Herkennen

Liefde is herkennen.

Kim

Gepubliceerd
Gecategoriseerd als Kim

10 reacties

 1. Hoi Alexandra!

  Ja, zelf vind ik er ook een kern van waarheid in zitten. Ik denk dat het altijd zo is dat je iets in de ander herkent, moet herkennen, om die klik te krijgen. Je moet als het ware op “hetzelfde niveau” zitten, een bepaalde verwantschap voelen. Moeilijk om uit te leggen, merk ik. Maar ja, vaak liggen dit soort zaken zo op het gevoelsvlak en met woorden haal je veel weg van de inhoud en betekenis van een gevoel.

 2. Liefde is geven zonder iets terug te verwachten. Wij mensen zijn vaak in de veronderstelling dat als we de ander iets geven, liefde in dit geval, we daar ook wat voor terug zullen krijgen. Maar ja, geven we dan om het geven, terwille van die ander, of om wat we zelf nodig denken te hebben.

 3. Misschien heb je gelijk, gaat het meer om het geven, uit liefde dan, dan om het krijgen. Maar ieder mens heeft liefde nodig. Ik denk wel dat het niet het juiste motief is als je liefde geeft vanwege wat je ervan terug verwacht of wilt hebben. Dat zijn dan geen eerlijke redenen, zo je daar al van kunt spreken. Het is zelfs twijfelachtig of dat wat je geeft wel echte liefde te noemen is?

 4. liefde geven.
  het is een fijn gevoel, iets met liefde doen,
  geven of zeggen.
  zonder dat je er iets voor terug verwacht.
  liefde herkennen doe je snel.
  Een opslag van je ogen, een trekje rond je mond
  die kleine aanraking
  en al zou ik het niet herkennen.
  ben ik blij dat ik toch ooit eens de liefde vondt

 5. Herkennen? Zit inderdaad iets in, Kim.
  Denk dat “liefde” onbevattelijk is, onvoorwaardelijk en beslist niet aan tijd gebonden … dat vind je niet zomaar, en dat geef je niet zomaar …
  Misschien dat “liefde” daardoor wel iets goddelijk is verworden… vanwege de levenslange termijn;)
  groet Roy

 6. The interest without the capital
  The lover’s food is the love of the bread;
  no bread need be at hand:
  no one who is sincere in his love is a slave to existence.
  Lovers have nothing to do with existence;
  lovers have the interest without the capital.
  Without wings they fly around the world;
  without hands they carry the polo ball off the field.
  That dervish who caught the scent of Reality
  used to weave basket even though his hand had been cut off.
  Lovers have pitched their tents in nonexistence:
  they are of one quality and one essence, as nonexistence is.
  Rumi

 7. De liefde:
  1 Corinthe 13
  1. Al ware het, dat ik de talen der mensen en der engelen sprak, en de liefde niet had, zo ware ik een klinkend metaal, of luidende schel geworden.
  2. En al ware het dat ik de gave der profetie had, en wist al de verborgenheden en al de wetenschap; en al ware het, dat ik al het geloof had, zodat ik bergen verzette, en de liefde niet had, zo ware ik niets.
  3. En al ware het, dat ik al mijn goederen tot onderhoud der armen uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam overgaf, opdat ik verbrand zou worden, en had de liefde niet, zo zou het mij geen nuttigheid geven.
  4. De liefde is lankmoedig, zij is goedertieren; de liefde is niet afgunstig; de liefde handelt niet lichtvaardiglijk, zij is niet opgeblazen;
  5. Zij handelt niet ongeschiktelijk, zij zoekt zichzelve niet, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad;
  6. Zij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar zij verblijdt zich in de waarheid;
  7. Zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen.
  8. De liefde vergaat nimmermeer; maar hetzij profetieen, zij zullen te niet gedaan worden; hetzij talen, zij zullen ophouden; hetzij kennis, zij zal te niet gedaan worden.
  9. Want wij kennen ten dele, en wij profeteren ten dele;
  10. Doch wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, dan zal hetgeen ten dele is, te niet gedaan worden.
  11. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, was ik gezind als een kind, overlegde ik als een kind; maar wanneer ik een man geworden ben, zo heb ik te niet gedaan hetgeen eens kinds was.
  12. Want wij zien nu door een spiegel in een duistere rede, maar alsdan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht; nu ken ik ten dele, maar alsdan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben.
  13. En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de meeste van deze is de liefde.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.