Categoriearchief: Verzamelhoekje

Eerste Kamer steunt ratificatie

Eerste Kamer steunt ratificatie VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

De Eerste Kamer heeft dinsdag 12 april 2016 met staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) gedebatteerd over de ratificatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Het VN-verdrag bestaat uit een opsomming van bestaande rechten van personen met een handicap met een nadere uitwerking van die rechten en omvat tevens de verplichting dat verdragsstaten alle passende maatregelen nemen om te waarborgen dat redelijke aanpassingen worden verricht. Bij ‘personen met een handicap’ moet gedacht worden aan personen met langdurige fysieke, mentale, intellectuele of zintuiglijke beperkingen.

Lees het volledige artikel

Vn-verdrag voor rechten van mensen met een beperking

Hier deelt de Coalitie voor Inclusie nieuws, informatie en activiteiten over het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. De Coalitie heeft als missie om de implementatie van dit verdrag te realiseren en zo te werken aan een inclusieve samenleving.
www.coalitievoorinclusie.nl

Van Rijn: ‘Goedkeuring VN-verdrag heugelijk voor iedereen’

Niet alleen voor de twee miljoen Nederlanders met een beperking, maar voor iedereen is het een heugelijke dag. Dat zei staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) vandaag in de Senaat tijdens de behandeling van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.
Duim omhoog
De Eerste Kamer ging dinsdagavond unaniem akkoord met het ratificeren van het verdrag.

Volwaardig meedoen

Van Rijn: “Volwaardig meedoen door iedereen begint met volwaardige toegang voor iedereen. Hoe nodig dat is, bleek bijvoorbeeld vandaag. Veel mensen met een beperking die het debat wilden volgen, konden alleen na veel improvisatie in de Eerste Kamer aanwezig zijn. Het illustreert voor mij het belang van deze goedkeuring, we zullen er met z’n allen veel harder aan moeten trekken. En met dit verdrag in de hand kan dat.”

Bron± Rijksoverheid


Reportage week van de toegankelijkheid

Reportage Week van de toegankelijkheid

Het Tilburgs Overleg Gehandicapten organisaties ging in samenwerking met het Steunpunt Aangepast Sporten Midden Brabant op 6, 7 en 8 oktober op bezoek bij drie sportverenigingen .
Dit in het kader van de landelijke week van de toegankelijkheid die werd georganiseerd van 5 tot 10 oktober met als thema ‘welkom bij de club’. Centraal staat het idee dat iedereen welkom is bij verenigingen dus ook mensen met een handicap. Een toegankelijke vereniging heeft niet alleen aandacht voor fysieke toegankelijkheid (deuren, drempels, trappen, enz.), maar zorgt ook voor passende activiteiten en toegankelijke informatie zodat echt iedereen mee kan doen. Daarnaast is het belangrijk dat de leden rekening houden met mensen met beperkingen en dat mensen prettig met elkaar omgaan. In een toegankelijke vereniging voelt iedereen zich welkom. Voor meer informatie zie: Week van de toegankelijkheid

Reportage

Omroep Tilburg heeft tijdens onze activiteiten in de Week van de toegankelijkheid opnames gemaakt en interviews gehouden. Zij waren aanwezig bij basketbalclub High five voor rolstoelbasketball, Tafeltennisvereniging Irene voor tafeltennis en rolstoelbadminton en Jeu de boules vereniging la Donné.


Op Facebook kunt u, ook zonder ingelogd te zijn, foto’s bekijken:
Foto’s week van de toegankelijkheid

TOG op Facebook

Flyeren voor Red de zorg

Flyeren om de zorg te reddden

Berry en Kim met shirts Red de zorg
Samen met het Tilburgs Overleg Gehandicaptenorganisaties kwam ik op donderdagmiddag in actie voor meer handen aan het bed en goede zorg voor iedereen.
Groepje dat ging flyeren
Op het Pieter Vreedeplein werd aan het winkelende publiek flyers uitgedeeld. Ook konden zij ter plaatse de volkspetitie Red de zorg tekenen. Velen reageerden enthousiast en waren bereid de actie te steunen. Soms vanuit persoonlijke motieven, zelf zorgbehoevend of mensen in de directe omgeving. Vaak ook waren zij zelf werkzaam in de zorg dus ondervinden van nabij welke consequenties de bezuinigingen hebben!
Cees en Frans met bed achter scootmobiel en in rolstoel
Uiteraard werd iedereen opgeroepen deel te nemen aan de landelijke demonstratie in Amsterdam op 12 september.

Omroep Tilburg kwam langs en zij maakten enkele opnames. Ook zijn we geïnterviewd voor de radio.

Red de Zorg demonstratie 12 september

Zorg moet gered worden

Het bestuur van het Tilburgs Overleg Gehandicaptenorganisaties heeft besloten deel te nemen aan de actie van het FNV ‘Red de Zorg’.
Dit kabinet bezuinigt miljarden. De gevolgen daarvan zijn voor vele kwetsbare mensen nu al pijnlijk voelbaar.
Op 19 juni nam staatssecretaris van Rijn de Volkspetitie in ontvangst. De volkspetitie is op 1 mei gestart en in 6 weken door meer dan 700.000 Nederlanders ondertekend. Hiermee roepen de ondertekenaars de verantwoordelijk staatssecretaris op om nog voor Prinsjesdag in te grijpen en de bezuinigingen te stoppen.
Er is veel steun van organisaties en prominenten. Omroep max, seniorenvereniging KBO-Brabant en het Landelijk Overlegorgaan Cliëntenraden, Arie Boomsma, Albert Verlinde en Humberto Tan en vele anderen hebben al steun betuigd aan Red de Zorg.

Dokter, werkzaam in de zorg
Dit signaal mag niet genegeerd worden. Staatssecretaris van Rijn heeft aangegeven met FNV en CNV het gesprek aan te willen gaan over de eisen van de Volkspetitie. We stoppen niet voordat de zorg gered is. Daarom organiseren we op 12 september de grote Red de Zorg demonstratie in Amsterdam. Kom ook en geef je op!

Om in Noord-Brabant mensen op te roepen aan de landelijke demonstratie deel te nemen zal op zaterdag 5 september een protest karavaan langs drie steden trekken. De Brabant-Toer start in Tilburg en gaat via Eindhoven naar Den Bosch.

Activiteiten in Tilburg

Er zal de komende tijd geflyerd worden en handtekeningen opgehaald worden in Tilburg op:

  1. Vrijdag 14-8 , Pieter Vreedeplein, 13:00
  2. Donderdag 20-8, Pieter Vreedeplein, 17:00
  3. Vrijdag 21-8, Wagnerplein, 13:00
  4. Woensdag 26-8 , Besterdplein
  5. Vrijdag 28-8 , Heyhoef 12:00

Andere activiteiten

  • 31-8 Persconferentie steunende organisaties
  • 31-8 Bijeenkomst Red de Zorg
  • 5-9 Tour voor Zorg

Nb. De bijbehorende website is inmiddels offline.