Armaiti Scholten – Als bidden

Als bidden, een gedicht

Er rest niets
dan
stilte
een stil aanvaarden
van wat was
wat is
Verborgen
in de open palm
van mijn hand
ligt
wat komt
Er is niets
dan
eerbied
woordloos
stil-zijn
hoofd gebogen Meisje mediteert of is aan het bidden
ogen toe
blik naar binnen
als bidden

Auteur: Armaiti Scholten

Lees ook als huilen, als huilen bidden is.

En dan even iets over bidden….

De belofte die Jezus geeft over het bidden is geweldig: je zult ontvangen! Maar we doen de tekst tekort als we het half citeren. Want er valt iets meer over te zeggen.

Jezus beloofde: “Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren” (Johannes 15:7). Ergens anders wordt gesproken over bidden in Jezus’ naam (Johannes 15:16; 1 Johannes 5:14). Het is geen magisch ritueel, geen toverformule om je wensen vervuld te krijgen. Het veronderstelt een innige verbondenheid tussen jou en Jezus. Zoals geliefden aan elkaar verbonden zijn. Ze willen met elkaar rekening houden. Ze willen graag wat de ander een plezier doet. “Leef zo met mij”, zegt Jezus. Dan wil je vast hetzelfde als hij.

Geloof

Voor gebed is ook geloof nodig (Jacobus 1:5,6). Dat wordt makkelijk genoeg opgevat als: als je het maar sterk wenst. Als je maar positief denkt, zullen je wensen zeker uitkomen! Maar is dat een bijbelse gedachte? Er zijn twee interpretaties van deze uitdrukking mogelijk:
• Geloof is vertrouwen. Je vertrouwt dat God je hoort en in staat is om je alles te geven wat je vraagt. Maar je vertrouwt ook, dat hij alleen geeft wat goed voor je is. Wat helpt om Gods gedachten voor jou waar te maken: hij vormt je, zodat in jouw manier van doen iets van Jezus herkend zal worden. God wil alle omstandigheden in je leven gebruiken om dat doel te bereiken.
• Geloof is aannemen wat God zegt (Romeinen 10:17). Als God je door zijn Woord en door zijn Geest de weg wijst, zet het je aan tot gebed om zijn wil werkelijkheid te laten worden.

We hebben wel onderscheidingsvermogen nodig: zijn de gedachten die tijdens onze gebeden en bijbellezen naar boven komen, ook inderdaad Gods gedachten? Of komen ze voort uit ons eigen verlangen? Zelfs Jezus bad: “Niet mijn wil, maar uw wil geschiede” (Lucas 22:42).
Vraagteken in hoofd

Verkeerd bidden?

Er is ook een beetje duistere tekst over “verkeerd” bidden (Jacobus 4:3). Het lijkt niet te gaan over de vraag die je aan God stelt, maar om de gezindheid waaruit je leeft. Streef je alleen (zelfzuchtige) wensen en hartstochten na? Of wil je graag met God leven, als het je goed gaat, maar ook als het leven je moeiten te dragen geeft?

Bron

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Gedichten