Tastzin in de kunst

Tastzin

zondag 22 januari om 14 uur, in het Museum voor Schone Kunsten in Brussel.
BLINDHEID EN TASTZIN IN DE KUNST
Volkmar Mühleis stelt zijn boek ‘Kunst im Sehverlust’ voor.

conceptueel?

Wordt kunst door het kijken bepaald, of is ze puur conceptueel? In zijn studie Kunst im Sehverlust (‘Kunst en het verlies van het zien’) analyseert kunstfilosoof Volkmar Mühleis de wijzigingen die het kunstbegrip ondergaat wanneer het kijken wegvalt, en het denken alleen geen duidelijkheid kan verschaffen.
Beeldhouwer werkt aan een beeld

blinde kunstenaars

Binnen de vergelijking van zien en tasten, voorstellen en weten, schetst hij de geschiedenis van blinde kunstenaars van 350 jaar geleden tot nu. Twee hedendaagse blinde kunstenaars – de conceptkunstenaar Evgen Bavciar en de beeldhouwer Flavio Titolo – worden extra belicht. Tegelijk verwijst Volkmar Mühleis naar de esthetische interesse voor de tastzin bij kunsttheoretici zoals Heinrich Wölfflin, Max Raphael en Rudolf Arnheim.
Kunstschilder

Volkmar Mühleis (*1972) is docent filosofie aan de Hogeschool voor Wetenschap en Kunst Sint Lucas in Gent, departement Beeldende Kunst. Hij werkt free-lance voor het Museum voor Schone Kunsten in Brussel en als criticus voor het boekenprogramma van de Duitse omroep DeutschlandRadio.

Op de website kunt u meer lezen over Kunst op de tast. De webmaster schrijft: Naar aanleiding van jarenlang contact met slechtziende en blinde mensen ben ik op een idee gekomen. Kunst maken die je kunt voelen, in de letterlijke zin.