Kenniscentrum KNGF Campus onderzoekt rol van Google Glass voor geleidehondenbazen

KNGF Geleidehonden en het Radboud REshape & Innovation Center op zoek naar geschikte toepassingen van Google Glass voor geleidehondenbazen en andere toepassingen in de gezondheidszorg

Het gaat om een van de eerste projecten van KNGF Campus, het nieuwe kennis- en innovatiecentrum van KNGF Geleidehonden.

Een eerste pilot met Google Glass

Google Glass, de ‘slimme bril’ van Google, gaat naar verwachting het dagelijks leven van veel mensen verbeteren, waaronder die van mensen met een visuele beperking. KNGF Geleidehonden en het Radboud REshape & Innovation Center starten daarom een pilot voor toepassingen van Google Glass voor geleidehondenbazen. Het grote voordeel van een bril ten opzichte van een smartphone is het gebruik van spraakbesturing, waardoor gebruikers de handen vaker vrij hebben. Andere mogelijke pluspunten zijn navigeren en videobellen dat hulp op afstand mogelijk maakt.
Blinde met taststok en zwarte bril op

Aanvulling op geleidehond

“We kijken uit naar deze samenwerking”, zegt Ellen Greve, directeur KNGF Geleidehonden. “We denken dat Google Glass een mooie aanvulling kan zijn op het gebruik van een geleidehond. Waar de blindengeleidehond zijn baas behoedt voor bijvoorbeeld wegopbrekingen en andere obstakels, zorgt Google Glass voor een betere oriëntatie. De missie van KNGF Campus is om de aanwezige kennis en ervaring binnen de organisatie op toegankelijke en efficiënte wijze vast te leggen, te beheren en deze door onderzoek en scholing uit te breiden en te delen. Deze pilot is hier een mooi voorbeeld van.”

App voor meer bewegingsvrijheid

Voor het ontwikkelen van een app heeft het Radboud REshape & Innovation Center al eerder gebruik gemaakt van de expertise van geleidehondenbazen. “We werken aan een app die mensen met een beperking meer bewegingsvrijheid geeft”, vertelt Lucien Engelen, directeur van het Radboud kennis- en innovatiecentrum. “Stel dat iemand met een visuele beperking op onbekend terrein de opdracht aan Google Glass kan geven om het dichtstbijzijnde treinstation te vinden. De route die de blinde of slechtziende persoon vervolgens via de bril beluistert, brengt diegene zonder hulp van buiten naar het betreffende station. We zetten de samenwerking graag voort om deze en andere mogelijkheden te onderzoeken, zoals een app waarmee je makkelijk hondenuitlaatplekken kunt vinden.”
Hond wordt uitgelaten

Ook andere mogelijkheden zullen worden verkend

De focus van REshape is ook om onverwachte verbindingen te leggen, zowel tussen partijen als door technieken en mogelijkheden ánders in te zetten. Zo proberen zij ook de verbinding met andere afdelingen binnen het Radboudumc te leggen op de inzet van de medische detectiehonden van KNGF Geleidehonden om wellicht bepaalde vormen van kanker op te kunnen sporen.

Wetenschappelijk onderzoek

Het nieuwe expertisecentrum KNGF Campus is een apart instituut voor hond en wetenschap onder de vlag van KNGF Geleidehonden. Het fungeert als loket voor kennis en innovatie op het gebied van hond en handicap. “Bestaande kennis stellen we beschikbaar. Daarnaast onderzoeken we nieuwe typen professionele honden, andere soorten dienstverlening en technologische innovaties”, vervolgt Ellen Greve. “We verzamelen hiervoor bestaand onderzoeksmateriaal, doen zelf wetenschappelijk onderzoek en starten pilots op het gebied van mens-dier relaties.”

Samenwerking met andere partijen

KNGF Geleidehonden deelt graag haar kennis met iedereen die de kwaliteit van leven, de mobiliteit en de onafhankelijkheid wil vergroten van mensen met een professioneel werkende hond. KNGF Geleidehonden en KNGF Campus willen daarvoor meer samenwerken met andere partijen zoals universiteiten, kynologische opleidingen, instellingen voor ouderen of onderzoeksinstituten, waaronder het REshape & Innovation Center. Dit centrum van het Radboud UMC in Nijmegen richt zich op de laatste trends en vertaalt deze naar de zorgpraktijk.

Over het Radboud REshape Center

Stop met praten, start met doen.” Dit motto is leidend in de missie van het Radboud REshape Center, onderdeel van het Radboudumc te Nijmegen. Het belangrijkste doel van REshape is het ‘upgraden’ van de rol van de patiënt bij zijn zorgproces, namelijk van een patiënt die centraal staat naar een patiënt als gelijkwaardige partner. Daarnaast wil REshape inspelen op hedendaagse vraagstukken zoals stijgende zorgkosten, toenemende zorgvraag en de vraag naar gekwalificeerd personeel. Bij het nastreven van deze doelen speelt het experimenteren met de nieuwste technologieën een belangrijke rol.

Bron: geleidehond.nl