Wijze citaten

Wijze citaten met een spirituele ondertoon

Leraar wijst op kaart
Verheug je er niet in het minste over, wanneer je veel kennis over allerlei dingen bezit;
maar verheug je, wanneer dát wat je weet, in de feiten van je leven herkend kan worden.
ISAAC VAN NINIVÉ (woestijnmonnik; 7de eeuw n.C.)

Relaties veroorzaken geen pijn en ongelukkig zijn.
Ze brengen de pijn en ongelukkigheid
die al in je aanwezig is aan het licht
Eckhart Tolle

Leven vanuit het ego is niet bedoeld
om aangenaam en comfortabel te zijn;
het is juist bedoeld om tot frustratie en pijn te leiden.
In die pijn schuilt een groot geschenk;
het dwingt je om dieper te kijken,
zodat je ontdekt dat het ego zelf de bron van alle lijden is.
Als je echt heel diep in de realiteit van het ego kijkt,
dan zal je ontdekken dat het een fictie is,
en zal de identificatie ermee worden doorbroken.
Erik van Zuydam
uit: De Ontdekking van het Nu – uitgeverij Ankh Hermes

Gedachten zijn zelf-bevrijdend.
Ze duren maar een fractie van een seconde.
Er is geen noodzaak om iets aan ze te doen,
want ze duren niet eens lang genoeg
om je in staat te stellen er iets aan te doen.
Je loopt altijd achter de feiten aan;
een gedachte is al verdwenen
op het moment dat jij er een probleem van maakt.
Nin Sheng

Er gebeurt wat er gebeurt,
en het idee van keuze,
dat er iets anders had kunnen gebeuren,
is puur denkbeeldig.
Dat, wat ook ‘had kunnen’ gebeuren
is immers nog nooit gebeurd.

Erik van Zuydam
(uit ‘De Ontdekking van het Nu’ – uitg. Ankh Hermes)

Een doorsnee mens begint met iets te geloven, en gaat dan naar bewijzen zoeken om zijn mening te ondersteunen.
Elbert Hubbart.
Voetstap
Als je het spirituele pad op wilt,
kies dan één weg, en hou vol op die weg!
CHÖGYAM TRUNGPA

Hou op met het najagen van vrede, en er is rust.
Hou op met het najagen van liefde, en je hart vult zich.
Hou op met proberen een beter mens te zijn,
en je bent een beter mens.
Hou op met proberen te vergeven,
en er vindt vergiffenis plaats.
Hou op en wees stil.
Adyashanti
Vredespijp

Iemand die niet meer in God gelooft is niet iemand die niets meer gelooft;
het is iemand die alles gelooft.
Umberto Eco

Het uiteindelijke inzicht
komt niet voort uit zoeken,
maar verlost je ervan.
Leo Hartong
(uit: “Ontwaken in de droom” – uitgeverij Samsara)

Waar geen afgunst is, heerst eendracht in verscheidenheid.
AURELIUS AUGUSTINUS

Wij houden het meest van ervaringen die onze meningen bevestigen.
Sigmund Graff

De moderne mens kent de stilte niet meer.
Ik bedoel niet de lekkere stilte tijdens een wandeling in de bergen,
waarna je vervolgens in het dal weer je walkman opzet.
Nee, ik bedoel de stilte die er altijd is.
De stilte die ik heb ervaren op Nieuw-Guinea.
Stilte die macht heeft.
We kennen dit soort intense stilte niet meer.
Daardoor ervaren we de wereld ook niet langer als een mysterie.
Dr. Jan van Baal

Na de stilte komt muziek het dichtst bij het verwoorden van het onuitsprekelijke. Man speelt gitaar
Aldous Huxley

De aarde schuilt in een korrel zand,
het heelal in een bloemblad puur,
de oneindigheid in de palm van uw hand
en de eeuwigheid in een uur.
William Blake

Mensen of omstandigheden zijn niet wezenlijk
in staat om jouw vrede te verstoren.
Het enige dat onze rust verstoort
zijn onze eigen gedachten en verhalen.
En als je heel diep kijkt, dan is zelfs dat niet waar.
Want ware vrede is niet te verstoren.
Erik van Zuydam

Bidden leidt tot een zuiver hart; een zuiver hart leidt tot liefde;
liefde zet je aan tot daden voor je naasten;
en deze inzet leidt op zijn beurt tot de vrede van het hart.
Dus door het gebed hebben wij alles:
zuiverheid, vreugde, liefde, inzet en vrede!
MOEDER TERESA

Het ego voelt zich per definitie afgescheiden en incompleet en zal daarom, op vele manieren, altijd op zoek zijn naar geluk.
Het ego zal dit verloren gewaande geluk nooit kunnen vinden,
omdat het geloof het ego te zijn zélf de ontkenning is
van onze natuurlijke staat van vrede en geluk.
Erik van Zuydam

Pas daar waar in de verhouding van mens tot mens
het ‘bovenwereldlijke leven de zin- en richtinggevende factor wordt,
kan de verhouding van mens tot mens in diepste zin juist en vruchtbaar worden.
KARLFRIED GRAF DÜRCKHEIM

Wie zichzelf niet ziet, kijkt niet goed om zich heen. Spiegel
Ischa Meijer

Le coeur connait les raisons, qui la raison ne connait pas:
Het hart kent redenen, die de rede niet kent.
BLAISE PASCAL

Vergeven en vergeten betekent opgedane kostbare ervaringen uit het raam gooien.
Duits: Vergeben und vergessen heisst gemachte kostbare Erfahrungen zum Fenster hinauswerfen.
A. Schopenhauer Duits filosoof 1788-1860

Anderen begrijpen is kennis; jezelf begrijpen is verlichting.
LAO TSE

Als iemand houdt van mij zoals ik ben, zal ik eindelijk naar mezelf durven kijken.
BERGMAN

Het geloof is een stok om op te leunen, niet om anderen mee te slaan.
LAURILLARD

Het geloof is een oase in het hart, die nooit bereikt zal worden door de karavaan van het denken.
KAHLIL GIBRAN
Heb elkander lief,
maar maakt van de liefde geen band:
laat zij veeleer zijn een golvende zee
tussen de kusten van je zielen.
Zingt en danst tezamen en weest blij,
maar bent ieder alleen,
zoals de snaren van een luit op zichzelf zijn,
al doortrilt hen dezelfde muziek.
En staat tezamen, maar niet te dicht bijeen:
want de zuilen van de tempel staan ieder op zichzelf.
KAHLIL GIBRAN
Al onze woorden zijn kruimels die afvallen van de feesttafel van onze geest.
KAHLIL GIBRAN
Ik werd opnieuw geboren toen mijn ziel en mijn lichaam elkaar liefkregen en een huwelijk aangingen.
KAHLIL GIBRAN

Vaak denken we dat onze stemming het gevolg is van wat we meemaken in plaats van andersom.
Alberto del Niente al Nada

Laat geen gelegenheid voorbij gaan om een goed woord te zeggen.
GODFRIED BOMANS

Hoevelen die binnen de kerk zijn, zijn daar buiten,
en hoevelen die er buiten zijn, zijn binnen.
AURELIUS AUGUSTINUS

Wijsheid begint met verwondering.
SOCRATES

Het enige wat nodig is om het kwade te laten zegevieren
is dat goede mensen niets doen.
EDMUND BURKE

Problemen zijn kansen in werkkleding.
HENRY KAISER

Duisternis kan geen duisternis verdrijven; enkel licht is daartoe in staat.
Haat kan geen haat verdrijven; enkel liefde is daartoe in staat.
MARTIN LUTHER KING JR.

‘Hij heeft me afgeblaft, hij heeft me aangevallen, overmeesterd en bestolen’
blijf daarover wrokken, en nooit zal je haat verdwijnen.
DHAMMAPADA

Jij, jijzelf, evenzeer als wie dan ook in het gehele universum, verdient jouw liefde en affectie.
BOEDDHA

Geloof dat het leven de moeite van het leven waard is,
en jouw geloof zal dat tot werkelijkheid maken.
WILLIAM JAMES

Werken aan onszelf is niet bedoeld om de golven in de oceaan van het leven kwijt te raken,
maar om te leren hoe we moeten surfen.
KEN WILBER

Als je jezelf accepteert, verdwijnt de behoefte om anderen te veranderen.
PETER GERRICKENS

Zij die in oorlog zijn met anderen, zijn niet in vrede met zichzelf.
WILLIAM HAZLITT
Roos
Pluk geen bloemen, het houdt u tegen op uw weg
en onder ’t gaan zullen zij verwelken.
Zie ze aan en bewonder hun schoonheid
en op uw reis zullen zij u begeleiden met een groetende glimlach.
INAYAT KHAN

Wie God niet overal ziet, vindt hem nergens.
JOHN PETIT-SENN

Wie heeft gezegd dat de liefde blind is?
Zij is de enige die scherp ziet:
zij ontdekt schoonheden waar anderen niets merken.
ANDRÉ FROSSARD

Het stof der dode woorden klampt zich aan U vast.
Was uw ziel met stilte.
TAGORE
De begeerte naar de vrucht mist de bloem.
TAGORE
Een geest, geheel en al logica, is als een mes, geheel en al lemmet.
Het doet de hand die het gebruikt bloeden.
TAGORE
Wie zijn deur sluit voor alle dwalingen, sluit ook de waarheid buiten.
TAGORE

Niemand is zo ijverig bezig, steeds weer nieuwe indrukken te vergaren,
als hij, die niet weet hoe hij de oude moet verwerken.
MARIE VON EBNER-ESCHENBACH

Wanhoop is onze grootste dwaling.
L. DE VAUVENARGUES

Misschien ben je al zover dat je niet meer weet waar je zoeken moet;
dan komt Het vanZelf.
CARLA POLS
Zodra ik het spoor van mijn innerlijke wereld volg,
komt de uiterlijke wereld en zet een klopjacht op me in.
CARLA POLS
Ik vroeg de nacht: wijs me de weg naar het licht; ze antwoordde: volg me.
CARLA POLS

De wens is de voorbode van datgene wat je kunt realiseren.
GOETHE

Niemand kent zichzelf, zolang hij niet geleden heeft.
DE MUSSET

Ons leven is wat onze gedachten ervan maken.
MARCUS AURELIUS

Men minacht zichzelf, wanneer men zich niet durft te tonen zoals men is.
JEAN-BAPTISTE MASSILON

God bezoekt ons dikwijls, maar meestentijds zijn wij niet thuis.
JOSEPH ROUX

Het ongeluk is vaak slechts de weg,
die het geluk inslaat om ons te bereiken.
FLIEGENDE BLÄTTER

De ervaring leert ons dat de liefde niet hierin bestaat dat men naar elkaar kijkt,
maar dat men samen in dezelfde richting kijkt.
ANTOINE DE SAINT EXCUPÉRY

De spirituele reis is geen succesverhaal,
maar een serie verminderingen van het [valse] zelf.
THOMAS KEATING

Een beeld ontstaat uit het marmer dat men weghakt.
Vereenvoudig dus uw bestaan Beeldhouwer maakt model
en verwijder alles wat niet onontbeerlijk is.
AENOUX

De meeste mensen verwachten te veel van het leven
en genieten er daardoor te weinig van.
JAC VOSMAER

Zich zorgen maken over een slechtere geestelijke conditie heeft geen enkele zin,
ook al kun je dat spelletje wel spelen.
Je kunt niet uitgaan boven het niveau van nu totdat je de weg bemint die je nu gaat.
THADDEUS GOLAS

De enige ware genezing is de genezing door vertrouwen.
MILLER

God vergeet alles wat jij onthoudt en God onthoudt alles wat jij vergeet.
BERNIE SIEGEL, arts

Gods enige echte stem is de stilte.
HERMAN MELVILLE

Elk probleem heeft een geschenk voor jou in zijn handen.
RICHARD BACH

Leef vanuit je verbeelding, niet vanuit je geschiedenis.
STEPHEN COVEY

Mensen zien enkel wat zij bereid zijn om te zien.
RALPH WALDO EMERSON

Denken: het spreken van de ziel met zichzelf.
PLATO

Vrijheid betekent verantwoordelijkheid.
Daarom zijn de meeste mensen er bang voor.
GEORGE BERNHARD SHAW

Je moet zélf de verandering zijn die je wenst te zien in de wereld.
GANDHI

Wanneer je er tevreden mee bent om eenvoudigweg jezelf te zijn
en jezelf niet vergelijkt met anderen of anderen beconcurreert,
zal iedereen je respecteren.
LAO TSE

Zij die zich het verleden niet herinneren zijn gedoemd dat te herhalen.
GEORGE SANTAYANA

Zonder verandering is er iets in ons dat blijft slapen, en dat zelden wakker wordt.
De slaper moet ontwaken. Man heeftslaap
FRANK HERBERT

Een onoprechte en kwaadwillige vriend moet meer gevreesd worden
dan een wild beest;
een wild beest kan je lichaam verwonden,
maar een kwaadwillige vriend zal je geest verwonden.
BOEDDHA

Kijk naar alles alsof je het voor de eerste keer zag, én voor de laatste keer.
Dan zal je tijd op aarde vol van heerlijkheid zijn.
BETTY SMITH

Blijf niet hangen in het verleden,
droom niet van de toekomst,
maar concentreer je geest op het huidige moment.
BOEDDHA

De geest is als een parachute; hij werkt het beste wanneer hij open is.
LORD THOMAS DEWAR

Het is goed een uiteindelijk doel te hebben om naar toe te reizen,
maar het is de reis (zelf) die er uiteindelijk toe doet.
URSULA K. LEGUIN Man wandelt

Als je een mening, standpunt of theorie verdedigt,
wat verdedig je dan werkelijk?
Een theorie of een onzeker zelf-gevoel?
Als je heel diep in dat zelf-gevoel kijkt,
zul je ontdekken dat er helemaal niets is
wat verdedigd hoeft te worden.
Nin Sheng

Het is één van de mooiste compensaties van het leven,
dat geen mens oprecht kan proberen een ander te helpen,
zonder daarbij tegelijkertijd zichzelf te helpen.
RALPH WALDO EMERSON

Er is een heel eenvoudig recept om gelukkig te zijn.
Laat gewoon de eis, die je aan dit moment stelt, varen.
Telkens wanneer je een eis stelt aan het moment
om jou iets te geven of iets weg te nemen, is er lijden.
Het probleem is, dat wanneer er eisen zijn,
je volledig ontgaat wat er nu is.
Adyashanti

Met het ego is niets mis zolang je het hebt.
Maar zodra je denkt dat je het ego bent
– niet goed genoeg, klein, afgescheiden, gebrekkig,
afhankelijk, noem maar op – dan begint de ellende.
Ellende en leed komen voort uit egoïsme (ego-is-mij);
ofwel denken het ego te zijn.
Nin Sheng

Wanneer één deur naar het geluk zich sluit, opent er zich een andere;
maar meestal staren we zó lang naar de gesloten deur Hand voor blozend gezichtje
dat we die andere, die zich voor ons geopend heeft, niet zien.
HELEN KELLER

Bron

Meer wijsheid

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Citaten