Zootje citaten

Zootje citaten!

Ofschoon ik het met mijn ogen niet kan zien, vertrouw ik dat de stroom weet waar hij naartoe gaat.
Bach

Wat je bewondert in een ander heb je waarschijnlijk bedekt bij jezelf!

Wie angst heeft voor de toekomst,
heeft de toekomst al half bedorven.
Van Acker

Wat de woestijn mooi maakt, is het feit dat hij ergens een waterput verschuilt.

Liefde bestaat niet hierin dat men samen naar elkaar zit te kijken,
maar dat men samen uitkijkt in dezelfde richting.
hartje
Angst is de hartenklop van de onmacht
De Jonghe

Als je 90% van je aandacht richt op die 10% die niet goed gaat in je leven,
dan ga je naar verloop van tijd denken dat 90% niet goed gaat.

Er is goed nog kwaad,
dat niet door het denken tot stand wordt gebracht.
Shakespear

Uw intelligentie is pas hoog
wanneer je in staat bent
om twee gedachten in uw geest vast te houden,
die lijnrecht tegenover elkaar staan,
en toch redelijk te blijven denken.
F.S. Fitzgerald
Ff denken
Leren zonder denken is ijdel
Denken zonder te leren is gevaarlijk.
Confucius

De hoogste paradox van alle denken
Is de poging iets te ontdekken dat het denken niet denken kan.
Kierkegaard

Besluiteloosheid en angst zijn voor de geest en de ziel
wat de pijnbank is voor het lichaam.
Chamfort

Leef je eigen leven want je zult je eigen dood sterven
Latin
Poppetje denkt na
Wie beseft dat hij onwetend is,
zet de eerste stap op het pad naar wijsheid.

Door zijn ogen te sluiten en stil te zitten
verandert een onwetende niet in een wijze.

De onwetende is een os.
Hij groeit in omvang,
maar zijn geest blijft klein.

Geestelijke waarheid is niet iets ingewikkelds of esoterisch; het is eigenlijk niets anders dan diepzinnig gezond verstand.

Het onrechtvaardige van onrechtvaardigheid
is het rechtvaardigen van onrechtvaardigheid
Alexander van Oosten

De bron van bijna alle problemen is het idee van bezit, het gevoel van mijn en dijn.

Jouw mogelijkheden zijn onbegrensd.
Verwacht het beste en je krijgt het beste, want jouw gedachten hebben scheppendekracht!

Als je iemand ontmoet wiens ziel niet op één lijn zit met de jouwe, zendt deze dan je liefde en ga verder.

Geluk is geen mooie vlinder waar je achteraan moet rennen maar een schaduw die je volgt als je er niet aan denkt. Vlindertje

Ik sta even stil… en dat is al een hele vooruitgang.

Laat zien wie je bent, los van verwachtingen, los van goedkeuring.

Piekeren neemt de zorgen voor morgen niet weg, maar wel de kracht van vandaag.

Waar verschillende culturen elkaar ontmoeten, ontstaat nieuwe muziek.

We zijn geneigd onszelf allereerst te beoordelen naar onze bedoelingen, terwijl we anderen voornamelijk beoordelen naar hun daden.

Wie het kind in zichzelf verliest, is voor altijd verdwaald.

Wie met beide benen op de grond blijft staan, komt niet ver.

Woorden als glas zo breekbaar, gebroken in mijn mond.
Voor eeuwig onuitspreekbaar, omdat ik de moed niet vond.

Alles is zoals het is.
Dat is geen wijsheid, maar een waarheid.
Hoe kan men dat veranderen?
Door het te veranderen.
Maar ook dan is alles weer zo als het is.
Boeddhistische wijsheid

Spiegel
De wereld is als een spiegel
Kijk je boos, dan kijkt hij boos terug.
Glimlach je, dan glimlacht hij terug.
Engels spreekwoord

Door het hek waardoor de achterdocht binnenkomt, gaat de liefde heen.
Engels spreekwoord

Een paradijsvogel kan alleen maar neerstrijken op de hand die niet probeert te grijpen.
Hindoe wijsheid

Wie met zijn hoofd in de wolken loopt en met zijn voeten op de grond, is een waarlijk groot mens.
Indiaans spreekwoord

Als je je gehaast voelt, maak dan een omweg.
Oosterse wijsheid

Perfecte mensen bestaan niet. Perfecte bedoelingen wel.
Uit film Robin Hood

Raap wanneer je valt telkens iets op.
A. Avery

Elkaar kennen wil niet zeggen alles van elkaar weten, maar met vertrouwen in elkaar geloven.
A. Schweitzer

In het juiste licht en op het juiste ogenblik is alles bijzonder.
Aaron Rose

Eenzaamheid is een muur geschilderd op een raam.
B. Seulsten

Gebondenheid aan ongebondenheid is de ergste vorm van gebondenheid.
Bertus Aafjes

Spirituele liefde is één hand uitstrekken naar het universum, één naar de wereld en zo een kanaal vormen voor energie
Christina Baldwin

Het verwezenlijken van je droom lijkt eerst onmogelijk, vervolgens onwaarschijnlijk, maar uiteindelijk onvermijdelijk.
Christopher Reeve

Ieder mens heeft een bestemming en het toeval helpt mee om die te bereiken.
Deepak Chopra

De beste manier om je tegen de negativiteit van anderen te beschermen, is je te omringen met een schild van positiviteit.
Doctor Barefoot

Kunstschilder
Je bent het resultaat van alle vroegere afbeeldingen die je voor jezelf geschilderd hebt. En je kunt altijd nieuwe schilderen.
Dr. Wayne Dyer

Waar je ook staat, je staat altijd wel op iemands tenen.
Godfried Bomans

Verdriet lijkt vaak zo zinloos, maar het leert ook het geluk kennen.
Greetje Touw

Je hebt het verleden niet achter je rug; je hebt het in je rug.
Hans van Mierlo

Taal omschrijft iets, maar omschrijven is wat anders dan tot de kern geraken.
Herman Finkers

Het is een grote koning die geen troon behoeft.
Hugo Claus

Omstandigheden maken de mens niet; ze onthullen hem.
J. Bommerez & K. van Zijntveld

Wat nergens op lijkt, is echt.
Jules Deelder

Van alle trieste woorden die zijn gezegd en geschreven, zijn de meest trieste; het had gekund.
John Greenleaf Whittier

Wie wenst of hoopt, leeft al in de toekomst.
Leopold Schefer

Wrok is een weigering om los te laten en in het huidige moment te komen.
Vergeving lost wrok op.
Louise L. Hay

Slechts wie kan opbouwen, mag vernielen.
Mahatma Gandhi

Oordeel niet zonder liefde in je hart.
Paul van den Bergh

De ware stilte is niet zonder geluiden, maar zonder gedachten.
Paul van den Bergh

Je bent niet in het leven om vrienden te maken,
je bent in het leven om een vriend te zijn.
Paul Fentener van Vlissingen

Het doel van het huwelijk is niet dat twee mensen hetzelfde denken, maar dat ze samen denken.
R.C. Dodds Verliefd

In goede gesprekken richten partijen zich niet tot elkaars woorden maar tot elkaars bedoelingen.
Ralph Waldo Emerson

Verveling tussen twee mensen ontstaat niet omdat ze fysiek samen zijn,
maar doordat ze in gedachten gescheiden zijn.
Richard Bach

De beste manier om met veranderingen te leren omgaan, is ze zelf te bewerkstelligen.
Robert Dole

Als je helemaal geen afval hebt, heb je ook niets om compost van te maken.
Thich Nhat Hanh

Uit dwang kan nooit geluk voortkomen.
Thomas Merton

Wat ik zo mooi vind, is dat degene die de fout buiten zichzelf zoekt, nooit tevreden is,
terwijl degene die de fout meteen bij zichzelf zoekt en zegt: ‘Wat ben ik stom geweest’,
door zijn ervaring rijker wordt en blijmoedig is.

Ervaring is niet wat een mens overkomt. Het is wat een mens doet met wat hem overkomt.

Ervaring scherpt ons inzicht zonder onze bedoelingen te veranderen.

Het enige wat de ervaring ons leert is dat de ervaring ons niets leert.

Een slecht geweten is de moeder van veel heerlijke ervaringen.

Door het verrassingselement leren wij van de ervaring alles wat zij de moeite waard vindt om ons bij te brengen.

Geen uitgebreide bespiegeling vervangt ooit ervaring.

Elke vrouw houdt van een man met ervaring,
maar zij wil altijd de laatste zijn.
Springend hart

Geluk betekent de ervaring van een volheid, niet van een leegte die gevuld moet worden.

Onze gedragslijn wordt niet door onze ervaring bepaald, maar door onze verwachtingen.

Ervaringen zijn de enige ware rijkdom, die men niet verliezen, maar enkel wegschenken kan – en die men zelfs behoudt als men haar wegschenkt.

Elke uitgang is een ingang tot iets anders.
Tom Stoppard

Het is de hoop op een betere toekomst die je juist vandaag gevangen houdt.

Als het ongeluk in een klein hoekje zit, zit geluk dan in de rest? Vraagtekens

Vriendschap geeft ogen aan de afstand en een stem aan de stilte.

Geluk is nooit droevig of vrolijk; het is geluk.

Verleden, toekomst, tijd en ruimte komen allemaal voort uit het denken. Voorbij het denken is alles in het hier en nu één.

De schoonheid der dingen leeft in de ziel van hen die haar aanschouwen.

Wie met zijn gezicht naar het verleden staat, staat met de rug naar de toekomst.

Alles wat je zegt dient waar te zijn. Maar niet alles wat waar is dient gezegd te worden.

Quotes top50 en tevens gezegden, spelling en meer!

Nog meer citaten

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Citaten