Toegankelijkheid van oa openbare gebouwen en voorzieningen voor mensen met een handicap

Toegankelijkheid van openbare gebouwen in steden

Logo Alles toegankelijk

Onderstaande websites richten zich op de toegankelijkheid van o.a. openbare gebouwen voor mensen met een beperking. Sommige sites zijn verbonden aan een stad of provincie. Andere richten zich op de toegankelijkheid van bijvoorbeeld het onderwijs, het circus of de horeca.
Rolstoel

Toegankelijkheid steden

Toegankelijk Amsterdam cliëntenbelang
Toegankelijk Groningen
Toegankelijk Groningen is een werkgroep die de gemeente adviseert en helpt bij het verbeteren van de toegankelijkheid voor mensen met een handicap. Toegankelijkheid moet je dan zeer breed opvatten: kan je met een rolstoel over de drempel? of met een scootmobiel in de lift? Is een uitzending ondertiteld? Een gebarentolk aanwezig of een website begrijpelijk? Leden van de werkgroep zijn allemaal ervaringsdeskundigen, ze hebben allemaal een handicap.
Toegankelijk Tilburg
Oudere man in rolstoel
Platform Gehandicapten Westland
Platform Gehandicapten Westland hecht veel waarde aan toegankelijkheid van woningen, openbare gebouwen, scholen in Westland
Toegankelijk Zwolle
Dit is een belangenbehartigersgroep van bijna veertig vrijwillige ervaringsdeskundigen. Samen zetten zij zich in voor een toegankelijke en inclusieve samenleving, wat betekent dat iedereen zo zelfstandig en gelijkwaardig mogelijk mee kan doen aan de maatschappij. Wat je achtergrond moge zijn, hoe je leefsituatie ook is, welke (on)mogelijkheden je gezondheid met zich meebrengt, tijdelijk of permanent. De ervaringsdeskundigen hebben kennis en ervaring opgedaan vanuit hun eigen praktijk en willen dit delen. Dit doen we door voorlichting te geven, te adviseren, openbare ruimte en (publieke) gebouwen te schouwen en jaarlijkse activiteiten te organiseren.  Het liefst in samenwerking met anderen, omdat we samen-leven.

ENAT
European Network for Accessible Tourism
ENAT is een non-profit platform dat organisaties betrokken bij toegankelijk toerisme, bij elkaar brengt. Door het delen van kennis en ervaring binnen het netwerk, kan men verbeteringen doorvoeren om toerisme voor mensen met een beperking te bevorderen. Denk bijvoorbeeld aan de beschikbaarheid van toeristische informatie en verbetering van transport, infrastructuur, ontwerp en dienstverlening. Via en met ENAT kunnen leden goede voorbeelden van toegankelijk toerisme wereldwijd verspreiden.
 Oogjes

Diversen rondom toegankelijkheid, gebouwen en toiletten

flush toilet finder app openbaar toilet

Niet is vervelender als je op vakantie bent (of in een andere onbekende omgeving) en je moet plotseling naar het toilet. Waar is het dichtstbijzijnde toilet en hoe kom ik daar het snelst? Ongetwijfeld heeft iedereen wel eens met die vraag geworsteld. Met de app Flush Toilet Finder is die vraag snel beantwoord.

Met de Flush Toilet Finder, gratis verkrijgbaar in de App Store en Google Play, vind je op een snelle en eenvoudige manier de weg naar een gratis openbaar toilet. De app beschikt over een database, waarin meer dan 100.000 locaties met toiletten over de hele wereld zijn opgeslagen. Na het invoeren van je zoekopdracht krijg je in een paar minuten op je scherm het dichtstbijzijnde openbare toilet in de buurt te zien, aangevuld met een duidelijke routebeschrijving. Flush Toilet Finder geeft ook aan of je een vergoeding voor het gebruik van het toilet moet betalen en of een toilet ook geschikt is voor gehandicapten.

HogeNood | App

De HogeNood app is de betrouwbaarste toilet applicatie in Nederland. Met meer dan 9.500 gecontroleerde locaties kunt u volledig op de app vertrouwen. Het is dan ook geen toeval dat de app meerdere malen in de prijzen is gevallen in zowel binnen- als buitenland.
Uw toiletkeuze kunt u bepalen aan de hand van voorgaande beoordelingen, afstand en faciliteiten. Bij ons is zelfs bekend of er een prullenbak op het toilet is en of het toegankelijk is met een eurosleutel.
HogeNood is dé applicatie voor op uw mobiele telefoon waarmee u het dichtstbijzijnde openbare toilet of semi-openbare toilet kunt vinden.

Winkelwagentje
Keurmerk Toegankelijkheid
Het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid (NLKT) is bedoeld om gebouwen en organisaties voor de ruim 2,5 miljoen mensen in Nederland met een beperking toegankelijk te maken.

MKB toegankelijk
Deze website staat boordevol tips en aandachtspunten om je bedrijf toegankelijker te maken voor mensen met een beperking. Kijk wat jij kunt doen om toegankelijk te ondernemen, want dat loont.
Met – vaak verrassend – eenvoudige aanpassingen maak je je bedrijf beter toegankelijk voor (potentiële) klanten met een beperking. Maar bijvoorbeeld ook voor ouderen met een rollator of ouders met een kinderwagen. Op deze website vind je veel praktische tips om toegankelijk te ondernemen en je klantenkring te vergroten.
Loesje: ik wil liever onbeperkte toegang tot de echte wereld
VGR-Rotterdam
De VGR-DVD ‘Zó Gewoon, Samen werken aan een toegankelijk Rotterdam’ bevat clips die laten zien wat toegankelijkheid voor mensen met een beperking betekent en waartoe deze hen in staat stelt.
Op de site volgt per themagebied een kort filmportret. Deze clips zijn stuk voor stuk voorbeelden van mogelijkheden in het denken over toegankelijkheid op beleidsniveau, op de werkvloer en op straat, van burger tot burger.

Studie en onderwijs

Handicap en studie
Voor studenten in een rolstoel moet een gebouw fysiek toegankelijk zijn. Maar het is ook prettig dat studenten die slecht zien of slecht horen gebruik kunnen maken van de faciliteiten. Daarnaast kun je gebouwen zo inrichten dat studenten met psychische beperkingen, autisme of ADHD minder gauw verdwalen en zich prettig voelen op hun onderwijsinstelling.

Iederin, toegankelijkheid in brede zin

Iederin, thema’s toegankelijkheid
Onze samenleving is nog lang niet toegankelijk voor iedereen en daardoor kan een grote groep mensen niet meedoen aan allerlei gewone maatschappelijke activiteiten. Uiteten, naar de film gaan, iemand thuis bezoeken, internetten, geld pinnen etc. Wat zulke belemmeringen betekenen in het alledaagse leven wordt nog teveel onderschat.
Je vindt op deze site info over de toegankelijkheid van Gebouwen en omgeving, Toegankelijke informatie, Stemmen, Betalingsverkeer, Openbaar vervoer en OV chip, Week van de Toegankelijkheid.
Biertje drinken
KHNKoninklijke Horeca Nederland, toegankelijkheid: ontdek de winst
Heeft u weinig gasten die blind zijn, in een rolstoel zitten of op een andere manier beperkt zijn? Misschien komt dat wel doordat uw producten en diensten voor hen niet goed toegankelijk zijn. Toch hoeft het lang niet altijd kostbaar, ingrijpend of ingewikkeld te zijn om uw producten en diensten beter toegankelijk te maken voor iedereen.

MKB Toegankelijke Route
Welke winkelgebieden zijn samen met gemeenten en lokale winkeliers toegankelijker gemaakt? Alle toegankelijkheidsinformatie van deze winkels en horeca vind je ook in de Ongehinderd app.
De MKB Toegankelijke Routes komen voort uit het programma MKB Toegankelijk van VNO-NCW en MKB-Nederland. We bezoeken 22 winkelgebieden door heel Nederland om ondernemers te helpen naar een erkend basisniveau toegankelijkheid. Ongehinderd is de partij die namens VNO-NCW en MKB-Nederland de toetsing van de locaties voor haar rekening neemt.

Natuur zonder drempels

Rolstoelvriendelijkheid sauna’s in Nederland

Stichting Komt het zien
Een bezoek aan het circus is altijd weer een feestje. De sprankelende mix van topartiesten, dressuur, theater, humor en muziek zorgt voor een bijzondere ervaring. Het is een beleving voor jong en oud, waarbij alle zintuigen worden geprikkeld. Stichting Komt het Zien! zet zich in om deze fantastische beleving ook mogelijk te maken voor mensen met een beperking, zoals bijvoorbeeld blinden en slechtzienden.

Internationaal toegankelijkheids Symbool ITS

Toegankelijkheidssymbool
Het ITS-keurmerk is een wettig beschermd beeldmerk, maar het is niet wettelijk verplicht. Met het ITS-keurmerk laat u zien dat u er voor iedereen bent en verantwoordelijkheid neemt richting klanten met een beperking.

De uitvoering van de keuring is ondergebracht bijPBT. PBTconsult is een zelfstandig ingenieurs- en adviesbureau gespecialiseerd in de advisering en toetsing van de fysieke toegankelijkheid van de gebouwde omgeving. Voorbeelden: gebouwen, woningen, objecten, openbare ruimte, openbaar vervoer, evenementen, (thema)parken.

Koplopergemeenten

Met het Koplopersprogramma geeft de VNG een extra impuls aan al lopende initiatieven van gemeenten gericht op het volwaardig meedoen van inwoners met een beperking. Op deze pagina lees je meer over de invulling van het koplopersprogramma:
De oogst van 5 jaar versterken van cliëntondersteuning.

In 2018 zochten we samen met de Alliantie VN-verdrag (de bestuurlijke partner voor de vertegenwoordiging van mensen met een beperking) gemeenten die voorop lopen bij de invulling van het VN-verdrag Handicap. En die hebben we gevonden.
De 25 gemeenten hebben zichzelf aangemeld, of zijn aangemeld door hun inwoners. Na een check door de Alliantie bij hun achterban, zijn de koplopers in april 2018 benoemd.

In de koplopergemeenten staan de belangen van inwoners met een beperking hoog op de agenda, is er een innoverende aanpak en dragen initiatieven bij aan een inclusieve samenleving. Dit betekent niet dat het werk in de gemeente gedaan is. Juist de koplopers zijn zich er van bewust dat er nog een (lange) weg te gaan is. Zij vormen een netwerk dat van elkaar wil leren en samen stappen wil zetten naar een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Ook dragen zij het belang van het VN-Verdrag uit, zowel binnen de eigen organisatie, als naar de inwoners en over de gemeentegrenzen heen.

België

Toegankelijkheid in Vlaanderen