Murphy’s law

Murphy’s law, de wet van Murphy!

If anything can go wrong, it will.
If there is a possibility of several things going wrong, 
the one that will cause the most damage
will be the first one to go wrong. 
If anything just cannot go wrong, 
it will anyway. 
If you perceive that there are four possible ways in which something can go wrong, and circumvent these, 
then a fifth way, unprepared for, will promptly develop. 
Left to themselves, things tend to go from bad to worse. 
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something.

Boos

Hoewel de wet van Murphy in de volksmond nogal eens verward wordt met de wet van bedrog – als iets mis kan gaan, dan gaat het mis op het slechtst denkbare moment – heeft Murphy’s zoon Robert Murphy aangegeven dat zijn vaders werkelijke adagium als volgt luidde: “if there’s more than one way to do a job and one of those ways will end in disaster, then somebody will do it that way”.

Vanwege zijn bijzonder aansprekende formulering, is de wet van Murphy meer als een grap onder wetenschappers dan als een echte wet gaan leven, al blijft de ernstige ondertoon. Er zijn vele afgeleiden van, en commentaren op deze wet. Een greep uit het aanbod:
– Als er bij een experiment iets fout kan gaan, zal het ook daadwerkelijk fout gaan.
– De fout gebeurt altijd op het onaangenaamste moment (soms ook de wet van bedrog of wet van Finagle genoemd).
– Succes wordt door slechts weinig mensen gezien, terwijl falen altijd volop in de schijnwerpers staat.
– De constante van Murphy: de schade aan een voorwerp is recht evenredig aan de waarde ervan.

Edward A. Murphy heeft dus, zonder zich bewust te zijn van het gevolg, slechts een algemene uitspraak gedaan waaruit anderen zijn wet hebben afgeleid.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Gedichten