur zonder drempels

Rolstoelvriendelijkheid sauna’s in Nederland

Stichting Komt het zien
Een bezoek aan het circus is altijd weer een feestje. De sprankelende mix van topartiesten, dressuur, theater, humor en muziek zorgt voor een bijzondere ervaring. Het is een beleving voor jong en oud, waarbij alle zintuigen worden geprikkeld. Stichting Komt het Zien! zet zich in om deze fantastische beleving ook mogelijk te maken voor mensen met een beperking, zoals bijvoorbeeld blinden en slechtzienden.

Internationaal toegankelijkheids Symbool ITS

Toegankelijkheidssymbool
Het ITS-keurmerk is een wettig beschermd beeldmerk, maar het is niet wettelijk verplicht. Met het ITS-keurmerk laat u zien dat u er voor iedereen bent en verantwoordelijkheid neemt richting klanten met een beperking.
De uitvoering van de keuring is ondergebracht bijPBT.
PBTconsult is een zelfstandig ingenieurs- en adviesbureau gespecialiseerd in de advisering en toetsing van de fysieke toegankelijkheid van de gebouwde omgeving. Voorbeelden: gebouwen, woningen, objecten, openbare ruimte, openbaar vervoer, evenementen, (thema)parken.

Koplopergemeenten

Met het Koplopersprogramma geeft de VNG een extra impuls aan al lopende initiatieven van gemeenten gericht op het volwaardig meedoen van inwoners met een beperking. Op deze pagina lees je meer over de invulling van het koplopersprogramma:
koplopergemeenten.

In 2018 zochten we samen met de Alliantie VN-verdrag (de bestuurlijke partner voor de vertegenwoordiging van mensen met een beperking) gemeenten die voorop lopen bij de invulling van het VN-verdrag Handicap. En die hebben we gevonden.
De 25 gemeenten hebben zichzelf aangemeld, of zijn aangemeld door hun inwoners. Na een check door de Alliantie bij hun achterban, zijn de koplopers in april 2018 benoemd.

In de koplopergemeenten staan de belangen van inwoners met een beperking hoog op de agenda, is er een innoverende aanpak en dragen initiatieven bij aan een inclusieve samenleving. Dit betekent niet dat het werk in de gemeente gedaan is. Juist de koplopers zijn zich er van bewust dat er nog een (lange) weg te gaan is. Zij vormen een netwerk dat van elkaar wil leren en samen stappen wil zetten naar een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Ook dragen zij het belang van het VN-Verdrag uit, zowel binnen de eigen organisatie, als naar de inwoners en over de gemeentegrenzen heen.

België

Toegankelijkheid in Vlaanderen