De ontmoeting

ONTMOETING!

Zij stellen alleen de vragen die er over hen zelf te stellen zijn.
Daar mag het over gaan.
Niet nodig om er over te spreken, Vinger over mond, geen commentaar

zij voelden dat al gelijk zo aan…!
Het andere leven dat zij nu leiden kennen ze niet, bestaat niet meer…
Nauwelijks nog hebben ze elkaar ontdekt
en toch is er al die ONTMOETING
Wonderlijk snel,
maar oprecht en als vanzelf vinden ze in elkaar de levensader
die hen meevoert naar enerverende, heerlijke gebieden
die daarvoor lang onbetreden zijn gebleven.
Het verleden en het nu vervaagt in de toekomst die zij binnenstromen
dat voelen de bondgenoten als vanzelf.
De bondgenoten herkennen zich in HUN wereld,
weten die te vinden in een woud waarin talrijke bomen kreupel zijn.
In een ommezien vinden ze op instinct de juiste boom in een bos, zonder plattegrond.
Dat geeft hun ontmoeting een bijzondere betekenis!
De weg is ingeslagen, zij willen ontdekken…
de hoogten en de diepten.
Zij rechten de rug als de wind zal aanwakkeren,
want het verleden en het nu speelt nog sterk mee
en vraagt om oplossingen voor later.
Maar de bondgenoten weten,
wie deze storm overleeft is tegen de orkaankracht bestand…
De tekenen zijn er.
Zij worden liefhebbende bondgenoten.
Hun woeste gepassioneerde dromen zijn veilig bij elkaar…
in elkaar..
Hun band zal sterk als een keten worden.
Ik voel het dichterbij komen.
ZIJ is het die mijn bondgenote worden zal.
ik voel het ook zo bij haar
ik zal alles voor haar doen
WIJ zullen doen wat nodig is om elkaars bondgenoten te zijn
om hartstochtelijk en grenzenloos te dansen door ons leven…!

Auteur: Memorabele

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Gedichten