Hans van Bergen – Blinde dichter

Blinde dichter

Waar de nacht in haar diepste wezen
het schijnbaar zwakste licht verbergt
tikt de woordenstok van de blinde dichter blinde met taststok
het vergeten ritme
van een verloren muzezang.
Onder trillende lucht verliezen de tonen
zich in verwarring en afstand
van doorbroken verledens.
Dringen in verdoofde handen,
langs papieren wegen tastend,
splinters ruwgesleten tijd
ongemerkt door.
Een ijsbevroren maan
strooit sluimerende vonken
over het stofspoor
achter de schrale vingers van de nacht
en ontrafelt de eerste draden
van haar ingesponnen licht

Hans van Bergen, Schrijver, Poëzie, Blinde Dichter

Hans van Bergen

Van zijn site:
Achter alles en iedereen schuilt een verhaal…
Proza, poëzie, theater, scenario, de column, het blog, de reportage, de documentaire en de voordracht zijn mijn middelen om met passie, verbeelding en overtuiging het verhaal te vertellen dat sluimert in mensen.
Het is mijn passie die verhalen te vinden en ze op te schrijven in de vorm die erbij past.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Gedichten