Tagarchief: gehandicapten

Bijzondere menukaart wordt uitgereikt aan Brasserie Anvers.

Speciale menukaarten tijdens Dag van de witte stok

De Oogvereniging afdeling Noord-Brabant en het Tilburgs Overleg Gehandicaptenorganisaties gaan op de Internationale Dag van de Witte Stok op 15 oktober ‘Aan Tafel’ bij Brasserie en biercafé Anvers. De aanvangstijd is 10.00 uur. Tijdens dit evenement willen we aandacht vragen voor toegankelijkheid in de horeca met name voor blinden en slechtzienden. Enkele toonaangevende horecagelegenheden in Tilburg zijn onderzocht op de mate van toegankelijkheid. Op deze dag worden de resultaten bekendgemaakt. Tevens worden ‘menukaarten’ uitgereikt met tips ter verbetering van de toegankelijkheid.

Ook een menukaart voor horeca binnenstad

Daarna gaan de ‘Witte Stokken’ en overige belanghebbenden en geïnteresseerden in optocht naar de andere locaties om de resultaten met menukaart uit te reiken. Deze zijn: De Carrousel, Happy Italy, Meesters en Het Elfde Gebod.

Uit eten gaan of iets drinken buiten de deur: voor iemand die minder goed of niet kan zien maakt dat net zo’n belangrijk deel uit van het sociale leven als voor ieder ander. Maar in een donkere ruimte vol geroezemoes is het lastig om je weg te vinden, laat staan dat je de menukaart kunt lezen. Toch is het niet moeilijk voor een café of restaurant om ook gasten met een visuele beperking zich echt welkom te laten voelen. Dat kan al met eenvoudige maatregelen die niets tot nauwelijks iets kosten. De Oogvereniging heeft deze voor cafés en restaurants op een rij gezet in een handzame menukaart.
Menukaart in braille

De menukaarten worden op zaterdag 15 oktober 2016 uitgereikt in horeca gelegenheden in heel Nederland. Wij starten in Tilburg in Anvers aan de Oude markt, omdat zij al langer speciale aandacht hebben voor mensen met een beperking. Zo zijn afschuiningen gemaakt bij drempels, een rookvrij gedeelte op het terras, een speciale braille menukaart en is de bejegening van mensen met een beperking heel goed.
Menukaart in braille lezen

Internationale Dag van de Witte Stok

De Internationale Dag van de Witte Stok wordt elk jaar gehouden op 15 oktober. Tijdens deze dag wordt aandacht gevraagd voor het belang van een zelfstandig leven van mensen met een visuele beperking. De witte stok staat hiervoor symbool. Dit jaar is het thema ‘Aan Tafel’ en worden de schijnwerpers op de horeca gericht.

Voor meer informatie: TOG 013 468 61 65
TOG

Iedereen, met of zonder beperking is welkom om 10:00 bij Anvers!

Met wethouder Jacobs op stap

Al jaren ben ik actief voor het TOG en sinds ruim een jaar ook weer voor de werkgroep Toegankelijkheid. Onlangs vond een bijzondere ontmoeting plaats met de wethouder waarover ik het volgende verslag schreef.

Met wethouder Jacobs op stap

Op donderdag 9 juli ontving de werkgroep Toegankelijkheid van het TOG wethouder Mario Jacobs (o.a. Openbare ruimte) en teammanager Edwin van der Linden van de gemeente Tilburg. Het doel van deze bijeenkomst was tweeledig. Enerzijds wilden we het toegankelijkheidsbeleid van de openbare ruimte door de gemeente in het verleden en op dit moment bespreken. Ook wilden we afspraken maken over een structureel overleg met de gemeente.
Anderzijds wilden we beide heren een rondgang laten maken in een rolstoel of geblinddoekt. Onder het mom van de praktijk is de beste leerschool konden zij ervaren welke obstakels je letterlijk en figuurlijk tegenkomt. We stippelden een route uit waarin we zelf knelpunten ondervinden.
Wethouder in gesprek met de werkgroep

Het gesprek verliep voortvarend. We hebben afspraken kunnen maken over structureel overleg en tevens over huidige en toekomstige projecten. Zo zal de wethouder bij B&W de toegankelijkheid aankaarten van het nog te verbouwen stadskantoor. Daarbij ging het o.a. om de bruikbaarheid van de raadzaal.

Een ander punt waarover we van gedachten hebben gewisseld is de app Buiten beter. Deze wordt vaak gebruikt maar er ontbreekt een categorie. Als mensen (met een beperking) een probleem constateren met betrekking tot toegankelijkheid of bereikbaarheid kunnen zij deze niet goed plaatsen omdat er geen toepasselijke categorie geselecteerd kan worden. We moeten bekijken of dit aangepast kan worden.

Daarnaast vertelde Mario Jacobs druk uit te oefenen op de uitbater van de kiosk op het Piusplein waar zich het invalidentoilet bevindt, om ervoor te zorgen dat het toilet altijd open is en gebruikt kan worden.

De praktijk

Het praktijkgedeelte verliep eveneens goed. De weergoden waren ons goedgezind en Mario en Edwin namen om beurten plaats in de rolstoel of zetten een speciale bril op en namen de taststok ter hand. Zij werden begeleid door de vrijwilligers zodat hen niets zou overkomen. Daarnaast kregen ze tekst en uitleg bij de diverse knelpunten zoals het ontbreken van gidslijnen, ribbeltegels, afritjes en dergelijke.
Wethouder Jacobs krijgt uitleg over stoklopen

Liesbeth, zelf rolstoelgebruiker heeft Mario Jacobs het een en ander laten ervaren hoe het is als je obstakels tegenkomt zoals fout geparkeerde fietsen, lantaarnpalen, bewegwijzering of reclameborden die midden op het trottoir staan zodat je er niet langs kunt, trottoirafschuiningen die te steil zijn.
Dit is niet alleen hinderlijk voor mensen in een rolstoel of die met een rollator lopen maar ook voor mensen die achter een buggy of kinderwagen lopen.

Het was voor Mario Jacobs en Edwin van der Linden een echte eye-opener. Ze waren enthousiast en onder de indruk van hetgeen ze mee hadden gemaakt tijdens de rondgang. Het gaf letterlijk een beeld aan onze woorden als we vertelden over problemen met toegankelijkheid en bruikbaarheid van de openbare ruimte. De wethouder vond het bizar om te ervaren hoeveel hindernissen je tegenkomt waar je als valide mens totaal geen erg in hebt.

We moeten werken aan het bewustzijn van de valide mensen. Het is voor een groep mensen niet zo vanzelfsprekend dat zij overal aan kunnen meedoen in de samenleving.

Hij vond het heel leerzaam.
Wethouder Jacobs omzeilt obstakels
Mario sprak zijn bewondering uit voor mensen met een handicap die dagelijks alert moeten zijn op voor hen mogelijk onveilige situaties in de openbare ruimte.

Omroep Tilburg was aanwezig tijdens de wandeling en maakte de volgende reportage

Virtueel fietsen voor toegankelijkheid

Naast een nieuwe brede Stationspassage krijgt station Tilburg een tweede passage voor voetgangers en fietsers ter hoogte van de Willem II straat. De Willem II Passage moet een duurzaam veilige en aantrekkelijke passage worden die de binnenstad en de Spoorzone met elkaar verbindt.

In oktober gaat de tunnel open voor het publiek, maar de gemeente wilde nu al weten wat de Tilburgers ervan vinden. Daarom kunnen inwoners met een 3D-bril door een virtuele passage fietsen en ervaring opdoen, oa met de lichteffecten.

Vanuit het TOG ging ik er met de werkgroep Toegankelijkheid heen. Twee van hen namen plaats op een hometrainer. Op een virtuele fiets staken zij de Spoorlaan over en fietsten even later onder het spoor door! Tijdens elke tocht kreeg de fietser een andere manier voorgeschoteld waarop de tunnel kan worden verlicht. Op die manier inventariseert de gemeente wat de gebruiker prettig, of juist niet vindt.
Gert op de fiets
Voor onze werkgroep was het met name van belang in hoeverre rekening is gehouden met de toegankelijkheid en bruikbaarheid van de tunnel voor mensen met een beperking. Zo hebben we geïnformeerd naar het hellingspercentage, breedte van de looproute, akoestiek, gidslijnen voor blinden etc. Voor zover we dat nu in kunnen schatten ziet het er goed uit.
Groepsfoto
Bekijk ook het filmpje op Youtube

Toetsing station Breda door mensen met een handicap

Toetsing station Breda

Trein

Niet alleen in Tilburg gaan mensen met een handicap op pad om de toegankelijkheid en bruikbaarheid van openbare gebouwen e.d. te testen. Onlangs controleerden blinden en motorisch gehandicapten het station in Breda. Gelukkig gaat er veel goed maar er is eveneens veel voor verbetering vatbaar. Zie de reportage:
Toetsing station Breda

Het TOG in Tilburg houdt zich eveneens bezig met de toetsing van toegankelijkheid. Zie hiervoor Tog Tilburg
Op regelmatige basis gaan er teams op pad om openbare gebouwen in en rond Tilburg te checken. Zij bekijken dan de mate van toegankelijkheid en bruikbaarheid van een gebouw of voorziening voor mensen met een beperking. Dit betreft oa mensen met een motorische beperking, bijv. rolstoelgebruikers, maar ook mensen met een visuele of auditieve beperking.
De uitkomsten van een dergelijke toetsing en schouw van gebouwen kunt u vinden op Toegankelijk Tilburg. U kunt op deze website gebouwen terugvinden die gecontroleerd zijn en puntsgewijs wordt vermeld of en in hoeverre een gebouw goed toegankelijk is.