Categoriearchief: Verzamelhoekje

Duizend en één kracht

Onderstaande las ik vandaag (november 2006). Ik denk dat het een positief middel is om een positief doel te bereiken.

Duizend en één kracht

Allochtone vrouwen worden volgend jaar extra gestimuleerd vrijwilligerswerk te gaan doen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid start met projecten in Breda, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Nijmegen en Utrecht.

Het project kost 3,5 miljoen euro en heet Duizend en een kracht. Het richt zich vooral op allochtone vrouwen met een lage opleiding en slechte taalbeheersing omdat zij nog ver weg staan van betaald werk.

Ook zitten vrijwilligersorganisaties vaak te springen om allochtone vrijwilligers, meent het ministerie.

Duizend en één kracht is een driejaren project dat met een goede match van allochtone vrouwen en vrijwilligerswerk de positie van deze vrouwen én van vrijwilligersorganisaties in de multiculturele samenleving wil versterken.

Onder de vlag van Duizend en één kracht wordt in samenwerking met een aantal landelijke en lokale partners in de jaren 2007, 2008 en 2009 een breed scala aan activiteiten uitgevoerd gericht op werving en begeleiding van vrouwen enerzijds en werving van vacatures en bemiddeling in vrijwilligersorganisaties anderzijds.
Nieuws, de voortgang en de resultaten in Duizend en één Kracht worden verzameld in het dossier op vrijwilligerswerk.nl en in een nieuwsbrief. In dit dossier is ook veel kennis en expertise te vinden.

(dit dossier is inmiddels offline)

Landelijke projectpartners

Nederlands Rode Kruis

Humanitas Nederland

VluchtelingenWerk Nederland

Ik val zelf niet in deze categorie. Mij kun je in een ander hokje plaatsen! Maar wel doe ik al sinds jaar en dag vrijwilligerswerk. Met veel plezier kan ik wel zeggen. Helaas wordt dit werk niet door iedereen voor vol aangezien. Er werd me wel eens de vraag gesteld of ik “nog steeds niks doe”. Ach, ieder zijn mening.

Niet-winkeldag

Niet-winkeldag

Datum: zaterdag 29 november 2008, evenals de jaren erna op de zaterdag na thanksgiving!

Buy Nothing Day. De Internationale Niet-Winkeldag is een jaarlijks terugkerende actiedag op de zaterdag na Thanksgiving. Winkelwagentje
Dit fenomeen verovert langzaam maar zeker de wereld. Nadat de Canadees Ted Dave in 1992 de eerste Internationale Niet-Winkeldag uitriep als een min of meer individuele actie, werd het idee in 1993 overgenomen door groepen in de Verenigde Staten, Engeland en Ierland. In 1995 introduceerde Omslag, Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling deze dag in Nederland. In de jaren daarna sloten ook groepen in Australië, Nieuw-Zeeland, Japan, Zweden, België, Noorwegen, Duitsland, Finland, Polen en Slovenië zich bij de internationale campagne aan.

Een (nationale) feestdag in:
Australië, België, Canada, Duitsland, Finland, Groot-Brittannië, Ierland, Japan, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Polen, Slovenië, Verenigde Staten, Zweden.

Het product Niets

Een nieuw product verovert de markt: het product Niets! Er is veel vraag naar Niets. Miljoenen mensen hebben Niets nodig! Het nieuwe product is nu verkrijgbaar voor een aantrekkelijke prijs: je krijgt Niets voor niets! De toepassingsmogelijkheden zijn legio. Niets geeft ruimte in huis, vraagt geen onderhoud, hoeft niet verzekerd te worden en verbruikt geen energie. Het geeft zelfs energie, want voor Niets gaat de zon op! Niets is beter! Koop Niets!

Het uitgelezen moment om Niets aan te schaffen is op de laatste zaterdag van november, Buy Nothing Day. Die dag is immers de protestdag bij uitstek van iedereen die zich verzet tegen het consumentisme, het najagen van economische groei, de macht van de grote bedrijven, de 24-uur-stressmaatschappij, de zevendaagse koopweek en een leven in dienst van de economie.

Niets kopen bevordert een rechtvaardiger verdeling van de rijkdommen die de aarde biedt. Momenteel verbruikt de rijkste twintig procent van de wereldbevolking (Europa, Noord-Amerika, Japan, Australië) 86 procent van de beschikbare grondstoffen en energie. En toch lopen er in die landen nog mensen rond die beweren dat de economie nog moet groeien!

Lees er meer over op Wikipedia

Eerste Kamer steunt ratificatie

Eerste Kamer steunt ratificatie VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

De Eerste Kamer heeft dinsdag 12 april 2016 met staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) gedebatteerd over de ratificatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Het VN-verdrag bestaat uit een opsomming van bestaande rechten van personen met een handicap met een nadere uitwerking van die rechten en omvat tevens de verplichting dat verdragsstaten alle passende maatregelen nemen om te waarborgen dat redelijke aanpassingen worden verricht. Bij ‘personen met een handicap’ moet gedacht worden aan personen met langdurige fysieke, mentale, intellectuele of zintuiglijke beperkingen.

Lees het volledige artikel

Vn-verdrag voor rechten van mensen met een beperking

Hier deelt de Coalitie voor Inclusie nieuws, informatie en activiteiten over het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. De Coalitie heeft als missie om de implementatie van dit verdrag te realiseren en zo te werken aan een inclusieve samenleving.
www.coalitievoorinclusie.nl

Van Rijn: ‘Goedkeuring VN-verdrag heugelijk voor iedereen’

Niet alleen voor de twee miljoen Nederlanders met een beperking, maar voor iedereen is het een heugelijke dag. Dat zei staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) vandaag in de Senaat tijdens de behandeling van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.
Duim omhoog
De Eerste Kamer ging dinsdagavond unaniem akkoord met het ratificeren van het verdrag.

Volwaardig meedoen

Van Rijn: “Volwaardig meedoen door iedereen begint met volwaardige toegang voor iedereen. Hoe nodig dat is, bleek bijvoorbeeld vandaag. Veel mensen met een beperking die het debat wilden volgen, konden alleen na veel improvisatie in de Eerste Kamer aanwezig zijn. Het illustreert voor mij het belang van deze goedkeuring, we zullen er met z’n allen veel harder aan moeten trekken. En met dit verdrag in de hand kan dat.”

Reportage week van de toegankelijkheid

Reportage Week van de toegankelijkheid

Het Tilburgs Overleg Gehandicapten organisaties ging in samenwerking met het Steunpunt Aangepast Sporten Midden Brabant op 6, 7 en 8 oktober op bezoek bij drie sportverenigingen .
Dit in het kader van de landelijke week van de toegankelijkheid die werd georganiseerd van 5 tot 10 oktober met als thema ‘welkom bij de club’. Centraal staat het idee dat iedereen welkom is bij verenigingen dus ook mensen met een handicap. Een toegankelijke vereniging heeft niet alleen aandacht voor fysieke toegankelijkheid (deuren, drempels, trappen, enz.), maar zorgt ook voor passende activiteiten en toegankelijke informatie zodat echt iedereen mee kan doen. Daarnaast is het belangrijk dat de leden rekening houden met mensen met beperkingen en dat mensen prettig met elkaar omgaan. In een toegankelijke vereniging voelt iedereen zich welkom. Voor meer informatie zie: Week van de toegankelijkheid

Reportage

Omroep Tilburg heeft tijdens onze activiteiten in de Week van de toegankelijkheid opnames gemaakt en interviews gehouden. Zij waren aanwezig bij basketbalclub High five voor rolstoelbasketball, Tafeltennisvereniging Irene voor tafeltennis en rolstoelbadminton en Jeu de boules vereniging la Donné.


Op Facebook kunt u, ook zonder ingelogd te zijn, foto’s bekijken:
Foto’s week van de toegankelijkheid

TOG op Facebook