Internationale vrouwendag

Vrouwendag

Internationale Vrouwendag is de actiedag van de vrouwenbeweging. Deze dag wordt jaarlijks op 8 maart georganiseerd. Het is de actiedag van de vrouwenbeweging. Deze dagwerd voor het eerst uitgeroepen door Clara Zetkin op de internationale vrouwenconferentie in Kopenhagen in 1910, waaraan 100 mannen en vrouwen deelnamen uit 17 landen. Hoewel de aanleiding de massale staking was op 8 maart 1908 in de Verenigde Staten van vrouwen in de textiel- en kledingindustrie voor een achturige werkdag, betere arbeidsomstandigheden en kiesrecht, stond de strijd voor algemeen kiesrecht aanvankelijk centraal. De jaren daarop werden in een groeiend aantal landen op 8 maart demonstraties en vergaderingen gehouden. De Eerste Wereldoorlog maakte een einde aan dit gebruik.

Met de opleving van de feministische beweging in de jaren zestig kwam de belangstelling voor een internationale vrouwendag weer terug en sinds de jaren zeventig wordt er in veel landen aandacht aan besteed. In veel socialistische landen is op 8 maart een officiële feestdag en in 1978 werd de dag door de Verenigde Naties als feestdag erkend.
Vrouwen
Vanaf 1978 wordt in Nederland door veel vrouwengroepen gezamenlijk 8 maart gevierd. De bedoeling van de dag is opnieuw de gemeenschappelijke strijdpunten van de vrouwenbeweging naar voren te brengen.

Bron: vrouwendag

Vrouwtjes, ter ere van vrouwendag!

Doel

De bedoeling is opnieuw de gemeenschappelijke strijdpunten van de vrouwenbeweging naar voren te brengen.
De initiatiefgroep Beijing + 10 – Tijd voor actie ! heeft vrouwenorganisaties opgeroepen tijdens Vrouwendag2005 aandacht te vragen voor de evaluatie van het Beijing-Actieplan. Dit werd in 1995 tijdens de laatste Wereldvrouwenconferentie aangenomen.

www.internationale-vrouwendag.nl
Van deze site volgende info:
Er bestaan verschillende lezingen voor de keuze van 8 maart als datum.
Lag de oorsprong in Rusland of de Verenigde Staten?
Een gangbare westerse lezing was dat 8 maart terug te voeren was op stakingen van textielarbeidsters in New York op 8 maart 1908. Zij gingen de straat op om te demonstreren tegen onder meer de lange werktijden, de lage lonen en de slechte werkomstandigheden.

Het is mogelijk dat deze verklaring voor de keuze van 8 maart pas in de jaren vijftig van de twintigste eeuw is ontstaan.

In de periode van de Koude Oorlog kon toch moeilijk de eer aan een communistisch land gegeven worden? 8 maart zou namelijk in een andere lezing teruggaan op de grote vrouwenstaking en demonstratie op 8 maart 1917 in St. Petersburg. In ieder geval is in 1910 besloten jaarlijks een Internationale Vrouwendag te organiseren.

2 reacties

 1. Op de een of andere manier heb ik niets met Vrouwendagen, emancipatieproblemen en dergelijke. Het zal wel door mijn opvoeding komen. Mijn moeder, nu 77, is altijd geëmancipeerd geweest, werkte naast huishouden en kinderen, ik weet niet beter want in mijn hele omgeving (niet alleen bij familie) was en is het zo.
  Ooit was ik lid van de PvdA, ik ben afgehaakt omdat ik dat voortdurende getrek van de Rooie vrouwen zat was: ik kwam niet op de vrouwenbijeenkomsten (waarvan vooral de kinderopvang aangeprezen werd), ik had dat niet nodig, had zelf wel oppas, en ik had er geen tijd voor want ik werkte.
  Nou ja, weer zo’n onderwerp waar ik wel een boek over kan schrijven …
  Natuurlijk realiseer ik me dat er vrouwen achtergesteld worden, onvoldoende hun rechten opeisen en/of krijgen, het is niet zo dat ik m’n ogen ervoor sluit. Maar zelf naar zo’n bijeenkomst gaan: nee.

 2. Wat ik verrassend vond was dat nog maar zo’n 20 jaar geleden in het burgerlijk wetboek is geregeld dat vrouwen ook handelingsbekwaam kunnen zijn. Voor mij was het normaal dat vrouwen aan van alles en nog wat konden deelnemen. Mijn zussen konden studeren. Als vrouwen ergens werken kan dat tamelijk veilig, terwijl dat vroeger toch ook anders was.
  Bovendien vind ik het opmerkelijk dat er weinig geschiedenisboeken zijn geschreven over vrouwen, terwijl ik aanneem dat vroeger de verhouding mannen/vrouwen toch ook fifty fifty zal zijn geweest.
  Ik kan mij overigens voorstellen dat zoiets als een vrouwendag inderdaad vele vrouwen niet aanspreekt. Ik zie er heel wat vrouwen uit mijn familie ookniet naartoe gaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.