Tijdsbesef

Is het alweer zo laat? Het is net alsof de tijd vliegt…

Hoe laat heb jij het?
Vroeger had elke plaats zijn eigen tijdrekening. Als het in de ene stad 9 uur was, was het in een volgende stad bijvoorbeeld 9.15 uur. Dat werd lastig toen er treinen gingen rijden. De spoorwegen hanteerden daarom hun eigen tijdrekening: de stationsklokken gaven overal dezelfde tijd aan. Maar de klokken in de stad zelf gaven vaak nog wel de afwijkende, lokale tijd aan! Pas in 1908 werd een voor heel Nederland geldende wettelijke tijd aangekondigd.
Poes en koekoeksklok

De tijd vliegt!

Een algemene ervaring van ouderen. Als je ouder wordt, lijkt het of de tijd steeds sneller voorbijgaat. Een merkwaardige zaak is, dat bij tal van proeven is gebleken, dat ouderen zich de periode van hun 15 e tot hun 25 e jaar scherper herinnerden dan de middelbare-leeftijdsperiode daarna. Dit geldt zowel voor persoonlijke gebeurtenissen als voor wat zich op het wereldtoneel afspeelde.
Zeker is, dat ons tijdsbesef afhangt van het aantal indrukken, dat wij in een bepaalde periode opdoen. Een vakantie met tal van belevenissen duurt langer dan past bij het aantal dagen, dat hij duurt. Wie zijn leven optisch wil verlengen, moet dus zorgen voor veel afwisseling en spanning.

Biologische tijdsklokken

In ons lichaam bevinden zich verschillende biologische klokken. Hoe snel ze lopen, hangt van verschillende factoren af. Bij koorts lopen de klokken sneller, hetgeen invloed heeft op het inschatten van de tijd. Bij ouderdom vertragen de klokken, onze lichaamsprocessen gaan trager, bijvoorbeeld het genezen van wonden. En daarom lijkt de tijd sneller te gaan.
Man rookt

Tijd voor een sigaretje?

De tijd gaat een stuk langzamer voor wie net gestopt is met roken. De gezondheidswetenschapper Laura Klein ontdekte dat de tijd voor hun gevoel vijftig procent langer duurt dan de werkelijke tijd. De pas gestopte roker raakt hierdoor sneller geïrriteerd, zo legt Klein uit voor de nieuwsdienst van het blad New Scientist. Voor de niet-rokende lezers vergelijkt ze de situatie met een stoplicht dat wel een eeuwigheid op rood lijkt te staan, natuurlijk net wanneer je haast hebt.
Deze verstoring in het tijdsbesef maakt het nog eens extra moeilijk om te stoppen met roken, aldus Klein. “Dit kan de oorzaak zijn van het onrustige gevoel dat deze mensen hebben, waardoor ze zich niet goed meer kunnen concentreren.

Bron:
VPRO

De tijd is een groot meester, hij brengt vele zaken in orde.
De vlinder telt geen maanden, doch momenten en heeft tijd genoeg.
Een man met één horloge weet de exacte tijd . Een man met twee horloges is nooit zeker.

26 reacties

 1. Bij ouderdom vertragen de klokken, onze lichaamsprocessen gaan trager, bijvoorbeeld het genezen van wonden. En daarom lijkt de tijd sneller te gaan
  Dit stukje snap ik niet???

 2. Ik bij nader inzien ook niet.
  Misschien dat als de genezing bijvoorbeeld 3 weken duurt, dat die periode dan als lang wordt ervaren, wat mogelijk verward wordt met snel. Ik heb geen idee en had er eerder overheen gelezen!

 3. Ik heb geen horloge, dus ik verspil geen tijd door er op te kijken.
  Als ik met de trein reis heb ik nooit haast. Ik ga ook nooit op tijd naar het station omdat die dingen toch elk half uur vertrekken.
  Ik denk dan ook dat we (iedereen behalve ik) ons tijdmoeilijkheden op de hals halen met een horloge en door op tijd ergens te willen zijn.

  Vroeger moest ik op tijd naar de TV kijken om een favoriet TV-programma niet te missen, Maar met Uitzendinggemist.nl is dat nu ook over.

 4. Ik denk dat het veel rust kan geven, als je niet alles op uur en tijd moet doen. Ja moet, vanwie? Van jezelf? Ik denk niet dat we er altijd onderuit kunnen, bijv. met een baan, afspraak met huisarts en dat soort dingen. Maar buiten dat zal het een stuk rustiger leven. Maar wordt tijd dan ook abstracter in je beleving, kun je een uur nog inschatten of zegt tijd niks meer?

 5. Aan de stand van de zon en het gevoel in m’n maag kan ik tot op een kwartier nauwkeurig de tijd schatten. Ik heb ook 1 klok (een reiswekker) in huis voor het geval ik op tijd bij een huisarts moet zijn. Dat soort situaties komt zeer weinig voor. De laatste keer belde ik de huisarts wegens een gebroken arm en ik kon zo langskomen en liep zo door het ziekenhuis is. Binnen een uur was alles geklaard, ik heb dus nergens lang hoeven wachten.
  Mijn laatste bazen had variabele aanvangtijden. Als je later kwam ging je later naar huis. Vaak vergat ik de tijd bij het naar huis gaan omdat ik graag m’n werk afmaak en dus liever niet halfafgemaakt achterlaat.
  In Chinese landen zijn klokken een soort taboe. Op de treinstations in Taiwan was geen klok te vinden. De meeste mensen valt dat niet op, maar mij dus wel omdat ik daar ook geen horloge droeg.

 6. Hm, dat zou mij niet lukken, ik heb op de gekste momenten honger dus dat gevoel zou een slechte ‘raadgever’ zijn. Maar misschien komt dat weer omdat mijn biologische klok niet gelijk opgaat met die van de dag en de nacht oftewel met de zon en de maan.
  Wie weet kom ik er ooit nog toe zonder horloge te leven, nu is het nog een soort controlemiddel.

 7. Dank je wel voor je lieve woorden bij mij Kim! Ik waardeer het ten zeerste en het doet een mens goed.
  En wat betreft roken: toen ik gestopt was merkte ik dat ik de dag indeelde naar sigaretten. “eerst effe ditr en dat doen en dan een peuk” of “nu een peuk en dan gaan we dat doen”
  Een roker denkt in sigaretten, niet in minuten of uren, viel me op.
  Grappig om het fenomeen tijd bij jou beschreven te zien.
  Ik leef overigens zonder horloge. Hou niet van gedoe aan mijn pols. :Glimlach:

 8. Mooi gezeggd; een roker denkt in sigaretten. Allemaal van die dwangmatigheden.
  Ik draag dus wel een horloge. En het gekke is dat ik het ding niet voel maar zodra ik hem niet om heb merk ik het gelijk! Ook al dwangmatig… even kijken hoe laat het is. :Knipoog:

 9. Horloges was bij mij ook nix, omdat ik veel te dunne polsen heb. Ooit heb ik eens een zakhorloge voor m’n verjaardag gehad, die moet nog ergens liggen. Dat ding heb ik ook nooit gebruikt.
  Heb je een voeler of een voorlezer?

 10. Ik heb een braille horloge.
  Dat probleem met die smalle polsen komt me bekend voor. Ik moet er standaard een stel gaatjes bij laten maken anders schiet ie zo van mijn hand af of draait telkens rondjes!
  En een zakhorloge heb ik ook, in braille nog wel, ooit eens gekregen van iemand. Maar dat is een vrij groot zwaar geval dus ligt werkloos in de kast.

 11. Hoewel het eigenlijk al bedtijd voor mij is heb ik even de tijd genomen om een en ander over tijd te lezen. Ik wist niet dat het nog zo kort geleden was dat iedere stad zijn eigen tijd had. Ja, in menige oude plaats kom je nog veel zonnewijzers tegen, dat is mij bekend. Mijn stofwisselingsritme is niet echt stipt, maar toch wel herkenbaar. Als kind maakte ik veel nieuws mee en dan duurt de dag lang, terwijl ik nu veel niet meer als nieuws doch als bekends ervaar en nu lijkt alles sneller voorbij te gaan. Zo, ik heb er voor dit moment even voldoende bij stilgestaan…

 12. Ik ben net wakker dus nog helder (?) en denk het te snappen. Periodes waarin veel gebeurt lijken langer. Bij ouderen gebeurt minder dus lijkt de tijd achteraf snel gegaan te zijn.
  Rokers leven korter. Neuken heeft een positief effect op de levensverwachting. Rokers: neuk voor je leven!

 13. En toch snap ik het niet. Je zou denken dat een dag voorbij vliegt als er veel gebeurt, dus door veel activiteit lijkt de tijd sneller te gaan. Maar erwordt juist beweerd dat bijv. een actieve vakantie langer lijkt te duren. Terwijl de dagen volgens mij voorbij kruipen, de tijd langzaam gaat als er weinig gebeurt, waarmee ik hier bedoel als je je verveelt.

 14. Welbeschouwd bestaat tijd bij de gratie van het bewustzijn. Op het moment dat wij ons bewust zijn van de tijd, zoals in de wachtkamer, dan lijkt het wachten een eeuwigheid te duren. Ben je echter tevreden aan het roken, dan zou je achteraf kunnen vaststellen dat gebeurtenissen in een wippie voorbij vlogen. Hier in de academie is het overigens rookvrij.

 15. En mag ik daaruit concluderen dat… het op de academie goed toeven is?
  Ja Leendert, dat volg ik nog maar het blijft ingewikkeld omdat tijd zo iets ongrijpbaars is. Ik had het er met Henk over. Hij zei, als voorbeeld, dat een vakantie langer geduurd lijkt te hebben dan hij deed omdat ie zo vol activiteiten zat. Maar erop terugkijkende concludeer je dan dat de tijd snel is gegaan. Het blijft dus erg dubbel. Misschien is het een kwestie van je tijd optimaal benutten, wat dat ook betekenen mag. Nee, je leven benutten, eruit halen wat erin zit?

 16. Wel, hier op de academie heb ik de tijd niet om aan vakantie te denken, maar wat je schrijft past helemaal in het leerstuk der temporele bewustzijnstoestanden.
  Naarmate we ouder worden kunnen wij ons steeds minder goed herinneren wat we net gedaan hebben. Fraai gezegd laat ons kortetermijngeheugen ons steeds vaker in de steek. Dat heeft dan tot gevolg dat wij ons minder bewust zijn van wat is gebeurd, waardoor de tijd (of beter: onze notie van tijd) anders wordt in de loop der – jawel – tijd. Ja mevrouw Kim, het is hier goed toeven!

 17. Haha maf mens. Maar het begint me te dagen… Ik denk dat ik het ga begrijpen. Het is me in elk geval duidelijk dat tijdsbeleving erg subjectief is. Mensen kunnen conclusies trekken uit de tijd die is verstreken na iets ingrijpends en die conclusie, of veronderstelling is dan puur gebaseerd op de letterlijke tijd die is verstreken. Maar hoe die tijd subjectief is ervaren, is een ander punt. Vaag…. Ik bedoel te zeggen dat tijd niks zegt. :Glimlach:

 18. Zo is het, mevrouw.
  Tijd zegt niets. De klok zegt ons wel wat en door de wijzers of de cijfers van de klok veronderstellen we te weten hoe laat het is. Feitelijk helpt zo’n klok ons herinneren aan afspraken, waardoor het mogelijk wordt om treinen te laten rijden colleges te geven etc. Tijd is dus een relatief begrip: hoe verhoudt de stand van onze planeet zich tot de zon? Die verhouding oftewel relatie is indicatief voor het moment van het dag/nacht-ritme waarin wij ons thans bewust bezighouden met een der boeiendste facetten van het leerstuk der temporele bewustzijnstoestanden.

 19. Je haalt me de woorden uit de mond.
  Kortom, tijd is een verwarrend begrip. Ook alweer niet waar. Tijd is een relatief begrip, dat is wel waar en eigenlijk is het alleen om die reden al verwarrend. Er wordt wel erg veel geregeerd door tijd, openings- en sluitingstijden, afspraken, werktijden, etenstijd, bedtijd, koffietijd. Tiet veur un pafke! :Knipoog: :Glimlach:

 20. Met de assistente van de prof. drs ir
  Op de vankantie terugkijkend lijkt deze langer omdat je zoveel gedaan hebt. Op het moment zelf gaat de tijd snel omdat je zoveel doet. Per saldo dus 0.
  Waar blijft de tijd?

 21. Ja nou en dat maakt het dus zo dubbel. De dagen vliegen voorbij maar erop terugkijkend lijkt het langer. Ik zou denken dat de vakantie dan korter lijkt dan ie was, omdat de dagen zo snel voorbij zijn gevlogen! Ik was eens een maand in Portugal en vooraf denk je dat dat een welhaast eindeloze tijd is. Dus niet want ook 4 weken zijn om voor je het weet. Ik blijf het maar een vreemd verschijnsel vinden.
  Als ik naar mijn eigen leven kijk dan is het wel alsof de tijd tot mijn 18de langer was dan de jaren erna, terwijl dat ongeveer evenveel jaren betreft. En die 15 jaar dat ik nu niks meer zie zijn voorbij gevlogen maar tegelijkertijd vind ik het een raar idee, al 15 jaar, dan is het ineens weer zo erg lang…!

 22. Bij wachten op iets duurt de tijd erg lang. Maar dat wachten vergeet je snel omdat er niets in gebeurde.
  Als je veel dingen meemaakt, dan is de ag sneller om. Als je aan dat soort dagen terugdenkt, dan zijn die veel langer omdat je er zoveel herinneringen aan hebt.
  Bij mij is dus de terugkijktijd omgekeerd evenredig met de beleeftijd.
  Het is ook een dilemma. Als ik mijn beleeftijd wil vertragen, dan moet ik zorgen dat ik iets niet wil en er erg tegenop zie. Dat verhoogt niet bepaald de levenskwaliteit. Als ik m’n levenskwaliteit verhoog, dan ben ik voor ik het weet oud. Lastig probleempje dus.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.