Samenleving nog steeds niet toegankelijk

Mensen met een lichamelijke beperking kunnen nog altijd niet volwaardig deelnemen aan de samenleving.  Dat concludeert het SCP, het Sociaal en Cultureel Planbureau in de publicatie ‘Lang niet toegankelijk’. Van een samenleving waaraan iedereen ‘op voet van gelijkheid’ kan deelnemen, is nog geen sprake, terwijl Nederland zich hier met de ratificatie van het VN-verdrag Handicap… Lees verder Samenleving nog steeds niet toegankelijk