Kahlil Gibran

* Als je je geheimen aan de wind onthult,
verwijt hem dan niet dat hij ze doorvertelt aan de bomen.

* Vergeetachtigheid is een vorm van vrijheid.

* Een groot mens heeft twee harten:
het ene bloedt en het andere verdraagt.

* Geliefden omhelzen meer wat tussen hen is dan elkander.
Omhelzing

* Een overdrijving is een nijdig geworden waarheid.

* Als twee vrouwen spreken zeggen zij niets,
als één vrouw spreekt openbaart zij het leven.

* Laat openingen in uw samenzijn
zodat de hemelwind tussen u danst.

* Hoe dieper verdriet in uw wezen kerft,
hoe meer vreugde u kunt bevatten.

Mannetje huilt
* Wanneer of je vreugde of je smart groot wordt,
wordt de wereld klein.

* Gij zijt de boog waarmee uw kinderen als pijlen
het leven in worden geschoten.
De boogschutter ziet het doel op het pad van de oneindigheid
en spant u met al zijn kracht opdat zijn pijlen gezwind
en ver vliegen.
Laat het spannen door de boogschutter u tot vreugde zijn.

* Wanneer je het prettig vindt je buurman lief te hebben,
houdt het op een deugd te zijn.

* Vreemd is het dat schepselen zonder ruggengraat
de hardste huid bezitten.

* Wie van zijn bezit iets weggeeft, geeft slechts weinig; echt geven is: zichzelf geven. Verliefd mannetje

* Wij lenen vaak van de toekomst
om de schulden van het verleden te betalen.

* Iedere man heeft twee vrouwen lief:
de ene is de schepping van zijn verbeelding,
de andere is nog niet geboren.Blonde vrouw, beetje sexy

* Wie zijn deugdzaamheid enkel draagt als zijn zondagse kleren
kan beter naakt gaan.Bloot kontje

* Als we elkaar allemaal onze zonden zouden opbiechten
dan zouden we elkaar allemaal uitlachen om ons gebrek aan originaliteit.

* Eigenlijk praten we alleen tegen onszelf,
maar soms praten wij luid genoeg zodat anderen ons kunnen horen.

* We leven slechts om schoonheid te ontdekken. Al het andere is een vorm van afwachten.

* Een overdrijving is een waarheid die haar geduld heeft verloren.

* De liefde neemt niet in bezit,
en wil ook niet in bezit genomen worden;
want de liefde is zichzelf genoeg.

* Ik werd opnieuw geboren toen mijn ziel en mijn lichaam elkaar liefkregen en een huwelijk aangingen.

——————————————–
Kahlil Gibran, dichter, denker en schilder.

Hij werd geboren in Bisharri in Libanon en stierf op 48-jarige leeftijd in New York. Miljoenen over de hele wereld, die met zijn geschriften vertrouwd zijn, beschouwen Gibran als een van de grootste geesten van onze tijd. Zijn werk werd in meer dan 25 talen vertaald. Zijn schilderijen en tekeningen zijn over de hele wereld verspreid.

En de wever zei : “spreek tot ons over kleding.”
En hij antwoordde:
Uw kleren verhullen veel van uw schoonheid, maar toch verbergen zij het onschone niet.
En hoewel gij in uw kleren de vrijheid der afzondering zoekt,
zult ge bemerken, dat zij een harnas en een kluister zijn.
Hoe zou ik wensen dat gij de zon en de wind met meer van uw huid
en met minder kleding tegemoet kon treden.
Want de adem des levens is in het zonlicht en de hand des levens in de wind.
Sommigen zeggen : ‘Het is de noordenwind die de kleren die wij dragen geweven heeft.’
En ik zeg : Ja, het was de noordenwind.
Maar schaamte was zijn weefgetouw en verslapping der spieren zijn daad.
En toen zijn arbeid beëindigd was, lachte hij in het woud.
Vergeet niet dat kuisheid een schild is tegen het oog van de onreinen.
En wanneer de onreinen niet meer zullen zijn,
wat zou kuisheid anders wezen dan een kluister en een bezoedeling van de geest?
En vergeet niet dat de aarde het heerlijk vindt uw blote voeten te voelen
en de wind ernaar hunkert met uw haar te spelen.”

Auteur Kahlil Gibran

Kahlil Gibran over de liefde

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Citaten