Een ongewoon gesprek

Een ongewoon (bijzonder) gesprek

‘God spreekt tot iedereen, maar niemand luistert’, zegt de auteur. Hij luisterde wel – en schreef het op. ‘mijn vragen en Zijn antwoorden over het leven op aarde.’

Op de achterflap:

De auteur schrijft in dit boek de goede gesprekken die hij rechtstreeks met God gehad heeft. Ze gaan over de mens, over goed en kwaad, over werk, over liefde, over de zin van het leven. God blijkt een intelligente, kritische en humoristische waarnemer van het leven op aarde. Zijn bemoedigende boodschap is dat de mens vooral de schepper moet zijn van zijn eigen leven.

WAAROM POSITIEF DENKEN NIET WERKT EN DANKBAARHEID WEL?

Hoeveel mensen zijn niet bezig met affirmaties en positief denken zonder dat dit gevolgen heeft? De reden waarom dit niet werkt is dat achter het positieve denken vaak een uitgesproken negatief denken schuil gaat. Als je de behoefte voelt om 200 keer achter elkaar “Iedereen houdt van mij” te zeggen dan doe je dat waarschijnlijk omdat je eigenlijk denkt dat niemand van je houdt.
I love you
Nu is wat in het onbewuste zit (de visie dat niemand van je houdt) vele malen sterker dan de bewuste overtuiging. Aangezien je je eigen realiteit schept zul je de onbewuste opvatting tegenkomen. De enige manier om dit probleem te doorbreken is een diep geloof (“Uw geloof zal U redden”). Je moet niet wensen dat iedereen van je houdt. Nee, je moet dankbaar zijn dat iedereen van je houdt. Je moet er zeker van zijn dat God je een realiteit zal geven waarin iedereen van je houdt. Ook als je op dit moment een andere realiteit aantreft.

Realiteit

Dit is niet eenvoudig. Daarom hebben ook zoveel mensen moeite met het scheppen van de gewenste realiteit. Alleen mensen met een diep geloof en vertrouwen zullen dankbaarheid kunnen ervaren voor een realiteit die op dit moment niet bestaat.
Tweehonderd keer iets herhalen is dus niet de oplossing. Wel dankbaarheid en een ABSOLUUT geloof dat de realiteit die je wenst ook gegeven zal worden.

Als je zaken wenst formuleer dan altijd je gedachten positief en in het hier en nu . Bijv. niet: “Ik wil niet arm zijn”, maar “Ik ben rijk”. Ook een gedachte als “Ik wil rijk zijn” is onjuist. Stel dat dit gerealiseerd wordt. Dan zul je inderdaad bereiken dat je rijk WILT zijn, maar zonder dat dit feitelijk gebeurt. Je krijgt precies wat je wenst, niet meer en minder.

Tevens is het van belang dat je de huidige realiteit niet verwerpt, maar aanvaardt als je eigen schepping. En die schepping heeft je iets te vertellen. En door die schepping kun je groeien. Daarom verwerp het niet, maar omhels het, inclusief de pijn.

Citaat uit ‘Vriendschap met God’, hoofdstuk 16:

“Als je niet tevreden bent, zul je je tegen je eigen creatie verzetten en de dingen waartegen je verzet, houden stand. Pas wanneer je iets aanvaardt, kun je het veranderen, zowel in jezelf als daarbuiten. Aanvaardt daarom alles als de goddelijke manifestatie van de goddelijkheid in jezelf. Erken jezelf als schepper en pas dan kun je het ont-scheppen.” Transformeren via de weg van verwerping en agressie is onmogelijk. De enige weg tot transformatie is via aanvaarding. En als je de voorkeur geeft aan een andere realiteit dan kun je die scheppen door dankbaar te zijn voor die nieuwe werkelijkheid, al voordat die feitelijk wordt ervaren. En wel dankbaar te zijn met je hele wezen. Doordat slechts weinigen dit kunnen opbrengen creëren slechts weinigen de door hen gewenste realiteit.

EEN EENVOUDIGER MANIER VAN SCHEPPEN

De beste manier om de gewenste realiteit te scheppen is al te voelen dat deze er is en er dankbaar voor te zijn. Dit is een moeilijk proces dat slechts weinigen kunnen opbrengen. Een eenvoudiger manier is om anderen op een onbaatzuchtige manier datgene te geven wat je zelf zou willen hebben. Stel dat je in een liefdevolle omgeving zou willen zijn. Geef anderen dan liefde, zodat zij in een liefdevolle omgeving zullen zijn. Wat er dan gebeurt is dat je onbewuste er van doordrongen raakt dat je iets te geven hebt. En wat heb je te geven? In dit geval liefde. Nu kun je alleen iets geven als je dat hebt. Dus kennelijk heb je en ben je liefde, want anders zou je het niet kunnen geven.

Aangezien je onderbewuste er dan van overtuigt raakt dat je liefde bent zul je liefde ervaren als jouw realiteit. En je zult die omstandigheden in je leven aantrekken welke die opvatting bevestigen.

Het is belangrijk om dit vanuit een zuivere en onbaatzuchtige motivatie te doen. Dus niet bijv. vanuit een motivatie om door anderen geaccepteerd te worden of iets dergelijks. Als je dat doet dan gebruik je liefde als een manier om anderen te manipuleren, om iets van ze gedaan te krijgen. En helaas ook dat zal dan onderdeel worden van je realiteit. Je zult in dat geval in aanraking komen met ‘liefde’ als manipulatiemethode.

(bovenstaande methode is gebaseerd op ‘Een Derde Gesprek met God’, hoofdstuk 1)

DE BESTE MANIER OM RELATIES TE BEDERVEN EN OM ZE BETER TE MAKEN

Naar aanleiding van hoofdstuk 8 ‘Vriendschap met God’

1. Behoeftigheid

Veel mensen hebben het idee dat ze iets missen. Ook denken ze dat een ander dat hun kan geven. De ander moet op de een of andere manier een gat opvullen. Dat is echter ruilhandel en geen liefde.”Als jij mij dit geeft, dan geef ik jou dat”. Daar zijn de meeste relaties op gebaseerd. Het object van ruilhandel kan zijn: aandacht, seksualiteit, tijd, geld, bescherming enz.

Dit concept van ruilhandel is gekoppeld aan ons Godsbegrip. De conventionele God zegt: “Ik heb de behoefte dat jij van mij houdt, als jij dat doet dan kom je in de hemel, zoniet dan kom je in de hel”. Dat is koehandel en zeker geen onvoorwaardelijke liefde.

De echte God houdt van ons onvoorwaardelijk, zonder dat dit op wat voor manier dan ook afhangt van ons gedrag. Ware liefde is houden van iemand zoals hij of zij is, niet omdat hij of zij je iets geeft dat je kennelijk nodig hebt.Omhelzing
2. Verwachting

Mensen denken dat de persoon die ze zeggen lief te hebben bepaalde dingen zal doen. Als je echter iets verwacht dan beperk je de vrijheid van je geliefde. Hij of zij wordt slechts een object die jouw verwachtingen moet waarmaken. Echter liefde beperkt geen vrijheid, maar stimuleert deze.

Houden van betekent houden van iemand zoals hij of zij is en niet omdat hij of zij bepaalde verwachtingen kan waarmaken. Het hoeft hierbij niet te gaan om grootse verwachtingen. Ook de verwachting dat iemand je bijv. warmte zal geven is een verwachting. Je vult iets in over de toekomst, beperkt de handelsvrijheid van een persoon en houdt alleen van hem of haar zoals jij zou willen dat die persoon zou zijn, niet zoals de persoon feitelijk is.
Analoog daaraan verwacht de God, zoals wij die gedurende onze opvoeding hebben leren kennen dat je iets doet. Als je dat doet dan kom je in de hemel en zo niet dan……
3. Jaloezie

Als je iemand lief zegt te hebben dan verwacht je dat die persoon zijn of haar liefde alleen maar aan jou geeft. Je denkt liefde te kunnen krijgen door de stroom van liefde in te perken. Dat is een illusie. Liefde is of is niet. Liefde wordt gegeven of niet gegeven. Liefde kan niet gebonden worden, maar moet in vrijheid kunnen stromen. Hoe hier vanaf te komen? God geeft het antwoord…

Citaten uit ‘Vriendschap met God’, hoofdstuk 8:

“Laat het idee los dat geluk afhangt van iets buiten jezelf en je zult verlost zijn van je jaloezie. Laat het idee los dat liefde gaat over wat je krijgt in plaats van wat je geeft en je zult verlost zijn van je jaloezie. Laat je aanspraak op de tijd, energie, hulpbronnen of liefde van anderen los en je zult verlost zijn van je jaloezie”
“Het idee dat je jaloers bent op de tijd die jouw geliefde besteedt aan golfen, werken of knuffelen met een ander, kan alleen bij jou opkomen als jij je inbeeldt dat je eigen geluk tekort wordt gedaan als jouw geliefde gelukkig is”.
Bovenstaande opvattingen staan in conflict met datgene wat we hebben geleerd over relaties. We hebben geleerd dat jaloezie een teken van liefde is. Integendeel het is een teken van liefdeloosheid. We hebben geleerd te verwachten dat onze geliefde ons gelukkig kan maken. Integendeel: als twee ongelukkige mensen een relatie aangaan dan wordt het ongeluk vermenigvuldigd. Alleen jij kan jezelf gelukkig maken.
Je kunt je innerlijke rijkdom delen. Dat is een heel andere en betere motivatie dan een relatie aangaan op basis van behoefte.

Citaat uit ‘Vriendschap met God’, hoofdstuk 15:

“Liefde laat los, Wat jullie behoeftebevrediging noemen en vaak met liefde verwarren, doet het tegenovergestelde. Op die manier kun je het verschil tussen liefde en behoeftebevrediging herkennen. Liefde laat gaan, behoeftebevrediging wil vasthouden”

3 reacties

  1. Een positieve kijk op het leven doet veel, maar inderdaad met dankbaarheid kom je nog verder….. Prachtig dat stuk over liefde en jaloezie… Zo is het
    St@@rtje 🙂

  2. Een eenvoudige manier om te scheppen is een prachtig stuk om te lezen…. ! En deze zo “eenvoudige” manier is in de praktijk niet zo eenvoudig als het lijkt… want op een onbaatzuchtige manier omgaan met je eigen ego is zeker niet eenvoudig 😉

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.