Ludo Coulier – Lente

Lente

De lente is een zoen
op maagdelijke lippen, eerst huiverend,
dan hunkerend naar lentegroen.

De lente is ’t gemaaide gras
met hier en daar een narcis
en kinderen zonder jas.

De lente is een kikkerlied
die kwaakt alsof het uit een slaap ontwaakt.
Een mooier lied bestaat er niet.

De lente is een wilg met knotten Boom in lente, zomer, herfst en winter
die opgewekt wil treuren
en lapt het aan zijn nieuwe lentebotten.

De lente is een kind, zo teer,
die onvermoeid wil groeien, bloeien.
Koester, draag het in je hart, aan jou de eer.

Ludo Coulier

Jaargetijden

Dit jaargetijde begint op het noordelijk halfrond (meestal) op 20 maart en eindigt (meestal) op 21 juni. Op het zuidelijk halfrond begint het meestal op 22 september. Tijdens deze periode worden in de noordelijker streken van het noordelijk halfrond de bomen veel groener en gaan veel planten bloeien; geleidelijk wordt het warmer en wordt de kans op vorst kleiner.

Het woord “lente” is een oude afleiding van lang en heeft betrekking op het lengen van de dagen. Het is verwant aan het Duitse Lenz en het Engelse lent, de veertig dagen durende vastentijd voor Pasen.

Om praktische, maar ook klimatologische redenen begint dit meteorologische jaargetijde op een vaste datum op 1 maart op het noordelijk halfrond en op 1 september op het zuidelijk halfrond. Deze duurt dan respectievelijk tot 1 juni en 1 december.

Een van de eerste internationale weerorganisaties onder leiding van de Duitse keurvorst Karl Theodor, de Societas Meteorologica Palatina besloot in 1780 om steeds drie opeenvolgende kalendermaanden als één seizoen te beschouwen. Sindsdien duurt dit seizoen dan ook drie maanden.
Nog meer over de lente

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Gedichten