Blinde van Benares

De blinden van Benares

De koning van Benares liet drie blinde bedelaars voor zijn troon komen.
De mannen die vanaf hun geboorte blind waren, werden bij een olifant gezet en kregen de opdracht de olifant te beschrijven. De koning beloofde een zak met goudstukken aan degene die de beste beschrijving van de olifant zou geven.

De drie blinden begonnen direct ruzie te maken over de vraag hoe de olifant er in werkelijkheid uitzag.Man vloekt
Zij konden niet tot overeenstemming komen.
De koning van Benares heeft de zak met goudstukken zelf gehouden.

Naar Boeddha (560 – 480 voor Christus)
Boeddhist

Grondslag

Die ontdekking van de werkelijkheid is de grondslag van de boeddhistische levensvisie: lijden en dood zijn onvermijdelijk, alles is impermanent. In de Benares-preek zegt Boeddha dat het “lijden waarlijk bestaat”.

Alles is lijden

De Boeddha zou hebben gezegd: “Alles is lijden. Geboorte is lijden, ziekte is lijden, de dood is lijden, de vereniging met wat men niet bemint is lijden, scheiden van wat men bemint is lijden, niet verkrijgen wat men verlangt is lijden. Krijgen wat men niet verlangt, is lijden”.

Hier ligt dus een groot verschil met het monotheïsme, dat het bestaan van het kwaad en het lijden theologisch (en niet psychologisch) wil verklaren en dat niet bevredigend kan! Waarom schiep een almachtige God een onvolmaakte wereld en waarom is het kwaad deel van Zijn almacht? Voor een boeddhist is het probleem van het menselijk lijden te urgent om zich de luxe te permitteren speculatieve vragen te stellen, die niet onmiddellijk relevant zijn. Speculatieve discussies over de natuur van God, de oorsprong van de wereld of het wezen van de ziel worden niet gesteld.

De Boeddha stelt christenen voor een indringend vraagstuk. Het gaat de Boeddha niet om de vraag of God nu wel of niet bestaat, maar om de vraag of geloven in God enige relevantie heeft voor de onmiddellijke problemen van de mens. Zijn houding is in dezen duidelijk: Laten we het spreken over God opgeven en ons onmiddellijk wijden aan de bevrijding van de mens.

6 reacties

 1. Ingewikkeld allemaal. Ik ben ervan overtuigd dat als wij alles zouden weten, we de wereld wel optimaal zouden beschouwen.
  Lijden is geen straf. Het is soms een gevolg van eerdere beslissingen en daaruitvolgende handelingen. Ook kan het horen bij een levenservaring. Spiritueel ingestelde mensen denken dat je dit dan voor je geboorte heb gewild, om dit te ervaren. Ik denk dit ook.

 2. Nou, ik ben wel spiritueel ingesteld maar deel niet de mening dat zij (ik in dit geval) voor de geboorte al iets hebben gewild. Bijv. de ervaring.
  Met jouw idee over lijden ben ik het wel eens. Het is een gevolg van een handeling, een eerder gemaakte keuze. Maar daarmee is het wel een onaangenaam gevolg waar je iets mee moet/kunt. Daarnaast denk ik dat lijden veelal te maken heeft met onze gedachten. Het denken heeft zoveel invloed en als dat negatief is kan het helpen anders te leren denken. Maar dat is wel erg moeilijk, ons ego komt in opstand.

 3. Gedachten zijn krachten.
  Handelingen die je doet zijn wat mij betreft niet verboden, maar je moet zelf voor de gevolgen instaan.
  Maar hoe verklaar je het ‘lijden’ van iemand die vanaf zijn geboorte bv doof is, een slechte vader heeft of aids heeft? Dit lijden is geen gevolg van een handeling. Vandaar dat er spiritueel gezien een keuze moet zijn gemaakt voor de geboorte, over de omstandigheden van het te beginnen leven. Sommige noemen dit een karma, maar ik vind een karma een soort straf en daar ben ik het dus niet mee eens. Ik ben overtuigd van de kracht van je gedachte. De kracht die je zowel voor als na je geboorte hebt.

 4. Oké, ik kan ver met je meegaan. Snap het niet helemaal omdat je het enerzijds hebt over handelingen en anderzijds over gedachten en die 2 lijken door elkaar heen te lopen. Ik begrijp dat lijden voort kan komen uit je handelingen, uit je keuzes. Lijden kan ook voortkomen uit gedachten – gedachten zijn krachten. Sommigen beweren inderdaad dat je voor je geboorte al kiest bij wie je geboren wordt, je kiest als het ware zelf de omstandigheden waarin je later zult opgroeien. Kennelijk een bewuste keuze omdat die omgeving, dat gezin etc. jou iets kan leren wat je nodig hebt. Daar geloof ik zelf niet in, ben er sowieso nog niet van overtuigd.
  En karma, karma leert ons lampen te plaatsen aan de rand van de afgronden van het bestaan, zodat wij niet uit onwetendheid ten val komen.
  Je kunt er het positieve of het negatieve uit halen, zoals met alles. En sowieso pik je er datgene uit wat je aanspreekt, waar je iets mee kunt, wat bij je past.

 5. Het is een moeilijk onderwerp, maar mijn gedachte is dat lijden niet altijd slecht is. Als je kiest voor een bepaalt leven dan doe je ervaringen op die je ziel op dat moment wil hebben. Ook al is het een rotsituatie.
  Ik zie lijden niet als een straf, maar als een gevolg van keuzes. Een keuze die je in dit leven maakt of een bewuste keuze die je maakte voor je werd geboren. Een keuze in dit leven heeft vervolgens een handeling nodig om tot iets te komen, dat lijden veroorzaakt. Maar nogmaals het zijn mijn gedachten, waar ik het lijden mee verklaar.

 6. Interessante kwestie,… en in feite gaf de Boeddha aan waaróm “alles” lijden zou zijn. Zodra de cyclus begint van geboren worden worden de processen ingezet van de levensontwikkeling. Met alle vóór’s én ná’s … die zich náást elkaar ontwikkelen. Wij zetten die echter tegenóver elkaar,… Pas in een perspectief kunnen wij een beetje overzien en beginnen er iets van te snappen. Zodra je dat op je eigen individu betrekt is afstand de énige mogelijkheid te overzien, en dat is vaak niet leuk, gedachten krachten ten spijt …
  groet Roy

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.