Angelus Silesius, citaten van een mystiek dichter

Angelus Silesius

Geen druppel dauw wordt voor zichzelf geboren;
ook jij moet anderen – niet jezelf toebehoren.

Je hoopt, dat je ‘nog wel eens ooit’ Gods licht zult zien?
Jij dwaas, je ziet het nooit, als je het nú niet ziet.

Open oogjes

De zondige mens ziet niets;
hoe meer hij werkt en draaft,
door de eigen wil gejaagd,
hoe meer hij zich verslaaft.

Wijsheid is een bron:
hoe meer men eruit drinkt, hoe meer en krachtiger ze opborrelt.

Zie, ieder ding is het jouwe, dus: ontbreekt je iets, dan ken je je eigen rijkdom nog niet.

’t Geloof alleen is dood;
je kunt niet eerder leven
voordat daaraan een ziel: de liefde wordt gegeven.

Zie wat je niet kunt zien, ga waar je niet kunt gaan,
hoor wat stemloos is, en je zult God “verstaan”.

Je vindt naar de mate dat je zoekt, je krijgt naar de mate dat je vraagt; Vrraagteken in hoofd
dát zal uiteindelijk je deel worden, wat je hebt nagejaagd.

******

Angelus Silesius

Angelus Silesius is de naam die de oorspronkelijk lutherse arts en mystiek dichter Johannes Scheffler na zijn bekering tot het katholicisme (1653) aangenomen heeft en waaronder hij bekend geworden is.
Wikipedia over deze dichter

Mysticus Rumi

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Citaten