Is dit karma?

Er is werkelijk geen ongeval in ons leven, geen ongeluksdag en geen tegenspoed, die niet kan worden herleid tot onze eigen daden in dit of in een ander leven. Als men de wetten van harmonie overtreedt . . . moet men erop zijn voorbereid tot de chaos te vervallen die men zelf heeft voortgebracht. . . .
Karma-Nemesis is niets anders dan het (geestelijke) dynamische gevolg van oorzaken die zijn voortgebracht en krachten die tot activiteit zijn gekomen door onze eigen daden. – De Geheime Leer 1:714-5

Er is een passage in het Nieuwe Testament die dit denkbeeld bevestigt:
En voorbijgaande zag hij een man die sedert zijn geboorte blind was. En zijn discipelen vroegen hem en zeiden: Rabbi, wie heeft gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij blind geboren is? – Johannes 9:1-2 Blinde met taststok en zwarte bril op

Blijkbaar sprak het in die tijd vanzelf dat iemands lot het gevolg is van zijn eigen vroegere gedachten en daden of van die van zijn ouders. Hoe zou men anders een pasgeboren kind verantwoordelijk kunnen stellen voor zijn ‘zonden’?
Is het rechtvaardig te moeten lijden voor iets dat we levens geleden hebben gedaan?

Medische onderzoekers die genetische kenmerken en karaktertrekken tot vorige generaties terugvoeren, proberen uit te leggen hoe dit gebeurt. Indien alles een oorzaak heeft, dan is een geboorte de voortzetting van een lange reeks levens. Een kind komt ter wereld met de zaden uit zijn eigen verleden. In vroegere incarnaties kan het het verlangen hebben gehad anderen te helpen, of hebben meegedaan aan overtredingen die de omstandigheden hebben teweeggebracht waarbij hij en zijn ouders, en misschien grootouders, nu zijn betrokken.
Het heeft nu als schijnbaar slachtoffer de keus: òf het pad van vernietiging te volgen, òf te doen wat het kan om de dingen recht te zetten.

En inderdaad kunnen we ‘de dingen rechtzetten’, want karma is een rechtvaardige en meedogende wet. Wanneer we proberen te doen wat humaan en eerlijk is, komt de natuur, die altijd het evenwicht zoekt, ons te hulp. Doordat ze ons het vermogen heeft gegeven te vergeten wat de oorzaken in vorige levens zijn van ons tegenwoordige verdriet, en ze ons bij de geboorte een nieuw brein geeft, een hart vol vertrouwen en een overvloed van vitaliteit, bereidt ze bovendien alles voor om onszelf en het leven van ons gezin te kunnen verbeteren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.