Drempels qua accessibility, derde deel

Drempels op internet

Internet is voor mensen met een handicap soms behoorlijk frustrerend. Stel, u bent blind en maakt regelmatig gebruik van internet. Vaak ergert u zich enorm, omdat op internetsites bijvoorbeeld gevraagd wordt de rode velden nog even in te vullen. Of u bent doof en de enige manier waarop u een online bestelling kan afronden is via de telefoon. Of u heeft een verstandelijke beperking en de site waarop u rondkijkt wordt ineens Engelstalig.
Of u heeft een motorische handicap waardoor u uw handen niet zo goed kan gebruiken, maar de navigatie op de website beweegt in een hoog tempo. Probeer daar maar eens op te klikken.

Functiebeperking

Onder personen met een functiebeperking worden mensen verstaan die een visuele, auditieve, motorische of verstandelijke handicap hebben maar ook mensen die bijvoorbeeld vanwege hun ouderdom een handicap ervaren op internet. Deze mensen kunnen, ondanks het bestaan van technische hulpmiddelen (zoals bijvoorbeeld een tool die informatie van internet omzet in braille), problemen ervaren met betrekking tot digitale toegankelijkheid van uw internetsite.
Computerscherm

Relatief kleine ingrepen

Door relatief kleine ingrepen aan uw internetsite kan een internetbezoek voor deze mensen met een handicap mogelijk gemaakt worden, en aangenamer! Op dit moment is het toegankelijk maken van een website vrijblijvend. Veel aanbieders en bouwers spannen zich bewust in voor digitale toegankelijkheid. Het eindresultaat wordt echter niet gecontroleerd. Wanneer dit wel gecontroleerd wordt aan de hand van de W3C-richtlijnen blijkt dat sites niet voldoen aan de richtlijnen. Veel aanbieders vragen ook om een kwaliteitskeur dat gedurende langere tijd de toegankelijkheid van de site waarborgt en dat aansluit bij DrempelsWeg.

Project DrempelsWeg

Op grond van onderzoek en ervaring vanuit onder meer het project DrempelsWeg blijkt dat er bij bedrijven, overheden en instellingen met betrekking tot een kwaliteitswaarmerk behoefte bestaat aan:
* Externe toetsing van de website op toegankelijkheid.
* Aansluiting bij internationale wetten en regels. Daardoor wordt ook aangesloten en geanticipeerd op ontwikkelingen in de VS en Europa.
* Een manier waarop ze naar buiten kunnen aangeven dat ze een toegankelijke website hebben afgeleverd die voldoet aan een (ook door de overheid) erkende kwaliteitsnorm.
* Het ontwikkelen van objectiveerbare normen.
* Regelmatige inspectie van de toegankelijkheid van de website om te zien of die nog voldoet aan het waarmerk, compleet met rechten en plichten.

Tijdens zijn surftochten heeft de gebruiker één constante waarop hij kan terugvallen: zijn browser. De basisfunctionaliteiten van zo’n browser zijn steeds dezelfde en mogen dan ook als een standaard beschouwd worden. Voorbeelden daarvan zijn de knop ‘Vorige’ die de bezoeker terugbrengt naar de vorige pagina en de knop ‘Afdrukken’ die dient om een pagina af te drukken. Een aantal sites meent het zich echter te kunnen permitteren deze standaarden naast zich neer te leggen, waardoor de gebruiker vaak ook zijn laatste houvast verliest en erg gefrustreerd raakt.
Hoewel het vaak slechts een aantal eenvoudige aanpassingen vergt, houden veel sites geen rekening met gebruikers met een lichte visuele handicap, zoals kleurenblinden en slechtzienden. Door een ondoordacht gebruik van kleuren zorgen sommige sites er bijvoorbeeld voor dat kleurenblinde bezoekers moeite hebben met het lezen van bepaalde teksten of knoppen. Veel sites gebruiken ook een erg klein lettertype waardoor slechtziende gebruikers de site moeilijk kunnen lezen. Om teksten op websites beter te kunnen lezen, passen gebruikers met een verminderd gezichtsvermogen vaak de tekengrootte aan, een optie die in elke browser terug te vinden is in het menu ‘Beeld’.

Resoluties en schermgroottes

Man achter pc
Om geen bezoekers te discrimineren, moet een site in alle resoluties en schermgroottes goed overkomen. Hoewel het perfect mogelijk is met één en dezelfde html-code gebruikers met allerlei soorten resoluties en venstergroottes optimaal te bedienen, doen slechts weinig webmasters die inspanning. De meeste bedrijven maken hun site specifiek voor één bepaalde resolutie en zadelen bezoekers die deze resolutie niet gebruiken op met een niet-optimale versie van de site.
Nu schermen van 17 of zelfs 19 inch al enige tijd betaalbaar zijn en de meeste computersystemen standaard met dergelijke schermen worden uitgerust, is ook de gemiddelde schermresolutie heel wat toegenomen.

Frontpagina, inhoud en contactinformatie

Een site is maar echt waardevol voor de bezoeker wanneer de aangeboden informatie up-to-date en gemakkelijk te vinden is. Veel sites slagen daar niet in en vergeten zelfs dat de homepage het uithangbord van hun site is. Die ene pagina moet gebruikers in een flits overtuigen of de site hen iets te bieden heeft dat ze de moeite waard vinden.
Surfers verwachten nochtans dat een homepage van een site hun niet alleen vertelt wat het bedrijf of de persoon achter de site doet, maar ook wat zij op die site kunnen vinden aan informatie, producten en diensten. Bezoekers komen niet op een site om te ontdekken wat deze te bieden heeft, ze willen zien wat de site in petto heeft.

In verband met de contactinformatie op de geteste sites is er goed en slecht nieuws. 72% van de onderzochte sites biedt volledige contactinformatie aan. Sommige sites bieden onder de ‘contact’ enkel een e-mailadres of formulier aan en plaatsen de rest van hun contactinformatie op een andere pagina. Dat is uiteraard weinig gebruiksvriendelijk en gebruikers voelen zich dan ook vaak in het ootje genomen wanneer ze de ‘echte’ contactinformatie terugvinden op een andere pagina dan de pagina die door de site als contactpagina naar voren wordt geschoven.

De drempels liggen er nog steeds
Waarmerk Drempelvrij.nl voor digitaal toegankelijke websites

Nb. Inmiddels (2022) is er wel het een en ander veranderd in internetland. Neemt niet weg dat toegankelijkheid en bruikbaarheid van sites nog altijd geen vanzelfsprekendheid is.

1 reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.