Leo Vroman – Voor wie dit leest

Voor wie dit leest

Gedrukte letters laat ik U hier kijken,
maar met mijn warme mond kan ik niet spreken,
mijn hete hand uit dit papier niet steken;
wat kan ik doen? Ik kan U niet bereiken.
O, als ik troosten kon, dan kon ik wenen.
Kom, leg Uw hand op dit papier; mijn huid;
verzacht het vreemde door de druk verstenen
van het geschreven woord, of spreek het uit.
Menige verzen heb ik al geschreven,
ben menigeen een vreemdeling gebleven
en wien ik griefde weet ik niets te geven:
liefde is het enige.
Liefde is het meestal ook geweest
die mij het potlood in de hand bewoog
tot ik mij slapende vooroverboog
over de woorden die Gij wakker leest.
Ik zou wel onder deze bladzij willen zijn
en door de letters heen van dit gedicht
kijken naar uw lezende gezicht
en hunkeren naar het smelten van Uw pijn.
Doe deze woorden niet vergeefs ontwaken,
zij kunnen zich hun naaktheid niet vergeven;
en laat Uw blik hun innigste niet raken
tenzij Gij door de liefde zijt gedreven.
Lees dit dan als een lang verwachte brief,
en wees gerust, en vrees niet de gedachte
dat U door deze woorden werd gekust:
Ik heb je zo lief. Liefie

Auteur: Leo Vroman, 262 Gedichten

Over Leo Vroman

Leo Vroman, geboren 10 april 1915, overleden 22 februari 2014 was een Nederlands-Amerikaans dichter, (toneel)schrijver, tekenaar, schilder, bioloog en hematoloog. In Nederland is hij vooral bekend als dichter. Zelf beschouwde hij zich allereerst als wetenschapper. Vroman woonde en werkte vanaf 1947 in de Verenigde Staten en werd in 1951 Amerikaans staatsburger. Toch geldt hij als een van de belangrijkste Nederlandse dichters. In 1964 ontving hij de P.C. Hooft-prijs.

Foundation
De Vroman Foundation is een stichting met ANBI-status die het werk van Leo Vroman en zijn vrouw Tineke levend wil houden. Met uiteenlopende activiteiten brengt de Foundation het rijke en veelzijdige oeuvre op steeds nieuwe manieren onder de aandacht. Er worden tentoonstellingen van zijn beeldend werk georganiseerd en activiteiten ondersteund van kunstenaars en wetenschappers die werken in de geest van Vroman: enthousiast, nieuwsgierig, onderzoekend en eigenzinnig.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Gedichten